Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå stad tror inte på utsikterna som pekar på färre invånare: "Det är en prognos bland andra prognoser"

Från 2019
Uppdaterad 02.10.2019 13:01.
Västra åstranden i Borgå
Bildtext Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz säger att Borgå behöver se till att det finns möjligheter att bo i centrum, vilket är en trend.
Bild: Yle/Stefan Härus

Enligt färska siffror kommer Borgå stads tillväxt att stanna upp inom de närmaste 20 åren.

Det här enligt den senaste prognosen över befolkningstillväxt från Statistikcentralen.

År 2040 ska Borgå enligt prognosen ha 50 021 invånare, vilket är aningen färre än vad staden har idag. I augusti 2019 hade Borgå 50 512 invånare.

Borgå stads biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz säger att Statisitkcentralens prognos är en prognos bland andra.

- Oroväckande är ju att det nationellt sett föds mindre barn, men trots det tror jag att vi i fortsättningen kommer att klara oss bra och se en tillväxt trots att Statistikcentralens prognos inte talar för det, säger von Schoultz.

En annan prognos visar tillväxt

I en annan prognos - gjord av konsultbyrån Aluekehittämisen konsulttitoimisto - har man kommit fram till att Nylands invånarantal skulle öka med närmare 300 000 invånare fram till 2040, vilket också skulle gynna Borgå.

Enligt den prognosen skulle Borgå stad ha cirka 57 000 invånare år 2040.

- Jag utgår ifrån att den prognosen ligger närmare sanningen. I den prognosen har man bland annat tagit ställning till landets flyttströmmar. Helsingforsregionen växer och Borgå kommer att få sin beskärda del av den inflyttningen, säger von Schoultz.

Hur jobbar ni inom Borgå stad för att se till att Borgå växer och får nya invånare?

- Det handlar mycket om att utveckla staden och centrum, att skapa nya attraktiva boendemöjligheter, säger von Schoultz.

I år har staden vuxit

Enligt von Schoultz har staden lyckats relativt bra här. Mellan januari och augusti har staden vuxit med närmare 250 nya invånare.

- I stadens nya strategi utgår vi ifrån att Borgå också i framtiden ska vara en växande stad, vilket innebär att vi kontinuerligt jobbar med åtgärder för att få nya invånare, säger von Schoultz.

Fredrick von Schoultz, biträdande stadsdirektör för Borgå
Bildtext Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz tror inte att Borgå kommer att ha färre invånare år 2040 än nu.

I kampen om nya invånare tävlar Borgå naturligtvis med andra städer och kommuner i södra Finland.

- Det är viktigt att försöka hålla Borgå stad attraktiv. Det ska vara en trivsam stad med god service och bra boendemöjligheter där det är tryggt att bo, säger von Schoultz.

Borgå är en riktig stad - en stad med ypperlig service och ett bra kulturutbud och bra möjligheter för rekreation och idrott. Allt det här måste vi bibehålla.

― Fredrick von Schoultz

Trend att bo i centrum

En del av stadens strategi är att skapa förutsättningar för att man ska kunna bo centralt.

- Dagens trend är att människor gärna bor i centrumområden, nära service. Då är det viktigt att vi skapar boendemöjligheter i absoluta centrum. Därför har vi en mängd projekt på gång som handlar just om att utveckla centrum, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Folk vill flytta till ställen med service som skola och daghem. Samtidigt vill staden kanske inte satsa på utvecklandet av områden där det inte finns tillräckligt med invånare i nuläget. Hur svåra är de här bedömningarna?

- Servicenätfrågorna är alltid svåra. Som det är nu, är situationen i glesbygden en helt annan. Just nu ser vi ingen tillväxt där och tomter som vi har ute till försäljning i byarna går inte alls åt på samma sätt som i stadskärnan, säger von Schoultz.

Borgå växer också utan tågförbindelse

För att satsningen på nya invånare ska lyckas behöver Borgå stad upprätthålla den positiva bilden av Borgå.

- Vi behöver vara ett attraktivt alternativ då folk väljer var de vill bo. Borgå är ju en riktig stad, en stad med ypperlig service och ett bra kulturutbud och bra möjligheter för rekreation och idrott. Allt det här måste vi bibehålla, säger von Schoultz.

Just nu bollar myndigheter och beslutsfattare också om hur en eventuell ny tåglinje österut ska dras. I ett av alternativen är Borgå en av stationerna på vägen österut.

- Jag tror att Borgå kommer att växa också utan en järnvägslinje österut, men vi arbetar naturligtvis hårt med att försöka säkerställa att vi i något skede skulle få en tågförbindelse som skulle gå via Borgå och betjäna invånarna, säger von Schoultz.

Uppåt för Sibbo, nedåt för Lovisa

Enligt statistikcentralens prognos över befolkningstillväxten skulle Borgås grannkommun Sibbo vara den kommun som växer allra snabbast av kommunerna i hela Finland.

Idag är invånarantalet i Sibbo 20 970. Enligt prognosen skulle kommunen år 2040 ha 25 874 invånare – en ökning på hela 23,4 procent.

I Borgås grannstad Lovisa är situationen den omvända. Statistikcentralen beskriver situationen med orden ”Utvecklingen av stadens invånarsituation är oroande”.

Enligt prognosen skulle Lovisa ha 12 711 invånare år 2040 – jämfört med dagens siffra på 14 735 invånare.

Artikeln uppdaterades 2.10.2019 kl. 13.00. En fråga preciserades.

Diskussion om artikeln