Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Minister Kosonen: "Fler ska bli klara från yrkeshögskolan - på kortare tid"

Från 2019
Porträtt bild av riksdagsledamot Hanna Kosonen. Hon är klädd i grön skjorta och är fotad mot vit bakgrund.
Bildtext Minister Hanna Kosonen vill att fler ska bli klara från yrkeshögskolorna.
Bild: Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Spotlights granskning visar att arbetsgivare är oroade över nivån på yrkeshögskoleelevernas praktiska kunskaper då de kommer ut i arbetslivet.

En delorsak är de nedskärningar som de två tidigare regeringarna gjort i yrkeshögskoleutbildningarna, som lett till mer självstudier och starkare fokus på teori.

Finanseringsmodellen för yrkeshögskolorna har redan tidigare kritiserats, ändå vill regeringen och forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen att fler ska bli klara från yrkeshögskolan på kortare tid.

Kritiken gäller finansieringen som prioriterar antalet utexaminerade från högskolorna. Enligt Henrik Wolff tidigare rektor för yrkeshögskolan Arcada likriktas utbildningen.

- Det är svårt att göra nya satsningar och det är svårt att ta risker.

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen tycker ändå att man nu är på rätt väg när basfinansieringen höjs med 20 miljoner euro.

- Det innebär att yrkeshögskolans ramar för första gången på länge ökar. Och vi vill att högskolan själv ska bestämma hur de använder pengarna.

“Ett tufft mål”

Regeringen har i sin vision för högre utbildning och forskning 2030 slagit fast att antalet högskoleutbildade ska öka avsevärt.

Det vill säga yrkeshögskolorna ska utöka antalet nybörjarplatser och samtidigt ska fler studerande bli färdiga.

- Vi vill med grundfinasieringen ge högskolorna möjlighet att höja nivån och möjlighet att få ut fler studerande på kortare tid.

År 2030 ska 50 procent av åldersklassen ha högskoleutbildning. Idag får cirka 42 procent av åldersklassen en högskoleutbildning.

- Visst är det ett tufft mål, medger minister Hanna Kosonen.

Enligt minister Kosonen diskuteras den här frågan inom regeringen och om det kunde anslås mera pengar för att kunna förverkliga regeringens mål.

“Det viktiga att riktningen har ändrats”

Nu har den nya regeringen anslagit de utlovade 20 miljonerna euro plus att de återinfört indexförhöjningarna. I förhållande till hur mycket de två tidigare regeringarna skar ned (cirka 240 miljoner euro) är det lite pengar.

- Det är litet men det viktiga är att riktningen har ändrats.

Nu är det enligt ministern fritt fram för högskolorna att göra vad de vill med pengarna.

Tillsammans ska kvaliteten höjas

När minister Hanna Kosonen får höra om Spotlights granskning som visar att många studerande idag har sämre praktiska färdigheter när de kommer ut i arbetslivet säger hon:

- Diskussionerna om kvalitet vid yrkeshögskolorna har diskuterats sedan starten med yrkeshögskolor.

Hon hoppas att diskussionen ska sporra högskolorna att se över sin verksamhet.

Minister Kosonen tar också fram positiva resultat från yrkeshögskolor där näringslivet har varit nöjda med de utexaminerade.

Dessutom pågår det olika projekt bland annat vad gäller sjukskötarutbildningen där man tillsammans ska förbättra kvaliteten på utbildningen.

- Yrkeshögskolor, näringslivet och undervisningsministeriet måste tillsammans försöka få upp kvaliteten på utbildningen.

På frågan när ministern tror att man kan se några resultat svarar hon:

- Jag tror att det hela tiden blir resultat. Det bästa är att tillsammans få upp nivån.

Diskussion om artikeln