Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Miljötänk i ny kostrekommendation för andra stadiets studerande – vegetariskt och inget matsvinn väger tungt

Från 2019
Skolmat
Bildtext En ny rekommendation poängterar vikten av miljötänk.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Hållbarhet och klimatvänlighet är ledorden för nya kostrekommendationer för gymnasiestuderande och studerande vid yrkesläroanstalter. De ska erbjudas vegetarisk kost dagligen och man ska fästa uppmärksamhet vid matsvinnet.

Livsmedelsverket, Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har sammanställt en kostrekommendation för gymnasier och yrkesskolor för första gången.

En av de främsta poängerna som beaktas i rekommendationen är hållbar utveckling. Organisationerna anser att skolorna alltid bör erbjuda studerandena vegetarisk kost och i valet av råvaror ska det beaktas hur maten inverkar på såväl hälsan som klimatet och miljön.

Det ska vara lätt att göra hållbara val

Förhoppningen med rekommendationen för andra stadiets utbildning är att främja en hållbar livsstil, delaktighet, likabehandling och jämlik hälsa.

Enligt rekommendationen bör man också fästa mer uppmärksamhet vid matsvinnet.

– De lösningar som vi väljer i dag har betydelse för framtiden. Val som berör våra matvanor är viktiga med tanke på en hållbar livsstil och miljöns välbefinnande, säger undervisningsrådet Marjaana Manninen vid Utbildningsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Det ingår i vårt samhällsansvar att göra det lätt och möjligt för individen att göra hållbara val.

Atmosfären under lunchrasten också viktig

Alla studerande fram till andra stadiet har rätt till en avgiftsfri måltid. Den här måltiden ska alltid tryggas, även om utbildning på andra stadiet ordnas i väldigt varierande miljöer.

Därför ingår tips om hur man kan ordna måltiden ute i terrängen till exempel. Även goda tips om hur man kan genomföra och utveckla måltidsverksamheten i samarbete ingår i rekommendationen.

Organisationerna som sammanställt rekommendationen lägger också vikt vid själva måltidsstunden och verksamhetskulturen, inte bara maten.

Elever på Jakobstads gymnasium tar mat. Längst fram Simone Stenbäck och Andrea Höglund.
Bildtext Lunchpausen ska vara trivsam.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

– Det handlar inte enbart om att de studerande äter utan också om att de mår bra och får spendera tid tillsammans under skoldagen, säger undervisningsrådet Jouni Järvinen från Utbildningsstyrelsen i pressmeddelandet.

Maten ska mätta studerandena, men samtidigt ska studerandena informeras om hur viktigt det är att äta regelbundet och undvika att slänga mat.

Diskussion om artikeln