Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Finnwatch rapporterar om kolsvarta underleverantörer: Finlands importvaror innehåller ett enormt koldioxidavtryck - företag tar inte sitt ansvar

Från 2019
Skorstenar skjuter rök mot himlen vid fabriker i Lanzhou.
Bildtext Fabriker i Lanzhou. Kina släpper ut mest växthusgaser i världen
Bild: /All Over Press

De koldioxidutsläpp som gömmer sig bakom olika varor i distributionskedjorna är diffusa för många företag, och företagen tar inte sitt ansvar i riskländerna, rapporterar Finnwatch som har undersökt företagens inställning till frågan.

Enligt utredningen råder det osäkerhet bland företagen då det gäller underleverantörernas energianvändning och utsläppsläget i de ursprungsländer där konsumtionsvarorna tillverkas.

Företagen tar inte sitt ansvar, och försöker inte minimera utsläppen i underleverantörskedjorna

― Finnwatch

En stor del av de tillfrågade företagen känner inte till vilka energikällor som har använts i till exempel Kina och Indien där deras varor - till exempel textiler, kläder och elektronik - har tillverkats.

De företag som känner till källorna eller som tar reda på det har meddelat att en stor del av produkterna tillverkas med fossila bränslen, till exempel stenkol.

Finland försöker minska egna utsläpp men importerar varor med stort koldioxidavtryck

Inte ett enda företag hade klargjort sina koldioxidavtryck i sina köpavtal med varuleverantörer i så kallade riskländer.

- Samtidigt som man i Finland regionalt försöker minska på växthusgaser importerar företagen till Finland stora mängder produkter som har tillverkats med hjälp av stenkol och andra fossila bränslen. Utredningen visade att bara ett fåtal företag har som målsättning att följa med och minska på koldioxidutsläppen i produktionsländerna, säger Sonja Finér, verksamhetsledare vid Finnwatch.

Solkraft i Datong, Kina
Bildtext Solkraft i Datong, Kina
Bild: EPA/ROMAN PILIPEY

Finland importerar årligen varor direkt från Kina och Indien till ett värde av närmare fem miljarder euro.

En stor del av de globala växthusgaserna kommer från stora länder i Asien som kontinuerligt ökar sin användning av fossila bränslen.

Tallar i en skog
Bildtext Finland skogar utgör kolsänkor
Bild: Mostphotos

Finlands officiella utsläppssiffror gäller bara regionala utsläpp

- Importvaror innehåller ett enormt koldioxidavtryck. Undersökningar har visat att utsläpp kopplade till konsumtion i Finland är 30 procent större än de regionala - det vill säga de officiella - växthusgasutsläppen i Finland, säger Finér.

- I Finland anklagar man lätt Kina och andra länder i Asien för att bränna stenkol och förvärra klimatproblemen. Nu är det dags att erkänna att finländska företag och vår egen konsumtion är kopplade till förbrukningen av fossil energi i produktionsländerna.

I Finnwatchs utfrågning svarade 35 medlemsföretag som ingår i nätverket för ansvarsfullt företagande Amfori BSCI (The Business Social Compliance Initiative). Åtta företag lät bli att svara på frågorna och vissa företag gav inte ut all sin information.

De här undersökta företagen är ändå sådana som kan betraktas som ansvarsfulla föregångare på många sätt

― Sonja Finér, verksamhetsledare vid Finnwatch.

- Frågorna sändes till företag som redan nu övervakar sina underleverantörer i ursprungsländer - det vill säga företag som på många sätt kan betraktas som ansvarsfulla föregångare. Att dessa företag i så här liten utsträckning beaktat sitt miljöansvar är överraskande, konstaterar Finér.

En liten jordglob och ett stort fotspår i sand bredvid. Symboliserar det ekologiska fotspåret på jorden.
Bildtext De ekologiska fotspåren finns överallt
Bild: Mostphotos / Andriy Solovyov

Finnwatch kräver nu att företagen vidtar snabba åtgärder för att klargöra och minska på de koldioxidutsläpp som deras importerade produkter är kopplade till. Vidare efterlyses samarbete branschvis speciellt med producentländer i Asien samt en möjlighet för företag att kunna påverka enskilda producenters energival.

Finnwatch efterlyser också någon form av beskattning som skulle kunna styra konsumtionen.

Köp inte nytt - återanvänd och reparera hellre

Konsumenterna får också direktiv av Finnwatch:

- Konsumenterna bör sluta upp med att använda sig av onödiga material. De ska inte köpa nytt utan i stället återanvända, återvinna och reparera sina varor.

Om man måste köpa nya saker bör man kräva att det företag som marknadsför produkten har kunskap om produktionens klimateffekter, poängterar Finnwatch.

Finnwatch är en medborgarorganisation som främjar ekologiskt, socialt, och ekonomiskt ansvarsfylld affärsverksamhet.