Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Cancerfallen ökar drastiskt i framtiden men färre dör av sjukdomen

Från 2019
En animerad bild av en cancercell som landat på någon annan cell i kroppen.
Bildtext Ju längre vi lever desto fler kommer insjukna i cancer. Vissa cancerformer har ökat och kommer fortsätta att öka. De största grupperna här är prostatacancer hos män och bröstcancer hos kvinnor.

Enligt cancerregistrets prognos förutspås antalet cancerfall öka med cirka 11 000 mellan åren 2013 och 2030. Allt fler kommer dock att överleva sin cancerdiagnos. Magsäckscancer kommer att minska medan hudcancer och tjocktarmscancer ökar.

Då forskarna undersöker förekomsten av cancer ser man på olika åldersgrupper för att avgöra om cancern ökar generellt eller om antalet cancerfall ökar därför att vi har en ökning av individer i en viss grupp.

Eftersom den åldrande befolkningsgruppen är så stor och cancerrisken ökar med åldern, kommer mängden cancerfall att öka markant i framtiden även om cancerrisken inte ökar generellt sett.

Prognosen visar att man år 2030 kommer att diagnosticera 11 000 fler fall av cancer än år 2013.

Den här ökningen innebär att cancer kommer att kräva en allt större del av hälsovårdens resurser.

Enligt cancerregistrets prognos förutspås antalet cancerfall öka med cirka 11 000 från år 2013 till 2030, vilket är 43 000 nya fall sammanlagt.

Av dessa förutspås 23 000 vara män och 20 000 kvinnor.

Antalet cancerfall bland de som är över 65 år och speciellt bland de över 75 år kommer öka markant. Bland dem nästan fördubblas antalet fall per år till 2030.

För män blir det vanligare med hudcancer, tjocktarmscancer och prostatacancer.

Den största ökningen hos kvinnor kommer att gälla andelen fall av hudcancer, lungcancer, tjocktarmscancer och bröstcancer.

Livmodercancer kommer däremot att minska.

Porträtt av Nea Malila, en kvinna med pagefrisyr och röd tröja.
Bildtext Forskare och läkare Nea Malila är direktör för cancerregistret på Finlands cancerförening.

Goda nyheter

Ett flertal cancerformer med dålig prognos kommer att bli mer sällsynta, som exempelvis lungcancer, magcancer och strupcancer.

De som har obotlig cancer lever längre då vårdmetoderna förbättras.

- Det här är goda nyheter, säger läkare och forskare Nea Malila, direktör för cancerregistret på Finlands cancerförening.

Cancerregistret bedriver statistik och forskning och upprätthåller en databas över alla i Finland diagnostiserade cancerfall sedan 1953.

Sedan cancerregistrets start på femtiotalet har det blivit allt vanligare med cancer ända fram till nu.

Vi har lyckats förlänga livslängden bland patienter med obotlig cancer

― Läkare och forskare Nea Malila, direktör för cancerregistret på Finlands cancerförening

Men enligt prognosen förblir den åldersstandardiserade cancerincidensen på ungefär samma nivå i framtiden som den är nu, trots att andelen nya cancerfall ökar markant bland de äldre åldersgrupperna.

Också antalet fall av magsäckscancer fortsätter minska, liksom andra slags cancerformer som är relaterade till en viss slags livsstil, till exempel rökning.

- Rökningen minskar fortfarande hos män och då ser vi också en minskning av vissa cancerformer.

Idag lyckas man bota allt fler som insjuknar i cancer och förlänga livslängden.

- Vi har även lyckats förlänga livslängden bland de patienter med obotlig cancer.

Vi överlever allt mer med cancer

Allt fler människor kommer alltså att leva med en cancersjukdom i framtiden och redan nu kan man säga att cancer är en folksjukdom, anser Malila.

- Cancerrisken ökar ju äldre man blir. Faktorer som tobak och alkohol påverkar men eftersom utvecklingen av cancer är långsam, så kommer den ofta först då man är äldre.

Kommer cancer att kunna botas helt och hållet i framtiden?

- Vi strävar efter att vi skulle ha allt färre insjuknade. Med vad vi vet idag kan vi förebygga ungefär hälften av cancerfallen genom att påverka livsstilen hos befolkningen.

Och de gamla kända rekommendationerna håller fortfarande streck, understryker Malila.

- Att inte röka eller dricka alkohol, motionera och äta sunt är fortsättningsvis de mest effektiva metoderna för att undvika att drabbas av cancer.

Men sedan finns det de cancerformer som inte beror på livsstil, och som vi idag inte kan bota eller helt förebygga.

Cancerforskningen gör dock konsekvent nya framsteg och idag lever cirka två av tre fortfarande fem år efter att de fått en cancerdiagnos.

- Jag tror att vi kommer att kunna förbättra det här ytterligare.

I takt med att vi blir äldre uppstår det lättare skador i våra celler som orsakar cancer.

Just nu pågår en omfattande undersökning om de riskfaktorer som påverkar oss finländare. Det är ett samarbete mellan cancerregistret och Institutet för hälsa och välfärd THL.

Syftet med projektet är att utvärdera hur man kan påverka de riskfaktorer som går att förebygga, för att minska på cancerbördan i Finland i framtiden.

Jämfört med år 2013 kommer andelen män som är vid liv efter att ha fått en cancerdiagnos att öka med 46 procent. Motsvarande andel för kvinnor är 29 procent.

Den största förändringen sker i ökningen av cancerfall bland över 75-åringar. År 2030 väntas 110 procent fler män över 75 år ha en cancerdiagnos jämfört med år 2013.

Bland kvinnor över 75 år ser man en ökning på hundra procent av cancerfall.

Diskussion om artikeln