Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

President Putins diskussionsforum Valdaj-klubben förutspår diplomatins död och en ny världsordning där västvärlden är förloraren

Från 2019
Vladimir Putin diskuterar med Fyodor Lukyanov på Valdaj-möte.
Bildtext Arkivbild från 2018 då Vladimir Putin deltog i mötet och diskuterade med Fjodor Lukjanov. Putin deltar i årets klubbmöte på torsdag.
Bild: EPA / ALEXEI DRUZHININ

Deltagarlistan för årets Valdaj-klubbmöte visar tydligt vart Ryssland blickar – alltså österut. I år finns det nämligen väldigt få deltagare från västvärlden. I stället ligger tyngdpunkten i Asien.

Det är också så Rysslands utrikespolitiska analys ser ut för tillfället. Förenklat kan man säga att Ryssland anser att västvärlden håller på att falla sönder medan Eurasien blir allt starkare.

Rysslands hopp finns i Kina

Eurasien är ett uttryck som de ryska politiska högdjuren älskar och det innebär i deras tolkning i första hand ett starkt geopolitiskt band mellan Ryssland och länderna i Asien.

Särskilt stor vikt lägger Ryssland vid samarbete med Kina – något som Kina inte har varit sent att utnyttja. Landet har bland annat skaffat sig förmånliga avtal om gastrasporter från Sibirien.

Tidigare hade de ryska politiska utopisterna en bild av Eurasien som en allians mellan EU, Ryssland och Asien och man talade om en gemenskap från Lissabon till Vladivostok.

Den tänkta gemenskapen gick i graven då Ryssland annekterade Krimhalvön 2014.

Delvis hemliga diskussioner

Valdaj-klubbens möte har i år rubriken ”Gryningen i öster och den politiska världsordningen” och under mötet ska man bland annat diskutera energifrågor, religiös extremism, migration och teknologiutveckling.

De flesta diskussioner förs bakom stängda dörrar. Avsikten är att deltagarna inte ska begränsas av publicitet. Vissa sessioner är emellertid öppna.

Bergsvyer i Ryssland.
Bildtext Mötesdeltagarna kan samla tankarna i den friska bergsluften.
Bild: Yle / Kerstin Kronvall

Till dem hörde mötets första diskussion som tog avstamp i en rapport som Valdaj-klubben publicerade samma dag.

Den bärande tesen i rapporten går ut på att den världsordning som har funnits inte längre existerar och att nya länder är på väg att ta över det globala ledarskapet efter USA och länderna inom EU.

Världen saknar gemensamma regler

Mötets ordförande Fjodor Lukjanov beskrev detta som ett osäkert läge, men inte nödvändigtvis någon katastrof. Enligt honom leder avsaknaden av ett gemensamt regelverk till nya roller för enskilda statschefer.

– De statschefer som är starka bär ett nytt ansvar – var och en av dem måste välja sin väg på den internationella arenan.

Lukjanov talade också om hur världen står på tröskeln till diplomatins död.

De statschefer som är starka bär ett nytt ansvar – var och en av dem måste välja sin väg på den internationella arenan.

― Fjodor Lukjanov

Med det avsåg han bland annat publiceringen av samtal mellan USA:s president Donald Trump och Ukrainas president Volodymyr Zeleskyj.

– Vi har en helt ny situation då den hemliga diplomatin försvinner, sade Lukjanov.

Asien beskrivs som fredens kontinent

Professor Yuichi Hosoya från Japan talade om Asien som en fredens hemvist. Där har inte förekommit beväpnade konflikter sedan 1957, sade Hosoya som kanske inte anser att Afghanistan ligger i Asien.

– Stabiliteten i Asien bygger på en strävan efter att undvika krig, sade han.

Professor Yuichi Hosoya (till vänster) beskriver Asien som en fredlig världsdel, bredvid honom Rahda Mohan Singh och Wang Yiwei
Bildtext Professor Yuichi Hosoya (till vänster) beskriver Asien som en fredlig världsdel, bredvid honom Rahda Mohan Singh och Wang Yiwei.
Bild: Yle / Kerstin Kronvall

Då han fortsatte med att säga att Ryssland också agerar så verkade ordföranden Fjodor Lukjanov nästan road.

– Det var trevligt att höra, eftersom så många anklagar oss för det motsatta, sade han.

Eftersom det just inte finns några västerländska deltagare på mötet uppstår ingen kritisk diskussion, utan samförståndet inom klubben betonas och kritiken riktas mot dem som inte är med.

EU och USA gavs särskilt många negativa omdömen. Det allmänna intrycket efter Valdaj-klubbens första mötesdag var mycket konfliktbetonat.

Även om många talade om vikten av samarbete, framstod betoningen av internationella motsättningar som dominerande.

Klubben talar med Putins stämma

President Vladimir Putin väntas delta i Valdaj-klubbens avslutande session på torsdag kväll. Det går rykten om att också några statsledare från Asien ska delta. Några namn har däremot ännu inte publicerats.

Klubbens analys av världsläget har under flera år sammanfallit med den lägesbeskrivning som Putin själv ger. Ofta så, att vissa teman först har förekommit hos Valdaj-klubben.

Vladimir Putin lyssnar och rättar till slipsen vid Valdaj-Mötet 2018.
Bildtext Arkivbild från 2018. Vladimir Putin deltar i klubbens avslutande session på torsdag.
Bild: EPA / ALEXEI DRUZHININ

Klubbens diskussioner är alltså ett viktigt forum att följa om man vill få en uppfattning om vart Ryssland strävar.

President Vladimir Putin bjöd in till det första Valdaj-klubbmötet 2004. Under många år hölls mötet i den lilla staden Valdaj väster om Moskva. Olympiaåret 2014 beslöt Putin flytta det till ett bergshotell i Krasnaja poljana i Sotji.

Diskussion om artikeln