Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Priset för elöverföring stiger igen i glesbygden - Nagubo: "Man morrar en stund, men inte kan man göra något åt saken"

Från 2019
Lotta Björklöf fotograferad från sidan då hon står och tittar på brevet som kom från Caruna.
Bildtext Lotta Björklöf är en av dem som fick meddelande om nya tariffer.
Bild: Yle/Marie Söderman

Tusentals konsumenter har nyligen fått ett brev av Caruna Ab som meddelar att priset för elöverföring stiger den 1 november med 3,9 procent.

För ett egnahemshus med eluppvärmning och en årsförbrukning på 18 000 kilowattimmar (kWh) blir det en höjning med cirka 50 euro per år.

För en höghuslägenhet med årlig förbrukning på 2 000 kWh blir prishöjningen 12 euro per år.

I juli i fjol höjde Caruna priset för elöverföring med 6,5 procent.

Konsumenterna måste betala

Företagaren och fårfarmaren Lotta Björklöf i Nagu är en av dem som fick meddelande om höjda tariffer och hos henne går det att ana en viss uppgivenhet.

- Man öppnar brevet, läser det och morrar en stund. Men det är inte så mycket man kan göra åt saken, säger Björklöf.

Bjöklöf bor i egnahemshus, har en ladugård för fåren och förbrukar 10 000-11 000 kilowattimmar el per år. Det är en elförbrukning som är svår att få ner.

Lotta Björklund står bredvid buskar vars blad hunnit bli lite röda av höstkylan.
Bildtext Lotta Björklöf är egen företagare och har bland annat 120 får.
Bild: Yle/Marie Söderman

- Elräkningen beror också mycket på vädret. I huset har jag jordvärme, luftvärmepump och eldar också med ved. Jag frostar av frysboxarna och byter ut vissa lampor. Men då lammen föds behövs värmelampor och då är det bara att plugga i.

Sibbobon Carita Nybergh är deltidsboende i Nagu och även hon har fått veta att elen kommer att bli dyrare på sommarstugan.

- Vi som jobbar kan ju i allmänhet betala, men jag tänker på alla pensionärer som lever på en liten pension, det är väldigt tungt för dem, säger Nybergh.

Elbolagen fortsätter att gräva ner kablar

Orsaken till den nu aktuella prishöjningen är samma som tidigare. Caruna håller på att förbättra sitt elnät bland annat genom att gräva ner luftburna kablar i marken. Det är en miljardinvestering som konsumenten tvingas vara med och betala.

- Det krävs stora investeringar då vi gör elnätet säkrare med tanke på väder och stormar. Till exempel efter stormen Dagmar (Tapani) 2011 var en del av våra kunder utan el väldigt länge. Ett sätt att förhindra elavbrott är att gräva ner elkablarna i jorden, säger vice vd, ekonomidirektör Jyrki Tammivuori vid Caruna.

En stålbyggnad med Carunas gröna logotyp.
Bildtext Caruna distribuerar el i stora delar av landet.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Caruna är Finlands största eldistributionsbolag, men är inte ensamt om att höja priserna på elöverföring. Flera andra energibolag gör likadant i takt med att elnäten förbättras.

Men varför är det så viktigt att bygga om elnätet? En orsak är lagen som sätter press på eldistributörerna.

Från och med 2028 får elavbrott inte pågå längre än 6 timmar i tätorten eller 36 timmar i glesbygden, vilket betyder att elnätet måste vara i skick.

Investeringarna i elnätet beräknas pågå 15 år mellan 2014-2028. Därför kan konsumenter räkna med att prishöjningarna fortsätter en tid framöver.

Nya regler kan bli aktuella

Chockartade prishöjningar av elöverföringsavgifter är dock inte längre möjliga efter att frågan orsakade enorma protester 2016.

Enligt näringsminister Katri Kulmuni (C) vill regeringen ytterligare sänka taket för årliga höjningar på överföringsavgifterna - taket är nu 15 procent.

- Ingen av oss tycker väl om prishöjningar. Men Caruna har nu strävat efter att prishöjningarna ska vara måttliga, därför bad vi om tilläggstid av Energimyndigheten så att höjningarna inte ska bli så stora per år, säger Tammivuori.

Kraftledningar fotograferade nedifrån.
Bildtext Elöverföringsavgiften väntas stiga ännu en tid.
Bild: Mostphotos

Alternativ elproduktion kräver kunskap

Men för den vanliga konsumenten som Lotta Björklöf gäller det ändå alltså att betala då priserna höjs.

När kommer smärtgränsen emot?

- Det vet jag inte, man är ju så beroende av el. Smärtgränsen är antagligen ganska hög, för vad är alternativet? Visserligen kan man producera egen el med solkraft eller vindkraft och det är intressant, men jag saknar kunskap för att våga satsa på det, säger Björklöf.

Enligt Jyrki Tammivuori ser Caruna positivt på en utveckling där konsumenter vill satsa på solenergi för att slå ett slag för miljön och också göra sig mindre beroende av elbolagen.

Därför erbjuder Caruna en service på sin webbplats där Carunas kunder enkelt kan se hur mycket solpaneler som behövs för att producera tillräcklig mängd solenergi där man bor. Webbplatsen hittas här.

Solpaneler på skoltak.
Bildtext Med rätt mängd solpaneler och gynnsamt läge kan i princip vem som helst bli energiproducent.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

På sitt verksamhetsområde har Caruna redan nu 5800 kunder som driver egna små solkraftverk.

- Överskottselen som hemmakraftverken producerar kan kunderna sälja till Caruna utan att betala överföringsavgift, säger Tammivuori.

Elöverföringspriset höjs den här gången enbart hos de kunder som hör till den ena halvan av energibolaget Caruna. Dessa hushåll finns främst i glesbygden i Åboland, Satakunta, Österbotten, Mellannyland och i nordöstra Finland.

Den andra halvan av kunderna hör till Caruna Espoo och de finns i Kyrkslätt, Grankulla, Esbo och Joensuu. Där är behovet av att bygga om elnätet inte lika stort och därför höjs inte heller överföringspriset för de kunderna i år.

Diskussion om artikeln