Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna blir färre men ålänningarna och nylänningarna blir fler

Från 2019
Äldre människor sitter på en bänk
Bildtext Finländarna föråldras och år 2040 kommer folkmängden öka endast i Nyland på grund av inflyttningsöverskott.
Bild: Mostphotos

Finländarna blir färre eftersom befolkningen åldras och dör medan nativiteten inte ökar. Vissa svenskspråkiga områden, såsom Åland, förutspås ändå vara kärringar mot strömmen med växande befolkningmängder.

Om 15 år finns det inte ett enda landskap i Finland där det föds fler barn än det dör människor. Det framkommer i en prognos från Statistikcentralen.

I fjol ökade folkmängden i endast fyra landskap och på Åland. Enligt prognosen kommer folkmängden i Fastlandsfinland på sikt att öka bara i Nyland, och det tack vare inflyttning.

Nyland växer men föråldras

I Nyland föds fler än det dör. Det flyttar också in fler personer än vad det flyttar ut. För tillfället finns det dessutom fler barn och unga (21 procent) än pensionärer (18 procent) i landskapet.

Över hälften av invånarna, 62 procent, är i arbetsför ålder.

Enligt prognosen kommer befolkningen i Nyland öka inom de närmaste 10 åren med runt 130 000 personer. Antalet pensionärer kommer ändå vara fler än antalet barn och unga (21 respektive 19 procent).

Befolkningen i Nyland ökar under de kommande 20 åren, men tillväxttakten saktar ner.

I Nyland är det föga överraskande de stora städerna såsom Helsingfors och Vanda som växer. I städer som Borgå stannar befolkningstillväxten av, medan till exempel Hangös och Raseborgs befolkningsmängd dyker under de kommande 20 åren.

Seglingsbåtar med vita och svarta segel på väg ut ur Hangö.
Bildtext Hangö må vara populärt bland seglare, men de kommer inte för att stanna.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Österbotten är inte attraktivt för unga - befolkningen minskar

I Österbotten dör det fler än det föds men inflyttarna är lika många som de som flyttar bort från landskapet. För tillfället finns det lite fler pensionärer (23 procent) än barn och unga (22 procent) i Österbotten.

Drygt hälften av invånarna är i arbetsför ålder.

Enligt prognosen ökar befolkningen i Österbotten inom de närmaste 10 åren med 2 000 personer. Andelen unga i landskapet minskar så att de utgör endast 20 procent av befolkningen i Österbotten, medan andelen pensionärer ökar till 23 procent.

Inom 20 år kommer befolkningsmängden i Österbotten börja sjunka, men Österbotten klassas ändå inte som en krisområde ur befolkningssynvinkel.

I Österbotten ökar befolkningen på orter såsom Vasa och Närpes. Den åldrande befolkningen kombinerat med att det föds få barn på orter som Kristinestad, Malax och Jakobstad gör att befolkningsmängden minskar.

Torget i Vasa
Bildtext Vasa är, precis som många andra centralorter i Finland, ett populärt ställe att flytta till.
Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa

Egentliga Finland lockar till sig folk, speciellt Åbo

I Egentliga Finland dör det fler människor än det föds. Befolkningsmängden jämnar ändå ut sig eftersom det flyttar mer människor till landskapet än det flyttar ut. För tillfället finns det fler pensionärer (23 procent) än barn och unga (19 procent) i Egentliga Finland.

Över hälften, 58 procent, av befolkningen är i arbetsför ålder.

Enligt prognosen ökar befolkningen i Egentliga Finland inom de närmaste 10 åren med 6 000 personer. Andelen unga i landskapet minskar medan andelen pensionärer ökar till 27 procent.

Turun tuomiokirkko ja Aurajoki
Bildtext "Varför Paris, vi har ju Åbo" tänker många som flyttar till en annan ort.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Under de kommande 20 åren kommer befolkningsmängden i Egentliga Finland öka.

Under de närmaste 20 åren kommer allt färre flyttlass ha Åbo som slutdestination, men det kommer födas en aning fler barn än i nuläget. Åbo kommer enligt prognosen få se en liten befolkningsökning, medan till exempel Pargas får se sin befolkningsmängd minska.

Åland växer i stadig takt

På Åland dör det fler än det föds, men inflyttarna är fler än de som lämnar landskapet. För tillfället är antalet pensionärer 23 procent, vilket är snäppet fler än andelen barn och unga.

Över hälften, 57 procent, av befolkningen är i arbetsför ålder.

Enligt prognosen kommer befolkningsmängden öka något inom de kommande 10 åren. Andelen unga minskar från 21 till 20 procent medan andelen pensionärer ökar till 25 procent.

Ålands flagga på båt.
Bildtext Åland är ett av de få områdena som växer enligt prognosen.
Bild: Markku Ojala/All Over Press

Under de kommande 20 åren kommer antalet personer på Åland öka i stadig takt.

Prognosen visar att till exempel Mariehamn blir attraktivare för de som vill flytta till en annan ort, men precis som i övriga landet dör det fler personer än det föds. Du kan läsa mer om situationen på Åland här.

Hur ser läget ut i din hemkommun? Är inflyttarna fler än utflyttarna? Kommer du snart ha färre grannar? Här kan du söka efter statistik över din egen ort. Sidan är på finska.

Diskussion om artikeln