Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu är det klart: Söderkulla skola ska flytta till Sipoonlahden koulu

Från 2019
Söderkulla skola
Bildtext Söderkulla skola har inneluftsproblem och en ny skola ska stå klar 2024. Arkivbild från 2017.
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Bildningsutskottet i Sibbo diskuterade frågan på sitt möte i går och beslöt att hyresavtalet för Söderkulla skolas paviljonger inte förlängs.

Beslutsförslaget var att Söderkulla skola ska flytta in i samma hus med Sipoonlahden koulu hösten 2020. Enligt förslaget skulle hyreskontraktet för Söderkulla skolas paviljonger inte förlängas.

Bildningsutskottets fattade beslut i frågan på torsdagen. Sex av nio utskottsmedlemmar var på plats.

Utskottets ordförande Antti Skogster (SFP) berättar att han lämnade in två motförslag under mötet. Det första gick ut på att bordlägga ärendet tills man har fattat beslut om var Söderkulla skolas nya byggnad ska placeras.

Inget understöd för paviljonger

När det förslaget inte vann understöd föreslog Antti Skogster att paviljongernas hyresavtal förlängs. Det förslaget fick inte heller understöd.

– Så det gick enligt beredningen. Jag lämnade in en avvikande åsikt efter mötet, säger Skogster.

Bildningsutskottet beslut är i princip slutligt och frågan måste inte tas upp varken i kommunstyrelsen eller -fullmäktige.

– Men jag kan tänka mig att någon ännu tar upp saken i samband med remissdebatterna under budgetberedningen, säger Skogster.

Söderkulla skola ska alltså tillfälligt flytta in i Sipoonlahden koulus lokaler från och med hösten 2020.

Söderkulla skola ska få nytt hus

Hösten 2024 ska Söderkulla skola få nya lokaler. Kommunen har inlett arbetet med att planera byggandet av en ny fastighet för skolan.

Kommunen har också utrett olika alternativ för skolan fram till dess.

Att avstå från barackerna på Lärdomsvägen skulle vara det billigaste alternativet.

Enligt kostnadskalkylen bildningsutskottet fick kostar det alternativet noll euro för kommunen. Att behålla en barack kostar 363 000 per år.

Att behålla båda barackerna kostar 642 000 per år och då skulle man kunna lämna gårdshuset. Det här sista alternativet hade många föräldrar hoppats på.

Ett möte med föräldrar ordnades i slutet av september. Tanken var att bildningsutskottet skulle behandla frågan den 2 oktober men det sköts upp till den 10 oktober för att kommunen skulle hinna höra föräldrarna.

11.10.2019: Förälder upprörd över beslut om Söderkulla skola: "Det känns ledsamt att kommunen kan göra så här"

20:44

Diskussion om artikeln