Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Åldern ökar risken för missfall - upptill hälften av alla graviditeter slutar i missfall om mamman är över 40

Från 2019
läkare lyssnar med stetoskop på en gravid mage

Att bli förälder då man redan passerat 40 har fördelar men också risker och utmaningar. I allmänhet går graviditeterna i mognare ålder problemfritt men till exempel risken för missfall är större och kejsarsnitten är vanligare.

Genomsnittsåldern bland förstföderskor går sakta upp varje år. År 2017 var medelåldern 29,2 år.

En del väljer att skaffa barn betydligt senare än så, då man redan börjar närma sig medelåldern. Andra kanske inte ens väljer tidpunkten själv, utan lyckas inte bli gravida då man så önskar eller hittar inte den rätta partnern.

- Risken för missfall ökar markant då man börjar närma sig medelåldern, säger gynekologen Oskari Heikinheimo. Risken för missfall är så hög som 50 procent då man är över 40.

läkare oskari heikinheimo
Bildtext Gynekolog Oskari Heikinheimo
Bild: Aalto Puutio / Yle

Då man blir lite äldre, är det vanligare att man har sjukdomar som vuxendiabetes och högt blodtryck, som kräver noggrannare uppföljning. Men om mamman är frisk, utgör åldern i sig ingen utökad risk för komplikationer.

På rådgivningen finns inga officiella rekommendationer för tätare besök då man passerat en viss ålder, uppger Heikinheimo.

Men i praktiken erbjuder de flesta rådgivningar tätare besök om mamman själv så önskar. Orsaken behöver inte vara åldern.

Enligt Väestöliitto har alla gravida över 40 år rätt till fostervattenprov och provtagning av moderkakan, för att fastställa kromosomavvikelser. För yngre mammor görs undersökningen i första hand via blodprov.

Oftare kejsarsnitt då man är över 40

Heikinheimo säger att livmodern hos äldre föderskor i vissa fall fungerar sämre än hos unga kvinnor, och därför blir det oftare aktuellt med kejsarsnitt.

Han berättar också att det enligt en färsk nordisk studie finns ett samband mellan kejsarsnitt, att förlossningen sätts igång och högre ålder.

en baby som förlöses via kejsarsnitt
Bildtext Kejsarsnitt är vanligare bland äldre mammor.

Kvinnors fertilitet sjunker efter 35 års ålder

Fertiliteten hos en kvinna är som bäst vid 25 års ålder och sjunker relativt snabbt efter 35. Till viss del kan man själv påverka att fertiliteten hålls på högre nivå - genom att undvika rökning och övervikt och i övrigt leva hälsosamt.

- Men sina gener kan man inte påverka, lika lite som man kan skjuta på klimakteriet, påpekar Heikinheimo.

Fertiliteten hos män sjunker däremot betydligt långsammare än hos kvinnor.

Utmaningar då man blir förälder som äldre

Små bebisar kräver de första månaderna att man finns till hands i princip dygnet runt och det kan kännas tyngre för en 40-åring än för en 25-åring.

Det intygar Niklas von Weissenberg, som i dag är 46 år och är pappa till en två-åring, men också med erfarenhet av att bli pappa då han var tretton år yngre.

pappan niklas von weissenberg
Bildtext Niklas von Weissenberg lever i nyfamilj och har en dotter på två år.

- Då klarade jag mig med 4-5 timmars nattsömn medan jag nu måste få sova fullånga nätter för att orka.

Psykoterapeuten Agneta Ahlfors håller med Niklas von Weissenberg, och säger att föräldrar över 40 berättar att de blir väldigt trötta av att vaka med sina småttingar.

En annan utmaning enligt Ahlfors, då man skaffar barn som äldre, kan vara att man hör till en annan generation än barnens vänners föräldrar.

- Man har mer livserfarenhet och kanske en annan livssyn än de unga föräldrarna och det kan kännas konstigt att diskutera med varann vid sandlådan, funderar Agneta Ahlfors.

Niklas von Weissenberg ser däremot inte det som ett problem.

- Man kan väl diskutera sådana saker som förenar istället för sådana saker som inte gör det, säger han.

agneta ahlfors
Bildtext Psykoterapeuten Agneta Ahlfors ser fördelar och utmaningar då man skaffar barn närmare medelåldern.
Bild:

Ahlfors lyfter också fram aspekten med far- och morföräldrar: om man själv är medelålders, kanske ens egna föräldrar är såpass gamla att de inte längre orkar engagera sig i barnbarnens liv. Eller också har de redan dött innan barnbarnet föds.

- Kontakten mellan barnbarn och far- eller morföräldrar är viktig och värdefull, säger Ahlfors.

Stabilare ekonomi och mer livserfarenhet då man skaffar barn som äldre

Av fördelarna med att bli förälder närmare medelåldern lyfter Agneta Ahlfors fram att man ofta har en stabilare ekonomi, mer livserfarenhet och mer tid för barnen.

- Man kan ju tänka att en mogen och balanserad förälder har mer att ge till sitt barn då man är bekant med motgångar och konsekvenser, säger Ahlfors. Kanske man till och med bättre kan reflektera och ta emot barnens känslor än en yngre förälder.

Hon poängterar ändå att alla inte är stöpta i samma form och att man inte kan generalisera.

Nativiteten sjunker i Finland men ökar exempelvis i Danmark

Många kvinnor funderar om de först ska satsa på karriär eller familj, trots att vi i Finland har rätt så bra möjligheter att kombinera dem båda.

Baby gäspar.
Bildtext Nativiteten sjunker i Finland.
Bild: Tim Bish/Unsplash

Globalt sett är den finländska föräldraledigheterna långa och många arbetsgivare ställer sig positivt till flexiblare arbetstider och distansjobb.

Men enligt en färsk undersökning som Statistikcentralen gjort, håller nativiteten i vårt land på att sjunka för att många unga skjuter på bildandet av familj eller väljer att inte alls skaffa barn.

- De negativa följderna av föräldraskapet har inte förvärrats, påpekar Anna Rotkirch på Befolkningsförbundet. Däremot har de negativa bilderna av föräldraskapet ökat. Av dem som är under 30 i dag har många aldrig hållit en baby i sin famn. Väldigt många har ingen kontakt till en vanlig barnfamilj. Och då föds det bilder som kanske är allt för negativa.

Oskari Heikinheimo förundrar sig över att nativiteten sjunker i vårt land medan födslarnas antal i Danmark går upp.

- Där har man till och med svårt att hitta tillräckligt med personal på förlossningsavdelningar och daghem, berättar han.

Han hoppas att finländarna inte skulle tänka så mycket på risker, utan istället ta för vad livet har att ge. Samtidigt rekommenderar Heikinheimo att man diskuterar med sin läkare om man närmar sig medelåldern och har för avsikt att skaffa barn.

- Helt enkelt för att kartlägga och ta riksfaktorer i beaktande.

Diskussion om artikeln