Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå i skriande behov av flera platser för äldrevård

Från 2019
Uppdaterad 09.10.2019 19:49.
en äldre kvinna i röd blus håller händerna på ansiktet. Sittter vid köksbord bredvis gardin med ljusröd spets
Bildtext I dagsläget placeras många i andra kommuner.
Bild: Dmitry Berkut

I takt med att befolkningen åldras behöver Ingå utöka platserna inom äldrevården. Kommunen behöver fler platser inom såväl korttidsvården som vid serviceboenden. Ett alternativ är att hyra en fastighet för ändamålet.

Långtidsvård erbjuds endast på Lönnebergas boende och i nuläget är det tolv personer i kö. Ingå räknar dessutom med att den siffran kommer att stiga.

Har köpt platser i andra kommuner

Kommunen har hittills löst bristen på platser med att köpa platser på privata boenden i andra kommuner. I Ingå finns nämligen inget privat serviceboende.

Kostnaden för dessa platser hade i juli uppgått till 116 000 euro.

Ett par knäppta händer som tillhör en gammal person.
Bildtext Många i Ingå väntar på en plats på serviceboende.
Bild: Cristian Newman / Unsplash

Samtidigt ökar behovet av hemvårdstjänster och i juli hade kommunen använt nästan hela summan som budgeterats för vård på bäddavdelningar för i år.

Ingå hoppas nu lösa problemet på annat sätt.

Bättre kvalitet och service på eget modersmål

Ett alternativ vore att att hyra en fastighet i Ingå för ändamålet. På så sätt skulle man få 17 platser till.

Sju av dessa skulle användas till korttidsvården Klippans verksamhet och de resterande 10 skulle vara serviceboendeplatser.

Korttidsvård är i första hand intervallvård för att ge närståendevårdare lediga dagar eller för att stöda orken hos närstående. I andra hand fungerar den som en fortsättning eller ersättning för vård på bäddavdelningen.

Lönneberga servicehem i Ingå
Bildtext Lönneberga i Ingå är det enda resurserade serviceboendet i kommunen.
Bild: Yle/Minna Almark

Om Klippan flyttar så frigörs lokaler på Lönneberga som i sin tur skulle användas för att utvidga dagverksamheten.

Lösningen med att hyra en egen fastighet beräknas kosta kommunen 450 000 år 2020.

Det skulle vara 25 000 euro dyrare än alternativ två som är att kommunen fortsätter betala för platser i omkringliggande kommuner.

Händer
Bildtext Om de äldre får stanna kvar i hemkommunen finns de anhöriga närmare.
Bild: Erwin Wodicka/Mostphotos

Skillnaden skulle vara att det då skulle vara frågan om långsiktig placering oberoende om platsen är i Sjundeå, Raseborg, Lojo eller huvudstadsregionen.

Grundtrygghetsnämnden ska ta ställning till de två alternativen på sitt möte på onsdag (9.10).

Förslaget är att man riktar in sig på det första alternativet som anses delvis kunna trygga bättre kvalitet på vården och service på eget modersmål.

Dessutom får klienterna på så sätt bo i sin egen hemkommun och nära sina anhöriga. Däremot är det osäkert om kommunen lyckas rekrytera tillräckligt med personal för alla 17 platser.

Tillägg 9.10.2019: Ingå grundtrygghetsnämnd godkände på onsdagen alternativ 1 som går ut på att kommunen själv ska producera tilläggsplatser.

Diskussion om artikeln