Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

En handfull EU-länder beredda att delta i frivillig migrationspakt – men gemensam linje i asylpolitiken låter vänta på sig

Från 2019
From left to right: Ms Maria OHISALO, Finnish Minister for the Interior; Ms Rita TAMAŠUNIENĖ, Lithuanian Minister of the Interior; Ms Denisa SAKOVA, Slovak Minister for the Interior.
Bildtext Finlands inrikesminister Maria Ohisalo fungerade som ordförande som mötet i Luxemburg. Bredvid henne från vänster Litauens minister Rita Tamasuniene och Slovakiens minister Denisa Sakova.
Bild: European union

Migrationen var en av de frågor som diskuterades vid EU:s inrikesministermöte i Luxemburg i dag på tisdag. Migrationen hör till de frågor som splittrar medlemsländerna.

Vid en över tre timmar lunchdiskussion dryftade inrikesministrarna bland annat hur ansvaret för de migranter som tar sig över Medelhavet ska fördelas.

Eftersom det varit svårt för EU att komma överens i fråga om migrationspolitiken kom fyra länder - Frankrike, Tyskland, Italien och Malta – i september överens om att gå vidare på frivillig basis.

Modellen utgår från att man under en övergångsperiod ska kunna hjälpa migranter som hamnat i akut nöd på båtar i Medelhavet.

Ett tiotal länder beredda att ansluta sig

Vid dagens möte klarnade att ytterligare en handfull länder är beredda att ansluta sig till den så kallade Maltadeklarationen.

Frankrikes Europaminister Amelie de Montchalin sade att ett tiotal länder är beredda att medverka i den temporära modellen.

Men det var endast tre länder- Irland, Portugal och Luxemburg - som bekräftade att de kommer att delta i den frivilla mekanismen.

Det här innebär att en majoritet av EU-länderna fortfarande ställer sig utanför mekanismen.

Sverige, Danmark och Nederländerna hör till de länder som uttryckt att man inte i det här skedet är beredd att gå med i den frivilliga koalitionen.

Finland avböjer för egen del att ta ställning med hänvisning till det pågående ordförandeskapet.

Finland jobbar för att fler ska ansluta sig

Finland jobbar ändå för att fler ska ansluta sig till koalitionen, säger Ohisalo som svingade ordförandeklubban vid tisdagens möte.

- Det finländska ordförandeskapet är öppet för temporära lösningar eftersom vi inte kan låta någon drunkna i Medelhavet.

- Finland jobbar för att så många länder som möjligt ska vara involverade.

Erfarenheterna från 2015 avskräcker

Tysklands inrikesminister Horst Seehofer varnade under mötet för att den kaotiska situation som uppstod i samband med 2015-års flyktingkris kan upprepa sug.

Då kom närmare en miljon migranter till Europa, varav en stor del till Tyskland.

- Utan en gemensam asylpolitik finns det åter en risk för kontrollerad invandring i hela Europa.

- Vi har sett de hända tidigare och jag vill inte att det händer igen, sade Seehofer.

Dagens möte gav ändå inga indicier på att man skulle vara närmare en permanent kompromiss vad en gemensam asylpolitik beträffar än tidigare.

Kl. 12.31: Artikeln har kompletterats med information om de tre nya länder som förbinder sig att medverka i det frivilliga samarbetet. Texten i rubriken har ändrats från "ett tiotal" till "en handfull".

Källor: Europeiska rådet, Reuters

Diskussion om artikeln