Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

5 orsaker till att världens lyckligaste land inte är ett paradis för flickor och kvinnor: Finland är fortfarande Europas näst våldsammaste land för kvinnor

Från 2019
Uppdaterad 04.10.2019 10:23.
Kvinna håller ut handen som för att säga stopp.
Bildtext Nästan varannan kvinna över 15 år har upplevt fysiskt eller sexuellt våld i Finland..
Bild: AOP

Finland har utnämnts till världens lyckligaste land, men när det kommer till flickors och kvinnors rättigheter finns det fortfarande rum för förbättring.

Den här är slutsatsen i en ny rapport som Kvinnoorganisationernas centralförbund har sammanställt i samarbete med 40 olika medborgarorganisationer.

Rapporten Tehdään tasa-arvo utvärderar kvinnors och flickors människorättsläge i Finland.

Vi har plockat ut fem områden där Finland borde skärpa sig.

1. Våld mot kvinnor

Så många som 47 procent av kvinnor och flickor över 15 år har upplevt fysiskt eller sexuellt våld. I en tredjedel av fallen är förbrytaren offrets nuvarande eller tidigare partner.

Våldet mot kvinnor är återkommande. Av de över 15-åringar som tas emot vid skyddshem har var femte utsatts för våld under flera års tid.

Det näst vanligaste brottet mot liv i Finland är dråp där offret är en kvinna och gärningsmannen en nuvarande eller tidigare partner.

2. Fattigdomsrisken högst bland äldre kvinnor

Kvinnor som är över 75 år och bor ensamma löper högst risk att bli fattiga. År 2016 hade en av fyra kvinnor i den här åldern små inkomster.

Risken för fattigdom är särskilt hög bland äldre kvinnor som bor ensamma eftersom lågavlönade branscher och avbrott i karriären påverkar pensionen. Avbrott i karriären förekommer ofta då kvinnor stannar hemma för att ta hand om sina barn.

Närmare 70 procent av över 65-åringarna som enbart lever på pengar som hör till grundtryggheten är kvinnor. I praktiken får de bara garantipensionen på 784 euro i månaden.

Pensionärer som hankar sig fram med så små pensioner undviker att gå till läkaren på grund av bristen på pengar. Det leder till att de också dras med olika sjukdomar.

3. Tidsbundna avtal och nollkontrakt

Kvinnor utför mer tidsbundet arbete och deltidsarbete jämfört med män, ofta mot sin vilja. År 2017 arbetade var femte kvinna deltid medan motsvarande siffra bland män var en av tio.

De som har ett tidsbundet arbetsförhållande har i regel lägre lön än de som har fast anställning.

Enligt rapporten får anställda inom kvinnodominerade branscher mindre information om sina kommande arbetsskift än andra. Ur ett jämställdhetsperspektiv försvårar fragmentariska arbetsförhållanden balansen mellan arbete och familjeliv.

4. Rasism

Kvinnor som har flyttat till Finland möter diskriminering av flera olika slag. Enligt en EU-undersökning från 2017 är Finland ett av Europas mest diskriminerande länder.

Nästan hälften av afrikanska kvinnor i Finland har upplevt diskriminering under de senaste fem åren. Det kan till exempel handla om att något ropar fula ord efter dem. Förövarna är ofta okända för offren.

Också myndigheterna gör sig skyldiga till diskriminering. Invandrarkvinnor kan till exempel automatiskt styras till vårdbranschen utan att man tar deras önskemål och kompetenser i beaktande.

5. Förebyggande av cancer

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor. Finland är det första landet i världen som började med mammografiscreening. Här är de stora åldersgrupperna nu i riskåldern för bröstcancer.

Screeningen gäller ändå bara 50−69-åringar. Enligt rapporten borde man höja åldersgränsen till 74 år.

Mer än hälften av alla bröstcancerfall upptäcks ändå utanför screeningen. Under de senaste 25 åren har självundersökning enligt rapporten upplevt ett bakslag.

Hur man får lära sig att undersöka sina bröst beror mycket på var i landet man bor och till vilken mottagning man går.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets text 5 syytä, miksi maailman paras maa ei ole naisten ja tyttöjen onnela: Suomi on yhä Euroopan toiseksi väkivaltaisin maa skriven av Kristiina Tolkki.

Uppdatering 3.10 klockan 18.09: Rubriken har förtydligats. I ursprungsrubriken stod det att Finland är Europas näst våldsammaste land. Det förtydligades till att Finland är Europas näst våldsammaste land för kvinnor.

Diskussion om artikeln