Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Civilingenjören Gustav Ahlman studerar i Frankrike till katolsk präst, något som rört om i hans lutherska familj

Från 2019
Gustav Ahlman har konverterat från Svenska Kyrkan till den Katolska kyrkan. Korpo augusti 2019.
Bildtext Gustav Ahlman har konverterat från Svenska Kyrkan till den Katolska kyrkan. Korpo augusti 2019.
Bild: Yle/Mi Wegelius

Gustav Ahlman vill bli katolsk präst, ett ämbete som förutsätter ett liv i celibat. Samtidigt är det den stora stötestenen för de flesta unga katolska män som överväger att bli präster.

Även inom kyrkan pågår diskussioner om man verkligen skall ha kvar det kravet, påpekar han.

En celibatär präst har betydligt mera tid över för sin församling

― Gustav Ahlman

Men Gustav säger att det mest uppenbara argumentet för att hålla kvar celibatkravet är att en celibatär präst har betydligt mera tid över för sin församling och för sitt ämbete.

Och främst handlar det om att vara disponibel med sitt hjärta, påpekar han, så att alla han möter verkligen kan känna att han är till för dem och sitt uppdrag inom kyrkan.

- Men jag tänker inte sticka under stol med att celibatkravet hör till det jag brottas med, det är inte självklart. Jag är i alla fall övertygad om att ifall Gud kallar mig att bli präst och om kyrkan har det som ordning att präster skall leva i celibat, då är jag förvissad om att det med Guds nåd och hjälp är möjligt att göra det utan att leva i en ständig frustration, berättar Gustav.

Gustav Ahlman har konverterat från Svenska Kyrkan till den Katolska kyrkan. Korpo augusti 2019.
Bildtext Gustav och busken.
Bild: Yle/Mi Wegelius

I ett separat samtal med Gustav Ahlmans föräldrar Ingrid och Martin Ahlman kommer det fram att för dem och i synnerhet för Martin har det varit en svår sak om enda sonen skall leva i celibat.

Om Gustav blir katolsk präst får han ju ingen fru och ingen familj och han för inte familjenamnet vidare, utbrister Martin.

Lediga dagar

Det är ännu en solig högsommardag när jag möter Gustav Ahlman ute i Åbolands skärgård. Han befinner sig i familjens sommarstuga, en plats Gustav beskriver så här:

- Det är som min pappa sagt att oavsett om man flyttar, så består sommarstugan ute på Korpo! År 1960, då pappa var åtta år flyttade hans familj till Sverige, berättar Gustav.

Ingrid och Martin Ahlman, oroliga föräldrar till sonen Gustav Ahlman som konverterat till katolicismen. Korpo augusti 2019.
Bildtext Ingrid och Martin Ahlman.
Bild: Yle/Mi Wegelius

När Gustav själv var nyfödd, år 1985, flyttade hans föräldrar i sin tur med honom söderut till Södertälje där de anslöt sig till en församling inom den svenska lutherska kyrkan. I den möttes de av en ung välkomnande prästfamilj som kom att betyda mycket för deras egen växande familj.

- Och det var en väldigt bra grupp, kyrkans ungdom, en bra kristen utbildning, berättar Ingrid Ahlman.

Ja det har varit en uppväxt som Gustavs föräldrar bägge gärna har förmedlat till honom och hans två yngre systrar. Själv säger sig Gustav också vara mycket tacksam över den och det han fått emotta av sina föräldrar.

Inleder med ett civilt arbete

Som sin far studerade Gustav sig till civilingenjör (diplomingenjör i Finland), varpå han under tre år arbetade som certifieringsingenjör vid Scania.

Men vad var det sedan som fick Gustav att konvertera till katolicismen och inleda långa studier till katolsk präst vid Sankt Martins kommunitet i norra Frankrike?

Gustav Ahlman har konverterat från Svenska Kyrkan till den Katolska kyrkan. Korpo augusti 2019.
Bildtext Gustav utanför sommarhuset.
Bild: Yle/Mi Wegelius

Gustav Ahlman berättar att dagarna innan han blev färdig med sin militärtjänst, år 2005, dog Påven Johannes Paulus II.

En av Gustavs lumparkompisar påtalade detta som om det var frågan om den viktigaste personen i världen, en kommentar som Gustav då som icke-katolik inte fäste större vikt vid.

Vad har Gud menat med den mänskliga sexualiteten, är den bara till för fortplantning eller även till för makarnas väl?

― Gustav Ahlman

Men under sommaren som följde ägnade han sig åt att söka svar på frågor han hade. En av dem var: Vad har Gud menat med den mänskliga sexualiteten, är den bara till för fortplantning eller även till för makarnas väl?

Söker på internet

På internet letade Gustav svar bland annat på frågan: Är det tillåtet att använda artificiella preventivmedel eller hur har Gud tänkt det? För man kan ju inte ha hur många barn som helst.

På det kristna diskussionsforumet Crossnet kom Gustav i kontakt med metoden ”naturlig familjeplanering” eller ”Billingsmetoden”.

Den utgår från att man låter bli att ha samlag under de perioder kvinnan är fruktbar och slipper så att använda konstgjorda preventivmedel.

Gustav Ahlman har konverterat från Svenska Kyrkan till den Katolska kyrkan. Korpo augusti 2019.
Bildtext Gustav vid sitt lilla "kapell".
Bild: Yle/Mi Wegelius

Gustav menar att det enligt den katolska kyrkan inte bara är intentionen och slutresultatet som avgör om en handling är moralisk. Det är också själva metoden, tillvägagångssättet.

Huvudargumentet för Gustav att konvertera var det att den katolska kyrkan är den ursprungliga kyrkan som Kristus har grundat.

Gustav ser den som den enda möjligheten att bevara den kristna enheten eftersom det ju är en stor skandal att de kristna är uppdelade i olika kyrkor och samfund, säger Gustav.

Gemenskapen är den katolska kyrkans hörnsten

Martin Luther och de andra protestanterna, de hade ju som utgångspunkt skriften allena.

Men resultatet av det är tusentals olika protestantiska samfund i hela världen, som i och för sig alla utgår från skriften allena, men som gör olika tolkningar. Vem kan säga att den enes tolkning är bättre än den andres frågar sig Gustav.

Den katolska kyrkan har däremot inte Bibeln som utgångspunkt, även om den är oerhört viktig. Jesus skrev inte själv ner evangelierna, utan han utsåg tolv apostlar och bland dem utsåg han Petrus som deras överhuvud, fortsätter Gustav.

Apostlarna i sin tur utsåg biskopar, som i sin tur utsåg nya biskopar och det är det som vi kallar för den apostoliska successionen. Och det är inget som man själv, vem som helst som läser Bibeln, kan göra utan det är någonting man måste göra i gemenskap med apostlarnas efterträdare, påpekar Gustav.

Och skulle det uppstå meningsskiljaktigheter är det alltid Petri efterträdare, alltså Påven som har det sista ordet. Och allt detta upplevde Gustav som ett mera konsekvent och logiskt sätt att se på grunden för kyrkan.

Gustav Ahlman har konverterat från Svenska Kyrkan till den Katolska kyrkan. Korpo augusti 2019.
Bildtext Gustavs böneliv är rikt.
Bild: Yle/Mi Wegelius

Olika synsätt med föräldrarna

Martin Ahlman säger så här om att diskutera de här frågorna med Gustav:

- Att prata om teologi och sådana där lite högre saker, det känns ganska meningslöst på något vis. Det blir rätt teoretiskt och väldigt akademiskt ur mitt perspektiv, det är någon sorts ytlig diskussion.

Gustav beklagar för sin del avsaknaden av en sådan diskussion för anledningen till att han vill bli katolik beror just på en teologisk övertygelse.

Om hans föräldrar inte vill diskutera det, hur ska de då kunna hindra honom från att ta det här beslutet funderar han.

Det var som att lägga sig i ett varmt skumbad när man kommer hem alldeles stelfrusen. Och det var som att Gud bara ville säga mig att jag är allt du behöver

― Gustav Ahlman

Inom Gustav finns också en mera emotionell, religiös upplevelse.

År 2004 när han gick sista året på gymnasiet gjorde han en resa till det ekumeniska klostret i Taizé, utanför Lyon i Frankrike tillsammans med sin protestantiska församling. Där övermannades han av vad han kallar Guds kärlek och ”tårarnas gåva”.

- Det var som att lägga sig i ett varmt skumbad när man kommer hem alldeles stelfrusen. Och det var som att Gud bara ville säga mig att jag är allt du behöver, jag finns här för dig. Du behöver inte oroa dig för något.

I ett skede av sitt letande har Gustav också haft tankar på att bli munk och han har vistats i ett karmelitkloster i Skåne.

Ingrid Ahlman berättar att hon och pappa Martin inte kunde föreställa sig att han skulle bli munk och upplevde att de fick ett stort bönesvar när det inte blev så.

- För det kändes fel att han skulle gå in i ett kloster… Gustav är ju lite så där, om han faller för någonting och tycker det är bra då går han “all in” alltså. Det är inget som stoppar honom, konstaterar Ingrid.

Gustav Ahlman har konverterat från Svenska Kyrkan till den Katolska kyrkan. Korpo augusti 2019.
Bildtext Gustavs altare.
Bild: Yle/Mi Wegelius

De gregorianska sångerna

Sin väg till Sankt Martins kommunitet i Frankrike hittar Gustav också via de gregorianska sångerna och återigen via nätet:

- Jag såg något videoklipp där det var prästkandidater som sjöng ett graduale på latin med gregoriansk sång, ackompanjerat av bilder från livet på prästseminariet.

- Och jag bad till Gud och frågade Herren: Är det bara min själviska vilja att vilja bli präst i samma stil som de här i Sankt Martins kommunitet. Man får en vacker liturgi med gregoriansk sång.

Det bönesvar Gustav fick var ett nej, det är inte bara hans själviska vilja utan det kan vara så att han där har en möjlighet att blomma ut ännu mer. Och 2016 efter påsk flyttar Gustav Ahlman så till Frankrike.

En liturgisk bubbla

Pappa Martin Ahlman reagerar på det bland annat på följande sätt:

- Här är vår bakgrund och vår situation och därför är det naturligt att verka här. Att helt plötsligt ge sig av och fara någon annanstans är lite att ge upp. Det känns väldigt främmande.

Ingrid och Martin Ahlman, oroliga föräldrar till sonen Gustav Ahlman som konverterat till katolicismen. Korpo augusti 2019.
Bildtext Ingrid och Martin Ahlman.
Bild: Yle/Mi Wegelius

Medan mamma Ingrid Ahlman säger:

- Man kan inte leva sitt liv i en slags bubbla som man tror att så här skall det vara och nu skall jag leva i den här – ja… - latinska liturgiska bubblan med rikt böneliv och så. Man kan väl kanske göra det till viss del, men du kan inte leva på din egen planet.

Vem skall den latinska liturgin vara bra för, annat än för riktiga sådana där latin-nördar som tycker att de vill mumla latin hela tiden

― Martin Ahlman

Och pappa Martin:

- Det här låter helt absurt men han pratar om den latinska liturgin. Vem den ska vara bra för förstår jag inte riktigt, annat än för riktiga sådana där latin-nördar som tycker att de vill mumla latin hela tiden.

Gustav Ahlman har konverterat från Svenska Kyrkan till den Katolska kyrkan. Korpo augusti 2019.
Bildtext Gustav framför sitt altare.
Bild: Yle/Mi Wegelius

Att bli självständig, vuxen

Gustav berättar att när han som liten, tennisspelande kille fantiserade om att sluta skolan ifall han hade chanser att bli proffs, svarade hans föräldrar att han inte ens fick tänka i sådana banor. Och där hade de nog rätt, tycker Gustav.

Samma sak upprepades när han i tonåren meddelade sin önskan om att bli tv-spelsjournalist som stor.

“Vad är det, ska du inte skaffa något riktigt arbete”, minns han att han fick till svar och innerst inne höll han väl med också den gången.

Den här gången är det jag som har rätt

― Gustav Ahlman

- Men här när mina föräldrar verkligen försökte hindra mig att bli katolik, övertyga mig att inte ta det här steget, då kände jag att nej faktiskt, den här gången är det jag som har rätt. Och jag upplevde det som att jag då verkligen blev vuxen.

Gustav tillägger att man inte nödvändigtvis blir vuxen för att man trotsar sina föräldrar, om det nu fortfarande är ens föräldrar som vet bäst. Har man föräldrar som alltid vet bäst kan man bli vuxen även om man aldrig går emot dem.

- Men för mig var det nog en väldigt avgörande punkt där, ler han.

Gustav Ahlman har konverterat från Svenska Kyrkan till den Katolska kyrkan. Korpo augusti 2019.
Bildtext Gustav på berget.
Bild: Yle/Mi Wegelius

Gud har en plan

Under semestrarna med sina föräldrar i Korpo har Gustav Ahlman upplevt fler och fler samtalsämnen som det har varit bäst att låta bli när man har olika uppfattningar om saker och ting.

När jag senare har mitt samtal med Ingrid och Martin Ahlman, konstaterar hon att de har lugnat ner sig lite.

I stället för att bråka hela tiden eller argumentera har hon känt att det är bättre att stötta Gustav så han får stöd och familjen inte blir splittrad.

Ingrid och Martin Ahlman, oroliga föräldrar till sonen Gustav Ahlman som konverterat till katolicismen. Korpo augusti 2019.
Bildtext Ingrids och Martins diskussioner med Gustav har lugnat ner sig.
Bild: Yle/Mi Wegelius

Martin Ahlman är för sin del övertygad om att Gud har en plan för Gustav som för alla andra. Den kommer att visa sig, och de får vara trogna och bara finnas där till hands, säger han.

Om årets dagar ute i Korpo konstaterar Gustav i slutet av hans och mitt samtal att de ännu denna sommar inte råkat i luven på varandra. Och han tillägger med ett lite uppgivet men samtidigt pillemariskt skratt:

- Jag skall försöka hålla ut ända till slutet!

Gustav Ahlman har konverterat från Svenska Kyrkan till den Katolska kyrkan. Korpo augusti 2019.
Bildtext Gustav i sin katolska t-shirt.
Bild: Yle/Mi Wegelius

Nu på hösten kontaktar Gustav Ahlman mig från Sankt Martins kommunitet i Frankrike. Det har blivit klart att hans studier där kan gälla för en prästtjänst även inom den katolska kyrkan i Sverige. Gustav verkar nöjd.