Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Byggnader på Söderkulla gård förfaller men Sibbo kommun har ännu inga planer på att åtgärda dem

Från 2019
Taket på en gammal hönsgård.
Bildtext Hönsgården, speciellt dess tak, är i störst behov av renovering.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Söderkullabon Hans Blomberg bekymrar sig för fyra av de sex byggnader som hör till Söderkulla gård i Sibbo. Byggnaderna ägs av kommunen.

Huvudbyggnaden och det gamla sädesmagasinet är det inget fel på. Mangelboden, bagarstugan, ladugården och hönshuset är enligt Hans Blomberg ändå i oförtjänt dåligt skick.

– De hör till gårdsmiljön och borde bevaras, konstaterar Blomberg som också är ordförande för Sibbo hembygdsförening.

En man.
Bildtext Hans Blomberg.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Den gamla hönsgårdens tak håller på att falla in och mangelbodens väggar flagar.

– Hönsgården har inte varit i användning på länge. Där fanns ett daghem tidigare men det flyttade ut på grund av inneluftsproblem. Sedan dess har ingenting gjorts åt byggnaden.

En gammal hönsgård.
Bildtext Hönsgården.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Gårdsbyggnaderna skulle kunna hyras ut

Blomberg berättar att han försökt vara i kontakt med kommunen om de förfallna husen. Det har inte lett någon vart.

– Jag har inte egentligen fått något riktigt svar av fastighetschefen.

Och svar, eller snarare åtgärder, önskar han sig.

– Jag önskar att kommunen rustar upp mangelboden, bagarstugan, det som finns kvar av ladugården och också hönshuset, ifall det går att rädda.

En byggnad.
Bildtext Mangelboden.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Åtminstone borde byggnadernas utsida se bra ut, fortsätter Blomberg.

– Kommunen skulle kunna hitta någon användning för husen. Kanske några hantverkare eller andra intresserade skulle vilja hyra dem.

Att enbart satsa på huvudbyggnaden räcker inte

Hans Blomberg tycker att det är viktigt att kommunen också satsar på de byggnader som ligger runt omkring huvudbyggnaden för att själva gårdsmiljön på Söderkulla gård ska hållas levande.

– Bara en huvudbyggnad är egentligen inte så mycket.

En byggnad.
Bildtext Söderkulla gårds huvudbyggnad.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Blomberg berättar också att Sibbo hembygdsförening skulle vilja uppmärksamma gårdens historia med en naturstig mellan de olika byggnaderna.

Han betonar också parkens betydelse för Söderkullaborna.

– Redan nu används parken delvis som picknickställe. Den skulle ändå kunna bli en slags oas för Söderkullaborna.

Kommunen medveten om byggnadernas dåliga skick

Planläggningschef Jarkko Lyytinen på Sibbo kommun säger att han är medveten om gårdsbyggnadernas dåliga skick.

– Det är främst hönshusets tak som borde renoveras, konstaterar han.

Kommunen har bara ännu inte kunnat göra det.

– Vi för och har fört diskussioner om den här gården, senast i våras. Något borde säkert göras men jag kan inte säga när det blir.

En gammal ladugård.
Bildtext Ladugården.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

För tillfället bygger kommunen ett småhusområde nära Söderkulla gård. Gården ingår ändå inte i den generalplanen.

Anledningen till att kommunen ännu inte satsat på att renovera gårdsbyggnaderna är att den helt enkelt haft fullt upp med så många andra projekt, säger Lyytinen.

– Vi borde ändå se till att renovera byggnaderna innan de rasar helt och hållet.

En båthamn skulle förena Söderkulla med havet

Trots att renoveringen av Söderkulla gårds byggnader ännu inte prioriterats säger Lyytinen att kommunen ändå inser gårdens värde.

– Den är mycket värdefull och vi vill på allvar bevara byggnaderna. Gården har en enorm potential.

En byggnad.
Bildtext Sädesmagasinet.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Om kommunen förvaltar sina ägor rätt kan gården ge hela Söderkulla ett lyft.

– Med lite möda kan vi utveckla vad som helst. Vi funderar till exempel på att bygga en båthamn där, vilket bättre skulle öppna upp Söderkulla mot havet.

Diskussion om artikeln