Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Brexit drabbar även Åland ekonomiskt: “Vi har inte så mycket kvar att förlora”

Från 2019
Ålands postterminal utifrån.
Bildtext Åland Post har redan lidit förluster på grund av brexit.
Bild: Ålands Radio & TV

Åland har redan lidit av osäkerheten kring brexit då näthandlare drivits bort av osäkerheten kring tullrutiner och pundets sjunkande värde. Men de direkta förlusterna blir troligtvis relativt små för det åländska samhället, de indirekta effekterna är svåra att beräkna.

Föreningen Ålands näringsliv har i mer än ett år arbetat för att upplysa, varna och förbereda åländska företag för att Storbritanniens utträde ur EU riskerar orsaka problem för deras verksamhet.

Föreningen har bland annat delat ut en artikel med titeln Sju tips inför brexit som innehåller instruktioner för hur företag bör förbereda sig.

– Alla som har leverantörer, handelspartner eller kunder i Storbritannien borde förbereda sig på att hinder kan uppstå efter utträdet, säger Anders Ekström, vd för Ålands näringsliv.

Ekström tror ändå att flera mindre företag är dåligt förberedda.

– Det har varit oerhört svårt att veta vilka åtgärder man ska vidta när det fortfarande är så oklart när brexit blir av och hur omständigheterna kommer att se ut. Vi vet inte ännu trots att slutet av oktober närmar sig, säger Ekström.

Indirekta effekter att vänta

Det idkas direkt handel mellan Åland och Storbritannien, men inte i en sådan utsträckning att Ekström tror att den direkta ekonomiska smällen blir hård.

– Det hade varit annorlunda om det rörde sig om ett gränsland. Såsom marknaden ser ut i dag tror jag de största effekterna kommer genom den påverkan brexit har på de svenska och finska marknaderna, säger han.

Anders Ekström, vd för Ålands näringsliv, sitter bakom sitt skrivbord och håller en penna mellan händerna.
Bildtext Anders Ekström, vd för Ålands näringsliv, tror att många mindre företag är dåligt förberedda på brexit.
Bild: Ålands Radio & TV

De nya gräns- och tullöverenskommelserna som enligt världshandelsorganisationen WTO skulle börja gälla ifall det blir en avtalslös brexit påminner om de regler som Åland redan i dag hanterar som tredje part.

– Vi är ju på ett sätt vana vid det här, så det innebär kanske en större omställning för resten av EU.

Turismen påverkas inte nämnvärt

Tull- och gränsväsendet tror inte att brexit skulle innebära ytterligare arbete på Åland, eftersom import från Storbritannien till Åland fortfarande går via fastlandet.

– Det är klart att det kan uppstå fördröjningar om någon från Åland köper stora mängder varor från Storbritannien, men i så fall är det inte här i Mariehamn den fördröjningen sker, säger en tulltjänsteman till Ålands Radio och TV.

Inte heller nya visumbestämmelser tros påverka Åland i någon större utsträckning. Det här trots att landskapets största exportvara är turism, enligt Ålands statistik- och utredningsbyrå ÅSUB.

– Av den sammanlagda turismen till Åland är den stora majoriteten från Finland och Sverige, och en stor del av återstoden är från Tyskland och Ryssland, säger Björn Wennström som är marknadskommunikatör på Visit Åland.

– Turister från Storbritannien står bara för ungefär en procent av de totala besöken. Så även om brexit innebär hårdare visumregler räknar vi inte med att det påverkar turismnäringen märkbart, säger Wennström.

Näthandeln tog största smällen

Den aktör som redan upplevt förluster är Åland Post.

Flera näthandlare har till följd av det försvagade pundet och osäkerheterna kring framtidens gränsbestämmelser slutat att skicka försändelser via Åland.

– Dels innebär pundets sjunkande värde att det blir dyrare för de här aktörerna att bli fakturerade i europriser. Och inom näthandeln är leveranstiden en klar faktor. Man vill ha sina varor direkt. Hårdare gränser innebär att mer dokumentation och inspektion krävs och då tar det mer tid innan man får sina försändelser, säger Johan Sundblom, ekonomichef på Åland Post.

Han säger att man inte längre oroar sig för brexit.

– Det är klart att ett avtalslöst brexit blir ytterligare en förlust. Men eftersom vi redan haft allt mindre arbete sedan brexit först utlystes har vi inte så mycket kvar att förlora. Vår verksamhet fortsätter ändå, säger Sundblom.

Diskussion om artikeln