Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Inga nybyggen vid tvålfabriken på Brändö i Vasa – förvaltningsdomstolen förkastade hela planen

Från 2019
Uppdaterad 08.10.2019 07:28.
Gamla tvålfabriken i Vasa.
Bildtext Gamla tvålfabriken i Vasa.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Detaljplanen för området kring tvålfabriken och Rahkola på Brändö i Vasa förkastas av Vasa förvaltningsdomstol. Därmed är det ovisst om och när det blir aktuellt med några nybyggen på de gamla industritomterna.

Det var Föreningen för det byggda kulturarvet i Vasa som ifjol lämnade in besvär mot stadsfullmäktiges beslut att godkänna planen. Föreningen besvärade sig mot att den gamla tvålfabriken ska rivas och ersättas med nya hus alldeles i närheten av Påttska reningsverket. Föreningen ifrågasatte också de utredningar om luktolägenheter från reningsverket som låg till grund för planen.

- Jag kan inte komma ihåg någon plan där vi gjort så många och grundliga utredningar som för den här planen, säger en besviken planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso vid Vasa stad.

Päivi Korkealaakso, Vasas planläggningsdirektör.
Bildtext Päivi Korkealaakso.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Man har gjort luktanalyser under totalt över ett års tid och redogjort för de olika åtgärder som ska vidtas dels vid reningsverket men också i de planerade nybyggena.

- Problemet är att det inte går att slå fast att de här åtgärderna skulle räcka för att motverka luktolägenheterna, säger Korkealaakso.

Tvålfabriken i mycket dåligt skick

Vad gäller själva tvålfabriken har byggnaden inte skyddats, och därför skulle den rivas, trots att det är en över 100 år gammal byggnad med ett klart kulturhistoriskt värde.

- Byggnaden är ordentligt utredd men den är i mycket dåligt skick, säger Korkealaakso.

Vasa förvaltningsdomstol för sin del konstaterar att byggnadens dåliga skick beror på eftersatt underhåll och som sådant inte är orsak nog att inte skydda byggnaden.

Skiss av hur det nya området ska se ut där gamla tvålfabriken står idag på Brändö i Vasa.
Bildtext Skiss över de planerade nybyggena vid Tvålfabriken i Vasa.
Bild: Arkitektbyrå Aitoaho & Viljanen

Arbetet med planen för tvålfabriken och Rahkola på Brändö har pågått i många år. Planen skulle ha innehållit bostäder för mellan 500 och 800 personer. Nu är frågan vad som händer härnäst.

- Jag har ännu inte hunnit diskutera saken med statens jurister, säger Päivi Korkealaakso.

En möjlighet är att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

- En annan möjlighet är att backa i hela planeprocessen, men det skulle i så fall innebära väldigt stora ändringar, säger Päivi Korkealaakso.

Diskussion om artikeln