Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisapolitiker eniga om att nedskärningar är nödvändiga – skolor, daghem, hälsovård och förvaltning föreslås bli mål för inbesparingar

Från 2019
Rådhuset i Lovisa
Bildtext Arkivbild av Lovisa rådhus torn.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Lovisas stad har en dålig ekonomi och nedskärningar måste göras. Vilka de blir är ännu inte klart. Det avgörs senast i november när fullmäktige slår fast budgeten.

På grund av de stundande budgetförhandlingarna valde Yle Östnyland att ta reda på vad respektive partigrupp i Lovisa stadsfullmäktige har för linje gällande nedskärningarna.

Vi har fått svar av de tre största partigrupperna: SFP, SDP och Samlingspartiet.

Centerns och De grönas fullmäktigegrupper svarade inte på Yle Östnylands kontaktförsök.

SFP enig om att investeringsplanen behöver ses över

– Nu när inkomsterna har minskat så drastiskt behövs det förstås beslut för att rädda stadens ekonomi samt en långsiktig strategi för att över huvud taget kunna ha ekonomin i balans, säger Lotte-Marie Uutinen, som är ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Lovisa.

en kvinna.
Bildtext Arkivbild av Lotte-Marie Uutinen.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Förutom beslut och en långsiktig strategi tycker SFP också att investeringsplanen behöver ses över.

– Lovisa har en massiv investeringsplan för de kommande åren och vi tycker att den bör ses över ännu en gång - för att försäkra oss om att skuldsättningen är kontrollerad.

Uutinen vill inte ge några konkreta exempel på nedskärningar SFP-gruppen kan tänka sig att göra.

– Vi har alla lite olika tankar om det här.

SDP funderar på att skära i skol- och biblioteksnäten

SDP:s gruppordförande i fullmäktige, Pertti Lohenoja, vill också understryka att partiets fullmäktigeledamöter ännu inte har bestämt sig för någon viss gemensam linje.

Han låter ändå förstå att gruppen inser stundens allvar.

– Det är förstås självklart att stadens måste få nedskärningar till stånd.

Men inte till vilket pris som helst.

– Vår grupp anser att servicen inte borde försvagas.

Den skulle i stället kunna formas om.

– Service som är mycket dyr eller på annat sätt svår att tillhandahålla borde ordnas om utan att invånarna lider.

Som ett exempel nämner Lohenoja skolstängningar.

– Vi har skolor med synnerligen få elever, där elevprognoserna också är sjunkande. Till exempel i Teutjärvi vill föräldrar redan nu flytta sina barn till en större skola.

Skolstängningar skulle ändå kräva grundlig diskussion eftersom staden i sin strategi har lovat bevara skolnätet, konstaterar Lohenoja.

lovisa biblioteksbuss
Bildtext Arkivbild av biblioteksbussen i Lovisa.
Bild: Yle/Stefan Härus

En annan nedskärning skulle, enligt SDP-gruppen, också kunna göras inom biblioteksnätet.

– Det är väldigt brett i Lovisa. Bibliotek skulle på vissa håll kunna ersättas av en biblioteksbuss.

Samlingspartiet radar upp exempel på nedskärningar

Samlingspartiets fullmäktigegrupp ser också skolstängningar som nödvändiga för att få bukt på stadens ekonomi.

– På bildningssidan finns det ganska mycket så kallat överflödigt gott. Elevantalen sjunker och klasstorlekarna är ganska små. Där finns helt klart effektivitetstillgångar, säger partiets gruppordförande Janne Lepola.

Det skulle vara vettigt att i alla fall stänga ett par byskolor, konstaterar han.

Och inte bara skolor.

– I daghemsnätet finns likaså effektivitetstillgångar.

Även daghem borde alltså stängas?

– Ja. På så sätt skulle vi få ganska betydande inbesparingar till stånd.

Nedskärningarna borde också gälla hälsovården.

– Faktum är att små enheter inte klarar sig bra. Arbetssäkerheten är i fara där. Ur en läkares perspektiv kan jag också säga att vården är ganska ineffektiv utan laboratorium och röntgen i närheten.

Som exempel på orter där hälsostationer borde stängas nämner Lepola Forsby och Lappträsk.

Lappträsk hälsogård
Bildtext Arkivbild av Lappträsk hälsogård.
Bild: Yle / Alexandra Karlsson

Slutligen konstaterar han att nedskärningar också är nödvändiga inom förvaltningen.

– Staden måste se vilka uppgifter som är nödvändiga och vilka som överlappar varandra.

8.10.2019: 5000 böcker putsades med ättika i Lovisa och Borgåbon Anna Wiksten berättar om Juurakkos musik

20:38

Diskussion om artikeln