Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Det finns för många skolor och för få barn i Raseborg - om några månader kommer konkreta förslag till förändring

Från 2019
Svartå skolgård
Bildtext I Svartå finns planer för ett nytt skolcentrum. (Arkivbild)
Bild: YLE / Linus Westerlund

Stadsstyrelsen i Raseborg vill ha förslag på konkreta åtgärder till hur servicen i staden ska förändras. Invånarna ska också höras.

Stadsstyrelsen i Raseborg ger stadsdirektör Ragnar Lundqvist fullmakt att leda tjänstemannagruppen som ska ta fram olika alternativ utgående från den servicenätsutredning som blev färdig för en tid sedan.

Arbeten ska göras under hösten och vintern. Förslagen i utredningen ska presenteras för stadsstyrelsen före slutet av februari 2020.

Under arbetets gång fungerar stadsstyrelsen som referensgrupp och ska varje månad få en rapport av tjänstemannagruppen.

Stadsstyrelsen konstaterar i sitt beslut från måndagens (7.10) möte att möjliga åtgärder ska beaktas i budgeten för år 2020. Styrelsen säger också att invånarnas delaktighet i processen ska tryggas.

För stadsfullmäktige ordnas aftonskola under processen.

Investera i större skolcentrum

Enligt den färska utredningen borde Raseborg investera i färre men större och mer moderna skol- och dagvårdscentrum: två i Karis, ett i Ekenäs och ett i Österby.

I Pojo, Tenala och Svartå borde staden investera i multifunktionella fastigheter där skolor, dagvård, vård och andra kommunala tjänster kan samsas.

Allt som allt skulle det då finnas sju skol- och dagiscentrum i Raseborg och en del av dem skulle ha också vård under sitt tak.

Stadsdirektören anser att förändringar behövs då antalet barn fortsätter att minska medan de äldre ökar - samtidigt som stadens ekonomi är svag.

Stadsdirektören är ändå skeptisk till stadens möjligheter att klara av alla de investeringar som modellen med sju skolcentrum kräver.

Staden borde nämligen då investera i fyra bildningscentrum i centrumen plus tre nya bildnings- och byacentrum i de större byarna.

Det var konsulter vid företaget Tilakonsultit som gjorde utredningen för staden Raseborg.