Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland har en slappare inställning till PFAD än Sverige - det planeras ingen ny klassificering av palmoljeprodukten

Från 2019
Vackert stenhus speglar sig i Arbets- och näringsministeriets skylt.
Bildtext Varken Miljöministeriet eller Arbets- och näringsministeriet planerar någon förändring av hur palmoljeprodukten PFAD klassificeras.
Bild: Linda Söderlund / Yle

Finland har inga planer på att ändra klassificeringen av PFAD, som är en biprodukt till palmolja och används som råvara i Nestes biodiesel. Miljöorganisationer anser att PFAD bidrar till skövlingen av regnskogar.

Finland är känt för att försöka följa EU:s regler till punkt och pricka och det gäller också klassificeringen av PFAD.

Bland annat Sverige, Norge, Frankrike och Storbritannien har ur miljösynvinkel valt en ambitiösare linje än EU-direktivet. De här länderna har klassificerat PFAD som lika illa för klimatet som själva palmoljan.

Palmoljeplantage
Bildtext Palmolja tillverkas från oljepalmen och kan användas både i livsmedel och i biobränslen.
Bild: EPA

Men Finland håller fast vid EU-direktivet som klassificerar PFAD som en restprodukt.

- Vi anser att PFAD uppfyller definitionen på vad som är avfall i processen att framställa palmolja. Vi har inte haft behov av att ändra lagarna, säger överingenjör Jukka Saarinen, som ansvarar för biobränslen vid Arbets- och näringsministeriet.

Vi är principfasta, det är en dålig lösning att olika länder börjar göra egna tillämpningar av EU-reglerna

I Sverige krävde flera miljöorganisationer att PFAD ska klassificeras pånytt och den nya förordningen trädde i kraft i somras.

Miljöorganisationerna anser att palmolja är mycket starkt kopplat till skövlingen av regnskog och att PFAD är en så värdefull restprodukt att den i sig kan bidra till mera skövling.

Finland vill att många olika råvaror ska kunna användas i biobränslen

PFAD är bland annat en av beståndsdelarna i Nestes biodiesel. Neste är världens största producent av biodiesel och finska staten är största aktieägare i oljebolaget.

Nestes försäljning av biobränslen har gått över förväntan och ger stora skatteintäkter till statskassan.

Biodieselanläggning med andra produktionsenheter i bakgrunden
Bildtext Oljebolaget Neste tillverkar biodiesel i sina raffinaderier i Sköldvik, Rotterdam och Singapore. Tillsammans tillverkar raffinaderierna över tre miljarder liter biodiesel om året.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Jukka Saarinen säger att Finland gärna vill hålla dörrarna öppna för ett brett sortiment av olika råvaror som lämpar sig för biobränslen och att man därför inte vill utesluta PFAD.

Ännu för något år sedan var de andra nordiska länderna på Finlands linje och det var lite av en överraskning att Sverige och Norge gjorde sina lagar strängare än EU-direktivet föreskriver.

- Vi är principfasta. Det är en dålig lösning att olika länder börjar göra egna tillämpningar av EU-reglerna. Det främjar inte marknaden för biobränslen om alla länder har egna kriterier, säger Jukka Saarinen.

Finlands regering har ambitiösa klimatmål, men då det kommer till PFAD förbereds ändå inga förändringar.

Det är i huvudsak Arbets- och näringsministeriet som har hand om frågorna som gäller biobränslen. Miljöministeriets tjänstemän hänvisar också till Arbets- och näringsministeriet och meddelar att det inte finns några planer på att ändra klassificeringen för PFAD.

Diskussion om artikeln