Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Så här kan pensionerna räddas trots att det föds allt färre barn

Från 2019
En eldre man med ryggen mot kameran. Han är iklädd paleteau, hatt och har händerna bakom ryggen.
Bildtext Pensionerna är inte i fara förrän om några tiotals år, säger man på Pensionsskyddscentralen.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Den sjunkande nativiteten äventyrar på sikt pensionssystemet. Men det finns alternativ till lägre pensioner. Pensionsskyddscentralen ser många möjligheter.

Om den arbetsföra befolkningen i Finland fortsätter att minska kommer det med tiden att innebära utmaningar för pensionssystemet.

Den sjunkande nativiteten leder också till att antalet sysselsatta minskar i framtiden.

Porträttbild av Mikko Kautto iklädd kavaj, vitskjorta och glasögon.
Bildtext Mikko Kautto, verkställande direktör för Pensionsskyddscentralen, vill öka invandringen och minska utvandringen för att trygga pensionssystemet.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Pensionsskyddscentralens verkställande direktör Mikko Kautto påpekar att det betyder att den totala lönesumman som är bas för finansieringen av pensionssystemet också sjunker.

Men systemet är långsamt.

- Pensionerna är inte i fara förrän om några tiotals år. Den trend som har pågått under de senaste tio åren kan också vända, så vi vet inte säkert hur framtiden ser ut. Men om nativiteten fortsätter att vara låg blir den småningom ett allt större problem inte bara för pensionssystemet, utan för hela finansieringen av välfärdsstaten, säger Mikko Kautto.

Ökad invandring eller höjda avgifter?

Om utvecklingen fortsätter som nu och ingenting görs räknar Kautto med att pensionsavgifterna kommer att höjas tidigare än man trodde ännu i våras.

- Då bedömde vi att avgiftsnivån borde höjas på 2050-talet. Nu när Statistikcentralen har ändrat sin befolkningsprognos betyder det att avgiften måste höjas lite tidigare.

En höjning av avgiften är det första sättet att reagera. Om man vill undvika en höjning finns det andra anpassningsmetoder.

- Men först borde politikerna naturligtvis tänka på befolkningsutvecklingen. Vill vi ha en så låg nativitet? Vill vi ha den nuvarande nivån på migrationen?

Mikko Kautto påpekar också att en högre sysselsättningsnivå hjälper att finansiera pensionssystemet.

- Man kan kanske också få en bättre avkastning på pensionssystemets placeringar, man kan försöka undvika flera sjukpensioner än vi har nu och man kan också höja den faktiska åldern för när man blir ålderspensionär.

Hasardspel med pensionspengarna?

De förslag som Mikko Kautto för fram är ändå inte alldeles enkla att genomföra. Om man vill ha en högre vinst på placeringarna i pensionssystemet måste man ta mera risk.

Lite som att spela hasard med våra gemensamma pensionspengar.

- Det är just det. Nu vill man undvika risk och ändå ha hög avkastning på placeringar. Det är fråga om ifall risknivån är lämplig eller inte. Vi har just nu en utredning på gång där vi försöker titta på reglerna och se om det är något vi kunde göra för att få lite bättre avkastning.

När det gäller sjukpensioneringar talar Kautto inte om strängare regler.

- Jag menar att vi kan undvika fler sjukpensioner i framtiden genom bättre vård, bättre rehabilitering, koll på arbetsförmåga på arbetsplatsen och så vidare.

Högre faktisk pensionsålder

Den senaste arbetspensionsreformen då man höjde pensionsåldern trädde i kraft 2017.

- Men jag tänker på den faktiska pensionsåldern. I Finland pensionerar sig de flesta så tidigt som möjligt. Här är vi lite annorlunda än i övriga nordiska länder. Där har man flexibel pensionsålder på samma sätt som vi i Finland, men man pensionerar sig som lite äldre än i Finland, säger Mikko Kautto.

Kautto tycker att arbetsgivarna borde fråga sig om de anställda har tillräckliga möjligheter att stanna kvar längre i arbetslivet. Arbetstagarna borde också fråga sig om de faktiskt måste pensionera sig så tidigt som de har tänkt sig.

- Pensionslagen i Finland gör det nuförtiden möjligt att ha en verkligt flexibel pensionering i Finland, men man utnyttjar det inte så mycket.

Diskussion om artikeln