Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finansministeriets prognos: Ännu svagare BNP-tillväxt väntar Finland de närmaste åren

Från 2019
Uppdaterad 07.10.2019 12:23.
Vy över Nordsjö hamn med containrar i förgrunden och skärgård och fraktfartyg i bakgrunden.
Bildtext Särskilt exportutsikterna har försämrats, bedömer Finansministeriet.
Bild: All Over Press / Jarno Kuusinen

Finlands ekonomi växer i allt långsammare takt de närmaste åren, men någon lågkonjunktur är inte i sikte, enligt Finansministeriets senaste prognos.

Ministeriet räknar nu med en BNP-tillväxt på 1,5 procent år 2019 och 1,0 procent år 2020.

I våras utgick ministeriet från en tillväxt på 1,7 procent för 2019, och 1,4 procent för 2020.

Sedan dess har osäkerheten inom världsekonomin ökat såpass mycket att den också väntas påverka Finlands exportindustri i allt högre grad.

Ökande risker för nedgång

Handelstvisterna mellan USA och Kina bromsar hela världshandeln, och den allt långsammare tillväxten i Tyskland får konsekvenser för euroländerna, fastslår Finansministeriet.

Den största risken som överskuggar utsikterna för världsekonomin är ytterligare fördjupade handelskonflikter. Om Tyskland råkar i recession dröjer det längre än väntat innan ekonomin i Europa återhämtar sig.

Finansministeriet bedömer att riskerna för en nedgång är stora, och att riskerna har ökat under de senaste månaderna.

Finansministeriet utgår fortfarande ifrån att Storbritannien lämnar EU under ordnade former. Ett avtalslöst brexit däremot skulle leda till handelsstörningar och påverka många andra EU-länders ekonomiska utsikter negativt.

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson har försäkrat att det brittiska EU-utträdet blir av den 31 oktober, med eller utan avtal.

Finländarnas konsumtion avgörande

Den största riskfaktorn på hemmaplan är att investeringarna i bostadshus minskar snabbare än väntat på kort sikt, enligt Finansministeriet.

De finländska hushållen har en nyckelroll då det gäller att hålla ekonomin i gång. Finansministeriet utgår ifrån att den privata konsumtionen fortsätter att växa, eftersom inkomstnivån stiger och sysselsättningen är relativt hög.

De utgiftsökningar som ingår i regeringsprogrammet ökar också den offentliga konsumtionen och investeringarna, och stöder för sin del den inhemska efterfrågan, heter det i prognosen.

Stora utmaningar på sikt

Statsminister Antti Rinne och hans regering offentliggör idag sitt förslag till 2020 års statsbudget. Också budgetförslaget utgår ifrån en BNP-tillväxt på 1,0 procent.

Finansministeriet påminner om att de osäkra framtidsutsikterna, kombinerade med Finlands ogynnsamma befolkningsstruktur, innebär stora utmaningar för hela samhället på sikt.

Från och med år 2021 väntas BNP-tillväxten stanna på under 1,0 procent på årsnivå, då antalet finländare i arbetsför ålder minskar.

Sysselsättningsgraden beräknas stiga till 73,1 procent år 2023, men inte högre än så. Regeringen har som mål att få upp sysselsättningsgraden till jämnt 75 procent år 2023.

Finansministeriet konstaterar att högre sysselsättning och produktivitet är en förutsättning för att hålla välfärdssamhällets funktioner och tjänster igång i framtiden.

Diskussion om artikeln