Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Soite bygger nytt för 22 miljoner och samarbetsförhandlar samtidigt – huvudförtroendeman: "Klart det sticker i ögonen"

Från 2019
Väntrum i MÖCS.
Bild: Soite

Karleby får en ny hälsocentral för 22 miljoner euro. Det beslöt vårdsamkommunen Soites styrelse i måndags. Samtidigt beslöt styrelsen att minska personalen med maximalt 220 personer.

Styrelseordförande Veikko Laitila (C) förstår att det kan låta konstigt att ta de två besluten samtidigt.

– Men styrelsen har funderat mycket på det här. Ett nybygge har länge varit målet, men det har dragit ut på tiden. Nu är byggnaden i så dåligt skick att vi under hösten har tvingats flytta folk därifrån till andra utrymmen, säger Laitila.

Enligt Laitila har Regionförvaltningsverket i flera år hållit nuvarande byggnad under lupp på grund av problem med inomhusluften.

– Det finns inga andra alternativ än att söka andra utrymmen eller bygga nytt.

Laitila poängterar att då man ser noggrannare på saken finns det ingen konflikt mellan att samtidigt samarbetsförhandla och bygga nytt.

– Såklart är det ett motstridigt budskap, men inte om man ser närmare på saken. Det är inte så att man kan göra det ena, men inte det andra. De två utesluter inte varandra.

– Man måste minnas att av kostnaderna för hälsovården står fastigheterna bara för ungefär 10 procent.

Veikko Laitila, styrelseordförande i Soite.
Bildtext Veikko Laitila (C), styrelseordförande för Soite.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Personalen oroar sig

Huvudförtroendeman Monika Sivula anser att ett nybygge behövs, men att beslutsgången kanske inte blev den bästa.

– Klart att det sticker i ögonen att arbetsgivaren på samma möte besluter om samarbetsförhandlingar och om att bygga nytt.

– Jag är medveten om att vi har planerat de nya utrymmena länge och det är något vi absolut behöver. Men kanske man kunde haft de här två frågorna på skilda möten.

Jag tycker vi har fullt upp redan och alla har sina arbetsuppgifter att utföra

Sivula anser också att sparkraven på personalen är orimligt stora.
 
– Vi har varit medvetna om privatiseringen inom äldreomsorgen och att mångas arbetsuppgifter och arbetsplatser ändras och att dessa förändringar förutsätter samarbetsförhandlingar.

– Men det vi har svårt att förstå, och det som känns orättvist, är att vi utöver det sätts under så stora sparkrav.

Sivula talar om kravet på att 14 miljoner euro ska sparas in de närmsta åren.

– Jag tycker vi har fullt upp redan och alla har sina arbetsuppgifter att utföra. Åren under Soite har medfört många förändringar, en mängd nya arbetsuppgifter och arbetsbördan har ökat.

En enkät som gjordes i början av året visar att tre av fyra anställda oroar sig för att arbetsbördan ska bli för stor.

– Det är nog en sak som väcker stor oro, arbetstagarna är rädda att arbetsbördan ska öka ytterligare. Det här är en sak som arbetsgivaren ska ta i beaktande.

Anställer och sparkar samtidigt

De senaste tre åren har Soite fastanställt totalt 497 personer, varav 160 i år.

Nu ska man ha bort maximalt 220. Det kan verka lite kortsiktigt, vad säger du om det?

– Det har att göra med att vi stänger effektiverade boenden och personalen där ingår i samarbetsförhandlingarna, säger styrelseordförande Veikko Laitila.

Det handlar om enheter i Kronoby (Sandbacka), Vetil, Kannus och Emelihemmet i Karleby. De enheterna ska privatiseras.

Sivula anser för sin del att ekvationen att anställa och göra sig av med folk nästan samtidigt inte riktigt går ihop.

– Det är en sak som säkert väcker många frågetecken. Jag vet att varje gång man har anställt personal har man noga utvärderat om den behövs eller inte. Men det är klart, det här ser inte bra ut.

Inom Soite pensioneras 100 personer om året. Vi behöver en stor mängd vikarier och de som fått fast anställning jobbar fortfarande som ersättare på olika avdelningar

Enligt Veikko Laitila behövs fortfarande ny, fastanställd, personal – trots att man på vissa enheter minskar antalet anställda.

– Inom Soite pensioneras 100 personer om året. Vi behöver en stor mängd vikarier och de som fått fast anställning jobbar fortfarande som ersättare på olika avdelningar.

Målet är att många av ersättarna eller vikarierna också ska kunna få fast jobb.

– Eftersom behovet är permanent är det rätt beslut att fastanställa dem, både för arbetsgivare och arbetstagare, säger Laitila.

Soite står också inför beslut om servicenätet och antal mottagningar.

– Det kommer att leda till att vi behöver minska antalet anställda. Men först måste vi ta besluten om servicenätet, säger Laitila.

Soite grundades 1.1 2017. Det första året fastanställdes 89 personer. Ifjol fastanställdes 248 och hittills i år 160 personer.

Nybygge inte så dyrt ändå

Ett nybygge har tidigare fått kritik från Karleby stads håll eftersom det kostar så mycket. Laitila säger ändå att räkningen i slutändan blir ganska liten för Karleby stads del.

– Det är Soite som investerar och finansierar.

Karleby betalar sedan en årlig kostnad, men den fördelas på 25 år.

– Karleby betalar egentligen för den service de använder de kommande 25 åren, säger Laitila.

Hyvinvointikampus
Bildtext Att renovera skolfastigheten på Hälsovägen skulle enligt Laitila inte ha lönt sig.
Bild: Nathalie Lindvall

Att renovera en skolfastighet på Hälsovägen skulle enligt Laitila inte ha lönt sig. Det hade i nuläget blivit uppemot 7 miljoner billigare, men det hade straffat sig på sikt.

– Det förmånligaste och effektivaste är att bygga intill sjukhuset och just för de ändamål vi behöver byggnaden till.

Fastigheten på Hälsovägen ligger på andra sidan gatan och att bygga om den hade krävt en planändring och skulle ha tagit för länge, enligt Laitila.

– Så då man väger de här sakerna ansåg styrelsen att ett nybygge är vettigare.

Diskussion om artikeln