Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vårdarkvoterna var en av vårens största valfrågor – i dag väntas svar från arbetsgrupp

Från 2019
Äldre person sitter i en rullstol som en vårdare skuffar fram.
Bildtext Ska det bli lag på 0,7 vårdare per patient? Det ska arbetsgrupp ge svar på idag.
Bild: Mostphotos/ Arne Trautmann

Vårdarfrågan blev ett av de största debattämnena i förra vårens valrörelse. Regeringen har utlovat bindande vårdarkvoter. Vad det betyder i praktiken och när det ska förverkligas - det ska en arbetsgrupp ge svar på idag. Här är bakgrunden.

Så här började debatten

Det privata vårdbolaget Esperi Care prickades i januari för vanvård vid ett äldreboende i Kristinestad.

Fler andra fall av vanvård eller allvarliga brister upptäcktes efter det vid privata vårdhem. Bland dem fanns bland andra Mehiläinens, Attendos och Pihlajalinnas vårdhem.

Vid en granskning som Valvira lät utföra vid hundratals äldreboenden upptäcktes ett tiotal allvarliga fall. Valvira misstänkte dessutom att vårdfel låg bakom upp till 15 dödsfall på vårdhem.

Vallöfte från SDP - Samlingspartiet kritiskt

I debatten inför valet lovade Socialdemokraterna att lagstifta om 0,7 vårdare per klient, om partiet får regeringsansvar. Då sade hälsovårdspolitikern, nuvarande omsorgsministern Krista Kiuru, att det går att lagstifta om vårdarkvoter över en natt.

Samlingspartiet ställde sig kritiskt till förslaget och svarade med att "mänskor inte är decimaler". Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo menade att behovet av personal är olika på olika vårdinrättningar, och att man därför inte ska lagstifta om antalet vårdare.

Regeringsprogrammet talar om vårddimensionering och inte vårdardimensionering. Därför har det betydelse.

Vallöftet från SDP skrevs in i regeringsprogrammet. Där står det så här: En bindande minimidimensionering (0,7) för omsorgspersonalen i enheter med heldygnsomsorg ska slås fast.

Formuleringen har lett till en debatt mellan arbetsgivarna, det vill säga Kommunala arbetsmarknadsverket, och facket, som bland annat företräds av Närvårdarfacket Super.

Arbetsgivarna vill räkna in annan personal, som kan vara allt från städ- till matlagningspersonal. Facket vill att kravet 0,7 gäller uttryckligen vårdare. Det skulle innebära att ännu fler sjuk- och närvårdare borde anställas.

Vad kostar det och när kommer pengarna?

Efter regeringens interna budgetförhandlingar i september stod det klart att vårdardimensioneringen inte kan förverkligas på länge. Regeringen har reserverat endast fem miljoner euro för ändamålet nästa år. Det kan jämföras med uppskattningar på 200-250 miljoner, per år, enligt uträkningar från THL och Kommunförbundet.

Också statsminister Antti Rinne har sagt att det inte finns pengar. Han uttalade sig på Kommunmarknaden i september, som bland annat Hbl rapporterade om.

I det uttalandet talade han om både vårdardimensioneringen och den förbättrade vårdgarantin, som i sin tur betyder att fler läkare ska anställas till hälsostationerna. På sikt har regeringen lovat mera pengar.

En kritik som har förekommit mot förslaget är att förslaget om vårdardimensionering kan leda till att hemvården försämras, om resurserna kanaliseras till anstaltvården.

- Vi hamnar i ett ekorrhjul. Då vi tvingas fokusera allt mera resurser på anstaltvården har vi mindre pengar kvar för hemvården..., sade Sibbos kommundirektör Mikael Grannas i en intervju för Svenska Yle för några dagar sedan.

Det kan ta några år innan förslaget blir verklighet

Förslaget på 0,7 vårdare per patient skulle innebära att 4000 till 5000 vårdare måste nyanställas. Enligt Kommunförbundet finns inte någon större reserv av utbildad vårdpersonal som arbetar utanför vårdsektorn.

Det betyder att man måste grunda nya utbildningsplatser och utbildningen tar i medeltal tre år år. Många har gjort tolkningen att vårdardimensioneringen inte kommer att förverkligas under den här regeringsperioden. Regeringen talar om att man kommer att göra ett utvecklingsprogram för att gradvis utöka antalet vårdare. Det ska arbetsgruppen berätta mera om idag.

Diskussion om artikeln