Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Språkliga minoriteter känner sig delaktiga i det finländska samhället – men många upplever diskriminering på arbetsmarknaden

Från 2019
en kvinna och två män ser mot en lärare i ett klassrum
Bildtext Med tanke på trivseln är särskilt språkkunskaperna av stor betydelse, visar rapporten. De som trivs mycket bra i Finland är de som har utmärkta kunskaper i finska. Bilden är från en integrationskurs i Pargas i fjol.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Över tre fjärdedelar av huvudstadsregionens invånare med estniska, ryska, engelska, somaliska eller arabiska som modersmål upplever att de är helt eller i viss mån en del av det finländska samhället.

Det visar en ny rapport som forskarnätverket E2 forskning gjort på uppdrag av Finska kulturfonden, justitieministeriet samt Helsingfors, Esbo och Vanda stad.

Det är däremot betydligt färre som upplever sig vara finländare. En finländsk identitet var vanligast hos personer med somaliska som sitt modersmål och ovanligast bland personer som talar estniska.

Många upplever diskriminering

Även om de flesta uppger att de trivs bra eller någorlunda bra finns det också en hel del problem i att knyta sig till Finland.

Majoriteten av de svarande – med undantag av de som talar arabiska – upplever att de inte behandlas lika som den infödda befolkningen.

Enligt rapporten är erfarenheter av diskriminering på arbetsmarknaden också vanligt.

Det är vanligast bland de som talar somaliska och arabiska, men också 51 procent av de rysktalande och 40 procent av de engelsktalande säger att de upplevt diskriminering.

Dessutom anser många representanter för de språkliga minoriteterna att finländarna har en ensidig uppfattning om deras ursprungsland och att de finländska medierna ger en alltför negativ bild av deras språkgrupp i nyheterna. Mest kritiska till medierna är de som talar somaliska och arabiska.

Bland alla språkgrupper är det vanligt att man identifierar sig med det egna ursprungslandet, men en del har också parallella identiteter.

Sällsynt med finsktalande vänner

Enligt rapporten finns det stora skillnader i hur många finländska vänner och bekanta de olika språkliga minoriteterna har.

Bland de engelskspråkiga har nästan alla vänner med finländsk bakgrund, medan en stor andel av de somalisk- eller arabisktalande personerna inte har en enda infödd finländare bland sina vänner eller bekanta.

Majoriteten av personer med arabiska som sitt modersmål är helt säkra på att de vill stanna i Finland. I de övriga språkgrupperna finns det betydligt färre som är säkra på saken.

Av de som talar ryska eller somaliska är det knappt en tredjedel som absolut vill stanna i Finland, medan detsamma gäller en femtedel av de engelsktalande och endast cirka var tionde av de som talar estniska.

Undersökningen baserar sig på ett enkätmaterial med över 1 500 svarande. Från varje språkgrupp medverkade cirka 300 personer.