Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Forsby hälsogård ska stängas anser Lovisa stadsstyrelse

Från 2019
En vit byggnad med svarta detaljer. Ovanför ingången står det hälsogård terveystalo.
Bildtext Forsby hälsogård har få anställda, vilket har lett till att den har varit stängd under semestrar och helger.
Bild: Yle/Mira Bäck

Effektivera, stänga, bevara. De här tre förslagen för Forsby hälsogård bollades på stadsstyrelsens möte i måndags. Beslutet blev att Forby hälsogård ska stängas, men saken ska ännu tas upp av fullmäktige.

Först föreslog stadens tjänstemän att Forsby hälsogård ska stängas. Sedan röstade grundtrygghetsnämnden för att bevara vårdcentralen i Forsby.

Men stadsstyrelsen sa nej, Forsby hälsogård ska stängas. Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) hörde till dem som röstade för en stängning.

- Min åsikt har hela tiden varit att vi måste ha en kvalitativ vård. I och med att vi har större resurser, effektivare arbete och bättre patientsäkerhet på vårdcentralen i Lovisa, så var min åsikt den som jag röstade för, säger Heijnsbroek-Wirén.

Mia Heijnsbroek-Wirén
Bildtext Mia Heijnsbroek-Wirén, SFP, stadsstyrelsens ordförande.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Orsakerna till att staden planerat att dra in vårdcentralen är många, och alla har inte med inbesparingar att göra.

Att så få arbetar på Forsby hälsogård innebär att verksamheten är sårbar. Man har varit tvungen att stänga under helger och semestertider. Antalet patienter har också minskat i Forsby.

Personalen har fört fram problem som gäller informationsflödet, och det går inte att på samma sätt få stöd av kolleger och chefer som på en större vårdcentral. Dessutom har det under somrarna varit hett i lokalerna.

bild på en man som ser i kameran
Bildtext Tom Liljestrand, SFP, säger att det var ett besvärligt beslut.
Bild: Sandra Crawford/Yle

Tom Liljestrand (SFP) föreslog på stadsstyrelsens möte att Forsby hälsogård bevaras, och att verksamheten effektiveras.

Liljestrand berättar att han tagit del av statistik som visar att vårdcentralen i Lappträsk, som också är en liten enhet, kan betjäna fler kunder per anställd än Forsby.

- Det borde finnas möjligheter till att effektivera verksamheten och den vägen uppnå besparingar och kunna ha kvar Forsby hälsogård. Därför föreslog jag att man skulle bland annat minska öppethållningstiderna, säger Tom Liljestrand, SFP.

Liljestrand säger att flera personer står i tur att pensioneras från Forsby hälsogård, och den vägen kan personalen minskas.

Tom Liljestrands förslag vann inte bifall i stadsstyrelsen.

- Motiveringen för att inte gå in för det här motförslaget är att det minskar patientsäkerheten ytterligare och minskar jämlikheten i vården, säger Mia Heijnsbroek-Wirén.

Stadsstyrelsen röstade två gånger i frågan

Stadsstyrelsen röstade i två omgångar om saken. I första omgången stod valet mellan Tom Liljestrands förslag att bevara Forsby hälsogård och effektivera verksamheten, och ett förslag från SFP:s Lotte-Marie Uutinen om att stänga vårdcentralen i Forsby senast första juli 2020.

Förslaget att stänga Forsby hälsogård vann med rösterna 5-4 över Liljestrands förslag.

Sedan ställdes förslaget att bevara Forsby hälsogård mot Uutinens förslag att stänga hälsostationen. Rösterna föll 7-2.

I den andra rundan röstade Mikael Karlsson (SFP), Arja Isotalo (SDP) för att bevara Forsby hälsogård.

Mia Heijnsbroek-Wirén, Lotte-Marie Uutinen, Tom Liljestrand, och Ralf Sjödahl (SFP), samt Jari Kekkonen (SDP), Juha Karvonen (Saml.) och Veli-Matti Mettinen (Sannf.) röstade för att stänga hälsogården.

Stadsstyrelsens förslag till fullmäktige blev att Forsby hälsostation dras in och att verksamheten flyttas till hälsostationen i Lovisa centrum senast i juli 2020.

Nästa steg blir att fullmäktige ska säga sitt om saken.

Diskussion om artikeln