Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå deltar i kostnaderna för Järnefeltin koulus nya skolhus i Lojo

Från 2019
Järnefeltin koulu i Lojo.
Bildtext Den nuvarande skolbyggnaden har problem med inomhusluften och ska därför ersättas med en ny.
Bild: Lojo stad

Ingå deltar i byggandet av det nya skolhuset för den finska skolan Järnefeltin koulu i Lojo med närmare 1,9 miljoner euro (1 865 000).

Bildningsnämnden i Ingå föreslår för kommunstyrelsen att kommunen år 2020 deltar i projektet med drygt 180 000 euro, därpå följande år med nästan en och en halv miljon och år 2022 med drygt 180 000 euro.

Stadsfullmäktige i Lojo godkände projektplanen för Järnefeltin koulu i mitten av augusti. Enligt planen ska skolan få ett nytt skolhus och bli en enhetsskola.

Ingås del av kostnaderna räknas utifrån antalet Ingåelever i skolan. Finskspråkiga unga i Ingå går i klasserna 7-9 i Järnefeltin koulu i Lojo.

I Järnefeltin koulu går 70-75 elever från Ingå.

De totala kostnaderna för det nya skolhuset uppgår till ungefär 16,5 miljoner euro.

Diskussion om artikeln