Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arcada och Novia vill locka studerande från utlandet när årsklasserna krymper: "Ett absolut krav på att de ska lära sig svenska finns inte"

Från 2019
bild av den 14e Högskoledagen fotad uppifrån.
Bildtext Arkivbild från högskoledagen i Novia i Ekenäs.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Ifall kvinnor i Finland fortsättningsvis föder i genomsnitt 1,35 barn påverkar det hela samhället. De finlandssvenska yrkeshögskolorna Arcada och Novia är beredda att ta emot elever från utlandet ifall skolorna inte hittar studerande på annat håll.

- På Yrkeshögskolan Novia vill vi axla rollen att stöda tillgången på arbetskraft och kompetens i samhället genom att i allt högre grad vända oss till utländska studerande, som kan inleda studier i Finland och integreras här både språkligt och kulturellt, säger rektor och vd Örjan Andersson.

Det har talats mycket om arbetskraftsbaserad invandring men jag vill tala om studiebaserad invandring

― Örjan Andersson, Novias vd och rektor

Andersson ser också att Novia kan profilera sig utöver den examensgivande verksamheten: nationellt och internationellt är efterfrågan på kontinuerligt lärande på uppgång.

Att säkerställa kompetensen hos dem som redan är ute i yrkeslivet är en nisch för Novia.

Porträtt av rektor och vd Örjan Andersson
Bildtext Framöver blir det viktigt för Yrkeshögskolan Novia att rekrytera internationellt och erbjuda studiemöjligheter för livslångt lärande, säger rektor och vd Örjan Andersson.
Bild: memento / Linda Tallroth-Paananen

När de barn som i höstas började i första klass står på tröskeln till antingen arbetsliv eller fortsatta studier har årsklasserna redan krympt.

År 2030 eller 2040 är utmaningarna helt andra än i dag.

Som bäst håller Arcada styrelsemöte och under det två dagar långa mötet diskuteras det och tänks på hur skolan är relevant för studerande framöver.

Det som rektor och vd Mona Forsskåhl ser som en ljuspunkt för Arcada, med campus vid Arabiastranden i Helsingfors, är att flyttströmmen går mot tätorter. Unga dras till stora städer, säger Forsskåhl.

- Just nu ser vi ingen hotbild för Helsingfors att det skulle finnas färre ungdomar med svenska som modersmål inom tjugo år, kanske inom trettio år.

Arcadas rektor och vd Mona Forsskåhl sitter i en soffa på Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland
Bildtext Rekryteringsunderlaget till Arcada ser ljust ut tack vare flyttströmmen till huvudstadsområdet säger rektor och vd Mona Forsskåhl.
Bild: Agneta Gestrin / Yle

För Novia kan flyttströmmen bli ofördelaktig. Yrkeshögskolan är baserad i Österbotten, i Vasa och Jakobstad och i södra Finland i Åbo och Raseborg.

- Att vi skulle minska på antalet orter eller platser där vi ger utbildning ser jag inte. Vid Novia har vi resonerat att vi ska försöka finnas där våra kunder och våra studerande finns.

Arbetskraft som kan svenska

De två yrkeshögskolorna utbildar finlandssvenska studerande, men bägge skolorna har också finskspråkiga studerande och bägge ger utbildningsmöjligheter på engelska.

Hur går det då med försörjningen av till exempel sjukskötare som kan svenska?

- Det är en utmaning. Vi utbildar sjukskötare som i slutet av sina studier kan klara sig på svenska. Det betyder att de vi rekryterar inte nödvändigtvis kommer in med perfekta kunskaper i svenska.

Forsskåhl fortsätter med att säga att det framöver blir ännu viktigare att hitta de personer inom och utanför landet som är villiga att lära sig svenska som en biprodukt till sin egentliga utbildning på Arcada.

När det gäller just utbildning i vårdyrken har Arcada redan i dag specialkrav på språkkunskaper i svenska. Det här eftersom de studerande redan under sitt första studieår gör praktik bland patienter och kunder som enbart talar svenska.

Jag tror att vi på högskolorna i allt högre grad måste jobba med integrering

― Örjan Andersson, Novias vd och rektor

Novias rektor Örjan Andersson håller med om att upprätthållandet av språkkompetensen i framtiden kan bli utmanande.

- Jag tror att vi på högskolorna i allt högre grad måste jobba med integrering, också språklig och kulturell, och där kan vi också göra något på svenska.

Om kraven på kunskaper i svenska bland de studerande som ansöker om en studieplats till de engelskspråkiga utbildningen säger Andersson så här:

- De får förstås svensk undervisning, men ett absolut krav på att de ska lära sig svenska finns det inte.

Arcada och Novia - fusion?

Även om rekryteringsunderlaget krymper om ett par decennier funderar åtminstone i dag ingendera av yrkeshögskolorna på en fusion med den andra.

- Läget just nu är att vi inte söker en fusion utan samarbete. Vi samordnar redan nu på ett värdefullt sätt, säger Forsskåhl.

- En sådan diskussion (om fusion) ser jag inte vara kopplad till den demografiska förändringen, säger Andersson.

Diskussion om artikeln