Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sjukfrånvaron måste ner i Nykarleby – ingen omöjlighet säger personaldirektören

Från 2019
Uppdaterad 03.10.2019 09:24.
Nykarleby stadshus
Bildtext Nykarleby stadshus.
Bild: Nathalie Lindvall

Staden Nykarlebys anställda är sjuklediga i medeltal 16,8 dagar per år. Sjukfrånvaron är dyr för staden och nu vill stadsstyrelsen se till att den minskar.

Nyligen slutfördes samarbetsförhandlingarna i Nykarleby. Staden uppmanar sina anställda att ta ledigt utan lön.

Genom att de anställda tar sex dagar ledigt på egen bekostnad hoppas Nykarleby spara in mer än en halv miljon euro nästa år. Men det räcker inte. Samtidigt vill stadsstyrelsen också se åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

– Vi vet att sjukfrånvaron kostar och vi vill ta itu med den här frågan, säger stadsdirektör Mats Brandt.

Åtgärder bet inte

Staden har satsat både tid och resurser på att få ner sjukfrånvaron förra året. Men åtgärderna har inte bitit på sjukskrivningarna, istället ökade de med totalt 461 dagar.

I medeltal var varje anställd sjukfrånvarande 16,8 dagar förra året , jämfört med 15,5 dagar 2017.

Nykarlebys stadsdirektör Mats Brandt på sitt tjänsterum
Bildtext Mats Brandt.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Frånvaron varierar väldigt mycket beroende på arbetsuppgift. I år uppgår sjukfrånvaron enligt prognoserna till 14 dagar per anställd per år.

– Det är ungefär på samma nivå som i fjol. Men det är en diskussion man haft i flera år, att vi måste få bukt med det, säger Brandt.

Personalchefen: "Inte en negativ åtgärd"

Personalchefen Kristina Backlund ser inte det som någon omöjlighet att få ner sjukfrånvaron. Hon säger att nästa konkreta steg för dem är att ha ett möte med företagshälsovården om vad som kan göras för att förbättra läget.

Tidigare har staden bland annat jobbat med att undersöka om det finns problem i arbetsklimatet någonstans och försöka förbättra det och på så sätt få ner sjukfrånvaron.

Om det finns sjukfrånvaro med någon bakomliggande orsak där arbetsgivaren kan stödja och hjälpa till, ska de naturligtvis göra det.

― Personalchef Kristina Backlund

Backlund påpekar att det inte är en negativ åtgärd att försöka få ner sjukfrånvaron, utan tvärtom att arbetsgivaren ska försöka stödja och hjälpa den anställde.

– Man ska skilja på orsaken till sjukfrånvaron. Inte har tanken varit att folk som behöver vara hemma och är sjuka ska vara på jobb. Men om det finns sjukfrånvaro med någon bakomliggande orsak där arbetsgivaren kan stödja och hjälpa till, ska de naturligtvis göra det. Nu i spartider och också i normal tider, säger Backlund.

Sparkraven kan ju kanske komma att belasta personalen mer vilket i sin tur kan leda till mer sjukfrånvaron, hur tänker staden där?

– Vi måste som arbetsgivare utgå från att om personalen ska jobba färre dagar, måste det också betyda att arbetsmängden på något sätt minskar. Vilket i praktiken kan betyda att vissa saker lämnas ogjorda.

– Man måste göra prioriteringar och se om det finns något på den här arbetsplatsen som man tillfälligt kan pausa eller lämna bort. Det är inte möjligt på alla ställen, beror förstås på arbetsuppgift, men målet är att det ska finnas med i tänket hela tiden, säger Backlund.

Trenden har vänt

I Arbetshälsoinstitutets Kommun 10-undersökning våren 2017 var sjukfrånvaron i kommuner och samkommuner i medeltal 16,7 dagar per person och år.

Under början av 2000-talet minskade sjukfrånvaron, men nu har trenden åter vänt.

Antalet anställda inom den kommunala sektorn är drygt 420 000 personer i hela landet. Det innebär totalt över sju miljoner sjukdagar per år.

Undersökningen visade att hemvårdare, närvårdare, skolgångsbiträden, städare och sjukhusbiträden hade den största sjukfrånvaron, mellan 24 och 31 sjukdagar per år.

Minst sjukdagar, mellan sex och nio dagar, hade chefer, specialsakkunniga och lärare.

Något uttalat mål för hur mycket man vill få ner sjukfrånvaron i Nykarleby finns inte för tillfället, utan kommer troligen i ett senare skede.

– Allt vi får ner är positivt just nu, säger Backlund.