Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu kommer läkaren till patienten – läkare från Vasa centralsjukhus besöker patienter i Jakobstad

Från 2019
Uppdaterad 10.10.2019 08:51.
Urolog Christian Palmborg och projektarbetare Johanna Holmäng är båda nöjda med att specialistvården kommer ut till patienten.
Bildtext Läkare Christian Palmborg och projektarbetare Johanna Holmäng är båda nöjda med att specialistvården kommer ut till patienten.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Nu breddas specialsjukvården på Malmska i Jakobstad. Läkare från Vasa kommer ut till patienterna istället för att patienten ska åka långt. Det handlar om ett projekt som omfattar hela sjukvårdsdistriktet.

Specialsjukvården ska i framtiden erbjuda patienterna mera närservice och göra sjukvårdsdistriktet mera närvarande i ägarkommunerna.

Istället för att patienterna besöker läkare i Vasa kommer läkaren ut till kretssjukhuset.

- Vi gör allt vi kan för att kunna erbjuda invånarna så mycket specialsjukvård som möjligt nära hemmet, säger Johanna Holmäng (SFP).

Holmäng delar just nu sin arbetstid mellan projektet som initierats av styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt och jobbet som barnmorska på Vasa centralsjukhus. Hon leder också fullmäktige i Pedersöre.

Vasa centralsjukhus
Bildtext Vasa centralsjukhus.
Bild: Yle / Mari Latva-Karjanmaa

Malmska i Jakobstad är först i tur, men så småningom ska hela distriktet få mera närservice.

Nya specialiteter

I dag finns det specialsjukvård inom barnmedicin, kirurgi och inre medicin på Malmska, men nu utvecklas vården inom ortopedi, urologi, onkologi, ögon- och öronmedicin.

- Inom en del specialiteter har arbetet redan börjat på så vis att läkare och sjukskötare från Vasa besöker sjukhuset. En del är fortfarande under arbete, säger Holmäng.

Holmäng säger att man på Malmska gjort vad man kunnat med de resurser och den personal man har under de senaste åren.

- Men nu stärker sjukvårdsdistriktet Malmska ytterligare genom att till exempel erbjuda personalresurser, säger Holmäng.

Onkologbesök i Jakobstad

För den som insjuknat i cancer betyder det att patienten kan erbjudas besök hos onkolog eller sjukskötare på Malmska. Det kan också bli möjligt att få cytostatikabehandling.

- Det är en dialog med centralsjukhuset och tanken är att den första cytostatikabehandlingen ges i Vasa, men att vidarebehandlingen kan ske här. Alla patienter har en individuell vårdplan som man följer.

Vad säger läkarna då? Vill de komma till Jakobstad för att jobba?

- Ja, de är motiverade att stärka sjukvårdsdistriket och får samtidigt en större patientmängd.

Urologin erbjuder redan specialsjukvård

Inom urologin är det redan möjligt att träffa en specialistläkare på Malmska. Urolog Christian Palmberg lämnade Malmska för en överläkartjänst på Vasa centralsjukhus för drygt tre år sedan. Nu är han delvis tillbaka på Malmska.

- Det här var min tanke redan för tre år sedan, att kunna ta emot patienter här i Jakobstad och det fungerar bra, säger Palmberg.

Palmberg är positiv till projektet och tror att det går att erbjuda mera specialistvård i Jakobstad i framtiden.

- Det är framför allt bra för patienterna, speciellt äldre patienter, som slipper den långa resvägen för att träffa sin läkare, säger Palmberg.

Malmska
Bildtext Malmska sjukhuset.
Bild: Nathalie Lindvall

Varför gör ni det här nu?

- Både för att kunna ge invånarna service också inom specialsjukvård, men också för att stärka Malmska och bredda verksamheten här, säger Johanna Holmäng.

Hur mycket påverkar då patientströmmen som går norrut beslutet att satsa på specialistvård i Jakobstad? Att patienter vårdas i ett annat sjukvårdsdistrikt kostar mellan 9 till 10 miljoner euro om året.

Holmäng säger att ägarkommunerna hela tiden har fasta utgifter i Vasa centralsjukhus så som medlemsavgift, kostnader för ambulansvård och jourverksamhet, oberoende av om invånarna använder tjänsterna eller inte.

Kostnaderna blir på så sätt dubbla om invånarna söker vård inom ett annat distrikt.

- Vi tror också att invånarna här har ett förtroende för Malmska och önskar att få vård där. Vi tror och hoppas att invånarna vill ha den service vi erbjuder, säger Holmäng.

Holmäng säger att man också behöver bli bättre på att marknadsföra den vård som finns på Malmska så att invånarna vet vad som erbjuds.

Malmska
Bild: YLE/Chanette Härus

Välkomnar en välfärdssamkommun

Holmäng säger att som politiker anser hon att en välfärdssamkommun inom Österbotten skulle fylla sitt syfte, både vad gäller förvaltning och organisation.

Då skulle allt finnas under samma tak. I dag har man flera nivåer och höga kostnader för både specialsjukvården och primärvård.

- Båda går över budget samtidigt som den kommunala ekonomin är ansträngd. Det här måste vi ta tag i annars drabbar det kommuninvånare genom mindre timresurser eller större barngrupper inom utbildningen. Allt hänger ihop.

Hur invånarna väljer påverkar också möjligheten att utveckla verksamheten vid Vasa centralsjukhus.

Nu vill man visa att det finns högklassig och kvalititativ specialsjukvård att tillgå inom det egna distriktet säger Holmäng.

Vilken är din vision för Malmska?

- Jag vill att Malmska ska vara ett levande sjukhus, med flera olika specialiteter och möjlighet att erbjuda så omfattande vård som möjligt inom lagens ramar. Jag är ju fostrad i det här huset och har jobbat här länge.

Holmäng hoppas på dagkirurgi på Malmska, men det beror på hur den nya sjukvårdsreformen utfaller.

Vastasyntynyt tyttö.
Bild: Yle, Tero Kyllönen

Fler föderskor väljer nu Vasa

I dag arbetar Johanna Holmäng som barnmorska på Vasa centralsjukhus och hon vill gärna slå ett slag för förlossningsvården.

- Vi har en modern förlossningsavdelning med en individinriktad vård. Den har utvecklats massor, i dag kan man til exempel föda barn i vatten. Det har blivit mycket populärt.

Förlossningsavdelningen i Vasa är också certifierad som babyfriendly hospital. Man arbetar enligt WHO:s och Unicefs program med att bland annat främja amning, något som också märks konkret i vården säger Holmäng.

Hon säger att den stora patientströmmen norrut gällande förlossningsvård har mattats av.

- Avståndet kan vi inte ändra på. Men vi kan berätta och välkomna föderskor till Vasa och vi märker att trenden håller på att vända, allt fler föderskor väljer Vasa.

Diskussion om artikeln