Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hagahemmet flyttar till Esperi Cares lokaler i Gammelboda i början av nästa år

Från 2019
Hagahemmet sett utifrån, ett stort stenhus.
Bildtext Flytten blir av efter årsskiftet.

Det är nu klart att det serviceboende som finns vid Hagahemmet i Ekenäs flyttar till Esperi Cares lokaler i Gammelboda i början av nästa år. Ett möte har prickats in senare i höst för att informera anhöriga om flytten.

Den planerade flytten har väckt mycket debatt och två överklaganden lämnades in till förvaltningsdomstolen i våras.

- Det lever sitt eget liv, men ett besvär är inte det samma som åtgärdsförbud, kommenterar Kirsi Ala-Jaakkola, chef för äldreservice i Raseborg.

I maj överräcktes också ett invånarinitiativ med över 1 600 underskrifter som talade för en renovering av Hagahemmet istället. Stadens tjänstemän håller ändå fast vid att Hagahemmet inte uppfyller kraven på en modern vårdinrättning.

Anslag för nytt boende i centrum föreslås

Den långsiktiga planen är ändå att vistelsen i Gammelbodalokalen blir kortvarig.

Social-och hälsovårdsnämnden föreslog på sitt möte den 3 oktober att ett anslag sätts in i investeringsplanen för år 2021 och 2022 för ett resurserat serviceboende för äldre i centrum av Ekenäs.

Det boendet skulle alltså ersätta det gamla Hagahemmet.

Vidare föreslås att centret skulle vara klart år 2024.

Serviceboende och lägenheter bör utredas

Totalt föreslår nämnden ett anslag på 150 000 euro för år 2021 och 250 000 euro för år 2022.

Pengarna ska användas för en planering och utredning av behovet av hinderfria bostäder och ett resurserat serviceboende för personer som behöver vård dygnet runt.

Ritning över fyra nya byggnader i flera våningar.
Bildtext Enligt planerna skulle äldreboendet placeras öster om Liljedahlsgatan, längst till vänster på bilden.
Bild: Raseborgs stad

Tomten som utreds är den vid Järnvägsgatan och Liljedahlsgatan i centrum av Ekenäs.

Ändamålet är att minska på behovet av köptjänster.

Rättelse 10.10.2019 kl. 6:02: I meningen om invånarinitiativet har "motsatte sig flytten" tagits bort eftersom man i intiativet talade för att flytten endast skulle bli kortvarig.