Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Byggföretag hoppas på snabb process kring tvålfabriken i Vasa – överraskades av domstolsbeslutet

Från 2019
Uppdaterad 09.10.2019 10:32.
gammalt förfallet tegelhus
Bild: Yle/John Råholm

Beslutet från Vasa förvaltningsdomstol att förkasta detaljplanen för Rahkolaområdet på Brändö i Vasa stoppar inte YIT:s planer. - Jag hoppas att det här inte ska ta längre än några månader, säger Mikael Snellman på YIT.

Vasa stads detaljplan för Rahkolaområdet godkändes 2016 och besväret till Vasa förvaltningsdomstol mot planen lämnades in av Föreningen för det byggda kulturarvet i Vasa. Ordförande Antti Koski är nöjd med domstolens beslut.

- Viktigast var att de förkastade stadsfullmäktiges beslut. Det betyder att man ännu en gång ska börja med stadsplaneändringen och ta hänsyn till domstolens krav, säger Koski.

Koski anser att det planerade bostadsområdet är för stort och för nära Påttska reningsverket.

Lukten från reningsverket innebär också en hälsorisk för de boende i området. Dessutom anser Koski att tvålfabrikens byggnad borde bevaras och användas som förråd till de nya bostadshusen.

- Den gamla tvålfabriken är en passlig byggnad på ett passligt ställe för detta ändamål, säger Koski.

Överraskning för YIT

YIT äger Rahkola-tomten och har ett intentionsavtal för tvåltomten som är i privat ägo.

- Det är ett stort planeområde och alla stora projekt har sina etapper, men det här var nog en överraskning för oss, säger Mikael Snellman på YIT.

Snellman säger att Vasa stad de senaste åren har drivit processen mera aktivt och han tycker att detaljplanen var väl planerad.

gammalt förfallet tegelhus, med röd dörr
Bildtext Tvålfabriken har förfallit.
Bild: Yle/John Råholm

Han berättar att det har utförts många undersökningar av området.

- Dykundersökningar, marinundersökningar, undersökningar av byggnader och luktundersökningar. Som markägare har vi ju varit övertygade om att de har undersökningarna har utförts som sig bör. Och det har de säkert gjorts, men nu fick vi ju läsa att det borde göras fler undersökningar vad gäller lukten, säger Snellman.

Mikael Snellman.
Bildtext Mikael Snellman från YIT.
Bild: Mari Latva-Karjanmaa / Yle

Snellman säger att YIT nu kommer att ta kontakt med Vasa stad för att hitta en lösning på luktproblemet.

- Jag vill hålla en öppen dialog med Vasa stad, det är ju de som leder planeringen och tillsammans hittar vi säkert ett bra sätt att gå vidare på, säger Snellman.

Skiss av hur det nya området ska se ut där gamla tvålfabriken står idag på Brändö i Vasa.
Bild: Arkitektbyrå Aitoaho & Viljanen

Lämnar inte området

Snellman hoppas att det ärendet inte ska dra ut på tiden så länge. Enligt honom är det inget alternativ att lämna området.

- Jag hoppas att det här inte ska ta längre än några månader eller ett halvt år, säger Snellman.

Snellman påminner också om att området kommer att ge inkomster till staden när det är bebyggt.

Motsätter sig inte byggande

Koski berättar att Föreningen för det byggda kulturarvet i Vasa inte motsätter sig att det byggs bostäder på området.

- Vi har sagt till Vasas stadsplanearkitekter att med samma byggrätt och lite annorlunda bostadsmassor skulle man ändå komma till samma ekonomiska resultat, säger Koski.

Snellman berättar att man redan har börja planera och att planeringen av de första husen är ganska långt hunna.

- Vi är beredda att lämna in ansökan om bygglov så fort detaljplanen vinner laga kraft, säger Snellman.

Bostäder och park

Arbetet med planen för tvålfabriken och Rahkola på Brändö har pågått i många år. Planen skulle ha innehållit bostäder för mellan 500 och 800 personer.

Dessutom skulle det anläggas en båthamn och promenad och park. Den gamla tvålfabriken från 1920-talet skulle rivas eftersom den enligt staden är i för dåligt skick för att reparera.

Vid Vasa stad har man gjort luktanalyser under totalt över ett års tid och redogjort för de olika åtgärder som ska vidtas dels vid reningsverket men också i de planerade nybyggena.

Artikeln uppdaterad 9.10 klockan 10:15 med mera uppgifter om detaljplanen för Rahkolaområdet.

Diskussion om artikeln