Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Missnöje i de östnyländska kommunerna med räddningsverkets kostnader - Lovisa vill betala mindre

Från 2019
Brandmän släcker i skogen
Bildtext Här släcker brandmännen en skogsbrand i Ebbo, Borgå sommaren 2018.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Räddningsverket träffade kommundirektörerna i Östnyland för att prata pengar på torsdag.

Diskussionerna gick i en god anda även om det finns delade åsikter om hur kostnaderna ska fördelas.

Lovisa vill att kostnaderna till en större del än nu ska räknas ut enligt invånarantal.

- Tyvärr så är det så att Lovisa betalar över en halv miljon för mycket om man tittar på kalkylerna vad priset borde vara per capita. Vi skulle vilja ha en korrigering på den här punkten. Inte nödvändigtvis så att det enbart baserar sig på antalet invånare, utan där kan finnas andra faktorer med, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Man i kavaj räknar med sina fingrar
Bildtext Jan D. Oker-Blom har räknat ut att Lovisa förlorar en halv miljon euro i året på dagens avtal med räddningsverket. Arkivbild från 2018.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Räddningsdirektör Peter Johansson berättar att diskussionen med kommundirektörerna inte ledde till något direkt resultat.

- Det finns olika åsikter om vad man borde göra åt det här, och borde man göra någonting. Dels de som skulle kunna tänka sig att fortsätta med det nuvarande systemet, dels de som skulle vilja öka på betoningen av risker och sen de som vill sätta det direkt per capita, säger Johansson.

Risker eller invånarantal

I dagens läge baserar sig kostnaderna till hälften på antalet invånare i en kommun, och till hälften på hurdana kostnader kommunerna hade för sitt räddningsväsende i början av årtusendet.

- Den andra hälften är den delen som kommunen hade då Räddningsverket i Östra Nyland grundades 2004. Då gick man tre år bakåt och tog ett medeltal av dom kostnaderna, förklarar Peter Johansson.

Räddningschef Peter Johansson på Räddningsverket i Östra Nyland.
Bildtext Räddningsdirektör Peter Johansson berättar att mötet med de östnyländska kommundirektörerna på torsdag gick bra. Arkivbild från 2017.
Bild: Yle / Hanna Othman

I Lovisa säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom att han anser att fördelningen inte borde vara 50-50 som idag, utan att kostnaderna för räddningsväsendet till ungefär 70 procent ska basera sig på invånarantal.

Enligt en artikel i tidningen Uusimaa tycker Pukkila och Mörskom att kostnadsfördelningen inte är jämlik, med tanke på att Borgå har mera risker i och med Sköldvik, liksom Lovisa med sitt kärnkraftverk.

- De allra minsta kommunerna anser att riskerna finns annanstans än där. Vissa kommuner vill att kostnadsfördelningen går enligt invånarantal, säger Peter Johansson på Räddningsverket i Östra Nyland.

Lovisa vill inte vänta på landskapsreformen

Frågan är hur räddningsväsendet ser ut om några år. Den kommande landskapsreformen kan rita om kartan.

Nu utreds en särlösning för Nyland, blir den av kan det bli fråga om att göra ett nytt avtal för räddningsväsendet. Blir det ingen särlösning för Nyland i reformen är det landskapet som tar över räddningsväsendet.

I Lovisa anser stadsdirektör Jan D. Oker-Blom att det inte går att vänta på landskapsreformen.

- Vi är lite trötta på att vänta på den här landskapsreformen. Den drar ut på tiden, och vi vet att även om nuvarande regering skulle komma till skott och faktiskt få beslut i slutet på den här regeringsperioden så tar det ett par år förrän det implementeras. Så det kommer att gå åtminstone fem år innan det gäller, säger Jan D. Oker-Blom.

- En halv miljon extra per år i fem år, och det här är nedåt avrundade siffror, är ganska mycket pengar, två och en halv miljoner euro, räknar stadsdirektören ut.

Diskussion om artikeln