Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rättslärda: Lätta bilar klart emot EU:s bestämmelser - "det fattas märkliga beslut på nationell nivå i Finland"

Från 2019
Lätta bilar visades upp 9.11.2018 i Helsingfors.
Bildtext Lätta bilar förevisades på bilevenemang i Helsingfors i november 2018.
Bild: Lehtikuva

Det är ovanligt att man i Finland stiftar lagar som står så klart i strid med EU:s bestämmelser, säger juridiska experter. EU-kommissionen har klart sagt ifrån att de så kallade lätta bilarna står i strid med EU.s bestämmelser.

Riksdagen godkände med stor majoritet för cirka ett år sedan de nya lätta ungdomsbilarna. Bara De gröna röstade emot.

En lätt bil får ha en hastighet på högst 60 kilometer i timmen, och är avsedd för 15-17-åringar som inte har körkort.

EU gav Finland en anmärkning

För en månad sedan kom det stora dråpslaget mot alla de unga som väntat på att sätta sig bakom ratten på en lätt bil. Trafikminister Sanna Marin (SDP) meddelade då att den lag som tillåter lätta bilar möjligen måste dras tillbaka på grund av en anmärkning från EU.

EU-kommissionen har gett Finland en anmärkning, och har konstaterat att bilarna är lätta och trygga för passagerare men att de riskerar att försämra trafiksäkerheten.

EU-kommissionen bedömer att 15-åringar som kör en lätt bil kan orsaka fara för andra som rör sig i trafiken - småbarn, fotgängare, cyklister och djur.

Enligt de ursprungliga planerna skulle 15-åringar i Finland få börja köra lätta bilar om en månad ungefär, men nu skjuter regeringen fram ibruktagandet med ett år. Avsikten är att korrigera lagen så att den stämmer överens med EU-kraven.

Kan inte minnas något liknande fall där Finland skulle ha fortsatt att bereda en lag som fått ett så klart avslag från EU-kommissionen

― Professor Juha Raitio

Det är ovanligt att man i Finland går vidare med en lag som EU har gett en anmärkning om.

Juha Raitio, professor i europeisk rätt, säger sig inte minnas något liknande fall där Finland skulle ha fortsatt att bereda en lag som fått ett så klart avslag från EU-kommissionens sida..

- Då kommissionen i ett femsidigt ställningstagande ovanligt tydligt fört fram sin ståndpunkt - och har gjort det klart för Finland att den nationella lagen står i strid med EU:s lagar - så är det underligt att man i Finland trots det går vidare med lagstiftningsprocessen, säger Raitio till Yle.

- Kommissionen har rätt tydligt gjort det klart att medlemsstaterna inte på nationell nivå kommer att lyckas med att införa någon ny körkortsklass. Att kommissionen slog fast att man inte kan göra så här är nog ganska allvarligt.

- Finland brukar i allmänhet snällt följa de regler och föresskrifter som EU-kommissionen slår fast. I det här fallet kan man se att Finland inte alltid är en mönsterelev, konstaterar Raitio.

EU-kommissionen pekade redan tidigare på konflikten

Också Janne Salminen, professor i offentlig vid Åbo universitet, har på Yles begäran bekantat sig med EU-kommissionens anmärkning.

Salminen säger att kommissionens linje alltjämnt är den samma som den var redan för ett år sedan. Då påpekade kommissionen för den föregående regeringen att det fanns en konflikt med EU-rätten. Detta skedde innan lagen hade godkänts av Finlands riksdag.

Enligt Salminen är det ovanligt och speciellt att man i Finland så öppet går emot EU i en lagstiftningsfråga.

Salminen konstaterar att det ju inte handlar om en principiellt
betydelsefull fråga där man skulle kunna hänvisa till exempel till mänskliga rättigheter.

Texten utgår från Yle uutisets artikel:Oikeusoppinut: Kevytautot selkeästi EU-oikeuden vastaisia, laki tulisi kumota – "Poliitikkojen toiminta erikoista, en muista vastaavaa"

Diskussion om artikeln