Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Valet till Sametinget avslutat – frågan om vem som klassas som same har väckt debatt

Från 2019
Uppdaterad 01.10.2019 13:08.
Kandidater i samiska dräkter poserar efter debatt.
Bildtext Några kandidater i sametingsvalet efter Yles valdebatt.
Bild: Marja Väänänen / Yle

Inte ens hälften av Finlands samer röstade i valet till Sametinget. Det preliminära valresultatet är publicerat med ett valdeltagande på 48,6 procent. Sametinget ansvarar för frågor kring samisk autonomi, språk och kultur.

Valet är bortglömt, eller bedöms som ointressant, bland den finska majoritetsbefolkningen. Det gäller kanske hela Sametinget som institution.

Men inte heller samerna själva verkar speciellt intresserade. Valdeltagandet har sjunkit till mindre än 50 procent. Sammanlagt 2853 personer avgav sin röst. Valproceduren betecknas som krånglig med brevröster som sänds under en månads tid.

Det preliminära valresultatet publicerades på tisdag förmiddag. Drygt hälften av de invalda är nya i Sametinget.

Bojkotthot – inblandning av HFD väcker känslor

Det har också varit tal om bojkott av årets val. Det beror på oenighet om vem som ska anses vara same. Sametingets valnämnd har förkastat en del röster och alla har inte fått rösträtt i tidigare val. Man har vägrat ta upp alla samer i röstlängder och på kandidatlistor och en del har klagat.

Terhi Harju
Bildtext Somliga röster har förkastats i tidigare val.
Bild: Xia Torikka / Yle

Strax före valet kom besked från Högsta förvaltningsdomstolen – flera hundra människor kan få rätt att rösta i nästa val.

Från samiskt håll ser man det som en inblandning i samisk autonomi när inflyttade icke-etniska samer ges inflytande.

Same eller lapp?

Juristerna hänvisar till lagen om sametinget som ger rösträtt åt alla som anser sig vara samer.

Det hjälper om man kan språket eller har förfäder som har haft samiska som första språk, eller har upptagits i samiska mantalslängder.

Saamelaiskäräjien kokous
Bildtext Vem är egentligen same? Frågan har skapat debatt.
Bild: Vesa Toppari / Yle

Det räcker till och med om man har förfäder som har antecknats som fjäll-, skogs- eller fiskelapp i mantalsregistren. Den tolkningen väcker hårda strider.

Autonomifrågor viktigare än klimat och miljö?

Sametinget har 21 mandat, som väljs för en fyraårig period, och tinget samlas omkring fyra gånger per år.

Den övergripande arbetsuppgiften för tinget är ärenden som hör till den kulturella autonomin, det vill säga mest språk och kultur. Allt emellanåt diskuteras om Sametinget också ska debattera andra frågor.

Klimatförändringen och miljöproblemen påverkar direkt Arktis. Därmed förändras också grunden för samernas existens som naturfolk med rennäring som viktig inkomstkälla.

– Språket ger ändå tillräckligt huvudbry, säger Aslak Paltto vid Yles samiska redaktion i Enare.

Lasten kirjoittamia tärkeitä asioita saamen kielelle.
Bildtext Sametinget arbetar mycket med det samiska språket.
Bild: Sara Wesslin / Yle

– Inom det samiska hembygdsområdet har man skydd av språklagen, men i resten av Finland är det svårare. Och det är ju där som allt fler samer är bosatta, påpekar Paltto.

Alla känner kandidaterna

De flesta vet vem de ska rösta på.

– Det har inte varit någon speciellt synlig valkampanj inför sametingsvalet, säger Aslak Paltto.

Det här är inte som ett politiskt val, utan mer ett familjeval. Den som har stor släkt har lättare att samla röster, och det görs inte genom tidningsannonser eller kampanjer på sociala medier.

Tre kommuner i samernas så kallade hembygdsområde har garanterad representation: Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner, samt ett renbeteslags område i Sodankylä kommun.

Resten av platserna fylls av de övriga kandidaterna enligt röstetal.

De flesta kandidaterna kommer från Enare, men det finns också flera kandidater från Helsingfors och södra Finland, där allt fler samiska väljare bor.

Både renskötare och doktorer

Många av kandidaterna har renskötsel som sin näring, eller hemslöjd.

Det finns också många högre utbildade bland kandidaterna i Helsingfors. Några samiska jurister har också ställt upp. Det kan vara nödvändigt med tanke på den aktuella fejden med Högsta förvaltningsdomstolen.

Renar i Abisko
Bildtext Renarna och deras skötare märker av miljöförändring.
Bild: Mostphotos/Sirpa Ukura

Några partibeteckningar finns inte i det samiska valet, men många av kandidaterna är aktiva också i kommunalpolitiken. Då är de ofta aktiva i det domineranade partiet, Centern.

Bland kandidaterna finns det lika många män som kvinnor.

Inte självständighet men gärna en finsk ursäkt

En valkompass har gjorts för det samiska valet. Den kan läsas här, på finska och de tre samiska språken.

I valkompassen framgår det att det inte finns något stort stöd för ett krav på självständighet för Sameland.

Några kandidater vill ändå ha ett ökat samarbete med motsvarande sameting i grannländerna Norge och Sverige, samt med ryska samer.

Många är kritiska till Helsingfors och Finlands hantering av samefrågor. Till exempel vill många att Finland ska be om ursäkt för gamla oförrätter som har gjorts gentemot samerna.

Inom den evangelisk-lutherska kyrkan förs en motsvarande diskussion om att be om ursäkt för förtryck av samerna.

Försoning för vad?

En sannings- och försoningskommission har varit ett förslag redan länge, och finns också inskriven i det nya regeringsprogrammet.

Många anser ändå att man först måste utreda sanningen och vad finländarna ska be om ursäkt för.

Samer och renar på väg till Hagenbeck zoo i Tyskland, ca 1910.
Bildtext Förlåta eller inte förlåta?
Bild: Privat fotografi

Samerna anses inte heller kunna ge sin förlåtelse utan vidare. Frågan är om det bara är en symbolisk gest, eller om det också finns ett konkret innehåll och förbättringar i samernas situation.

Artikeln är uppdaterad kl 12.50 när valresultatet har publicerats.

Diskussion om artikeln