Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Collage, en kvinna i den vänstra bilden sitter i en soffa och klappar en hund. Hon ser allvarlig ut. På högra sidan ett foto ut ett fotoalbum, på en äldre man i sjukhuskläder som sitter i en rullstol. I famnen har han samma hund.

Patienter på Esbo sjukhus ges lugnande medel då ingen har tid att sköta dem: "Gick fyra timmar utan att någon såg över min cancersjuka pappa", säger Jeannette

Från 2019

Personal vid Esbo sjukhus vittnar om ständig stress, utbrändhet och situationer där den egna moralen får ge vika. "Hemskt att tänka hur det skulle kännas om jag vårdades här", säger skötaren Ulrika. Sjukhusets överläkare medger inte personalbristen. Jeannette Lundells cancersjuka far Markus lämnades utan tillsyn i flera timmar.

Ulrika började jobba som sjukskötare på rehabiliteringsavdelningen på Esbo sjukhus då det öppnade i början av år 2017. Hon sade upp sig för några månader sedan.

Ulrika heter egentligen något annat. Hon vill inte figurera i artikeln med eget namn eftersom hon är rädd för att det kunde påverka hennes framtida arbetsmöjligheter.

- Jag kunde inte moraliskt sett göra ett gott jobb.

Hon säger att hon och hennes kolleger ibland gett fel mediciner till patienter eftersom de haft så bråttom.

- Tillsammans med två närvårdare hade jag ansvar för sammanlagt femton patienter. Jag hade ensam ansvar för medicinutdelningen.

En man går i en mörk sjukhuskorridor.
Bild: Esa Syväkuru / YLE

Har du erfarenheter av Esbo sjukhus?

Har du erfarenheter av Esbo sjukhus, som patient, anhörig eller arbetstagare?

Kontakta i så fall reporter Lukas Rusk på telefonnummer 044 421 1703 eller på e-postadressen lukas.rusk@yle.fi.

Surrade fast patienter och gav dem lugnande medel

Läkarna ordinerade även lugnande medel till patienter då ingen hade tid att sköta dem, enligt Ulrika.

- Det var väldigt vanligt - trots att det var fel.

Ulrika säger ändå att personalen alltid gjorde det med tanke på patientens bästa. De surrade också fast patienterna i sängen med bälten, säger hon.

Det finns forskning från USA som visar på ett samband mellan personalens mående och till och med patientdödlighet

― Timo Sinervo, forskningschef vid Institutet för hälsa och välfärd

Sex andra personer som arbetar eller arbetat på Esbo sjukhus bekräftar för Yle Huvudstadsregionen att arbetsbördan på sjukhuset är orimligt stor. Källorna är från fyra av sjukhusets sex avdelningar. Två källor utöver Ulrika säger att de varit med om att patienter fått lugnande medel på grund av att ingen haft tid att sköta dem.

Det här är direkt fel enligt Roope Leppänen, överläkare på Esbo sjukhus.

- Lugnande ordineras bara då patienten behöver det.

Han säger att sjukhuset tar in extrapersonal om de har patienter som kräver mer tillsyn än vanligt, och enligt Leppänen lider sjukhuset inte av personalbrist. I år har man i större utsträckning än tidigare tagit in extrapersonal, men ibland har det varit svårt att få tag på vikarier, medger Leppänen.

"Skötarna hade ingen koll på min pappas vård"

Markus Lundell insjuknade i bukspottskörtelcancer och gick bort i början av hösten. I slutet av sommaren vårdades han i två veckor på Esbo sjukhus.

- De hade ingen koll på min pappa eller hans vård där. Skötarna hade inte tid att bekanta sig med hans journal, säger dottern Jeannette Lundell.

Lundell är själv sjukskötare och jobbar inom hemvården.

Enligt henne lämnades pappan Markus ibland utan tillsyn i upp till fyra timmar. En gång reagerade Lundell på att Markus inte hade gått på toaletten på fyra dagar.

En kvinna sitter på en lädersoffa. Hon ser in i kameran. Hon ler men ser ändå allvarlig ut.
Bildtext - Det kändes helt hemskt att de inte kände min pappa och hans situation, vad som helst kunde ha hänt honom, säger Jeannette Lundell.
Bild: Yle/ Charlotte Lindberg

- Jag frågade personalen om så var fallet och de sade att det inte fanns några anteckningar i journalen om det. Samtidigt fick min pappa varje dag en stor dos medicin med förstoppning som vanlig biverkning.

Men några regelbundna laxativer ordinerades inte, trots att det enligt Jeannette borde ha varit praxis.

- Jag blev arg, han hade en massa smärtor och så måste han gå igenom det här. Då medgav skötarna att de gjort ett vårdfel.

Jag kunde jobba 14 timmars dagar och hann inte ens gå på toaletten

― Sjukskötaren Ulrika

Lugnande i stället för smärtlindring

Lundell berättar att vårdpersonalen gav lugnande medel till pappan, eftersom han hade fått smärtchocker och då också blivit aggressiv.

- Men vad han behövde var ordentlig smärtlindring. Jag sade till dem flera gånger att han behövde en smärtpump som ger medicin stadigt och jämnt, men det hände aldrig, säger Lundell.

Ett fotoalbum, med flera bilder på en äldre man i sjukhuskläder. I bilderna finns också en vit hund och en äldre kvinna.
Bildtext Markus Lundell gick bort i början av hösten. Bilden till höger är tagen vid Esbo sjukhus. Med på bilden är också hunden Hobbe och Markus fru Christina.
Bild: Yle/ Pekka Koli

Hon misstänkte också att den lugnande medicin hennes pappa fick i kombination med hans ordinarie medicinering gav honom andningsbesvär.

Enligt överläkare Leppänen borde skötarna alltid känna till vad som står i patientens journal. Däremot kan en patient ibland lämnas utan uppsikt under långa tider.

- Fyra timmar är nog inte normal praxis, men om en patient mår bra och klarar sig bra på egen hand kan man låta hen vara ensam lite längre. Ibland kan det gå fyra timmar mellan besöken.

Enligt journaler lämnades en fastsurrad patient oövervakad i över fem timmar

Även regionförvaltningsverket (RFV) har fått besvär som haft att göra med att patienter getts lugnande medel. I ett fall från slutet av 2017 har personalen gett lugnande och surrat fast en patient i hans bädd mot hans vilja. Personalen motiverade beslutet med att patienten betedde sig oberäkneligt.

Regionförvaltningsverket ansåg att medicineringen och fråntagandet av självbestämmanderätten var på sin plats, men prickar personalen för att ha ordinerat en alltför stor dos lugnande till patienten.

Enligt journalanteckningarna har patienten varit helt utan uppsikt i fem och en halv timme under natten, trots att en fastsurrad patient borde ses över minst en gång i timmen.

Jourhavande vårdpersonal menar att de har sett till patienten, men glömt att anteckna i journalen, på grund av brådskan.

- Jag känner inte till fallet - men om man inte sett till patienten har man brutit mot våra föreskrifter, säger överläkare Roope Leppänen.

Anmärkningarna från patienterna ökar

Jeannette Lundell säger att hon kommer att skicka in ett klagomål gällande sin pappas vård.

Mängden anmärkningar och besvär om Esbo sjukhus har ökat sedan 2017, sett till patientmängden.

Överläkare Leppänen ser inte trenden som oroväckande.

- Mängden anmärkningar har inte ökat så mycket. Vi lägger mer vikt vid innehållet i anmärkningarna än mängden.

Forskare: Samband mellan personalens stress och mängden lugnande som ges

- Att personalen är stressad är inte alls ovanligt då vi ser på andra sjukhus runt om i landet - speciellt på sjukhus där det vårdas många äldre patienter, säger Timo Sinervo, forskningschef vid Institutet för hälsa och välfärd.

Han har bland annat forskat i hur social- och hälsovårdspersonalen mår.

Sinervo säger att det finns flera orsaker till problemen. Ett problem är den allt äldre befolkningen, samt att många äldre lider av flera olika sjukdomar.

- Många kommuner har det också kärvt ekonomiskt, vilket betyder att det inte finns så mycket resurser som skulle behövas.

Vårdpersonalen är ofta stressad, men också missnöjd med ledarskapet, och hur mycket de kan påverka sitt jobb.

- Det finns forskning från USA som visar på ett samband mellan personalens mående och till och med patientdödlighet. Det finns också dylik forskning om finska äldreboenden och bäddavdelningar.

En utredning från 2007, från den tidigare forskningscentralen Stakes, visar att vårdpersonalens stressnivå och möjlighet att påverka sitt jobb har ett samband med hur mycket lugnande medel som används, och hur mycket man väljer att begränsa patienters självbestämmanderätt till exempel genom att surra fast patienten eller genom att använda höga sängräcken.

Egna rum för patienterna gör skötarnas arbete svårt

Esbo sjukhus öppnades 2017 och skiljer sig från många äldre sjukhus eftersom alla patienter har egna rum. Egna rum ger visserligen patienterna mer ro och integritet, men de leder till mycket jobb för skötarna, eftersom man inte kan ha uppsikt över flera patienter samtidigt, säger sjukskötaren Ulrika.

Ett tiotal andra skötare har sagt upp sig från Ulrikas avdelning under det gångna året, säger hon. Hon var själv sjukledig flera gånger för utmattning.

- Jag kunde jobba 14 timmars dagar och hann inte ens gå på toaletten.

Ulrika berättar att sjukhusets ledning lade stor press på personalen - de gamla patienterna skulle hemförlovas i rask takt så att man kunde ta in nya.

Roope Leppänen, överläkare på Esbo sjukhus, medger att man vill skriva ut patienterna fort.

- Speciellt äldre patienter vill vi skriva ut så fort som möjligt eftersom risken att de drabbas av en infektion ökar om de är på sjukhus längre - och det påpekar vi för personalen. Däremot har vårdperioderna på vårt sjukhus blivit längre med tiden, säger överläkare Leppänen.

yleiskuva
Bildtext Esbo sjukhus öppnades i början av 2017. Sjukhuset ersatte flera gamla sjukhus i Esbo, Grankulla, och Kyrkslätt.
Bild: Esa Syväkuru / YLE

Sjukhuset följer inte med hur många som säger upp sig

Enligt Yle Huvudstadsregionens källor vid sjukhuset leder såväl personalbrist som stor omsättning på personal till att vården inte håller önskad kvalitet. Leppänen vill inte vidkännas den kritiken.

- Vi har över 400 personer på jobb här och arbetsmarknaden ser i allmänhet ut så att skötarna rör sig mellan flera olika arbetsgivare. Trots det har vi hela tiden allt färre lediga jobb.

Men mängden lediga jobb är en annan sak än mängden uppsägningar. Följer ni med hur många som säger upp sig?

- Nej, den datan har vi inte tillgång till.

Sköterskan Ulrika säger att hon inte tänker återvända till Esbo sjukhus.

- Det är fruktansvärt att tänka hur det skulle kännas om jag eller mina anhöriga vårdades där.

Diskussion om artikeln