Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lärarna i Söderkulla skola tar tjuren vid hornen – föräldrar besvikna: "Det går emot alla mina principer att sätta mina barn i en så stor skola"

Från 2019
Sipoonlahden koulu i Sibbo, Söderkulla
Bildtext Söderkulla skolas elever flyttar till Sipoonlahden koulu för fyra läsår.
Bild: Yle/Sune Bergström

Efter långa tider av roende och hopande är beslutet äntligen fattat. Söderkulla skolas elever ska inhysas i den finska Sipoonlahden koulu under de fyra år som det nya skolhuset byggs.

Bildningsutskottet i Sibbo beslöt på torsdagen (10.10) att Söderkulla skola ska flytta in i samma hus som Sipoonlahden koulu hösten 2020.

En del föräldrar funderar på alternativa lösningar medan lärarna inte kan göra annat än spotta i händerna och ta nya tag.

Rektor Jan-Erik Holmkvist säger att utmaningarna blir stora. Den största utmaningen är tidtabellen.

- Vi har bara ett halvt år på oss att förbereda processen och det är en kort tidsrymd om vi beaktar att vi måste förändra vår verksamhetskultur radikalt. Tidsperspektivet är åtminstone för min del det stora bekymret, säger Holmkvist.

Samarbete sedan tidigare en positiv sak

Holmkvist vill ändå betona att man inte enbart kan fokusera på de svåra sakerna.

Till de positiva sakerna hör bland annat en lång gemensam historia skolorna emellan.

- Vi har arbetat under samma tak i ganska varierande omfattning. I och med att Sipoonlahden koulu fick sitt nya skolhus har det gemensamma visserligen reducerats en del, säger Holmkvist.

En annan stor utmaning är det pedagogiska. Eftersom det har varit oklart vilken lösningen blir har man vid Söderkulla skola inte haft möjlighet att förbereda sig på en annorlunda verksamhetskultur.

- Det handlar om undervisning i en öppen skolmiljö. Då gäller en annan typ av undervisning än den man bedriver i ett klassrum, säger Holmkvist.

Det positiva är att vi nu har ett beslut. Här hjälper det inte att tycka någonting längre utan vi tjänstemän får lov att rätta oss efter det som bestämts

― Rektor Jan-Erik Holmkvist

Flykt till mindre byskolor

Enligt rektor Jan-Erik Holmkvist har man inte i Söderkulla skola haft enbart traditionell klassundervisning.

Man har också anammat den nya läroplanen och delvis försökt arbeta så som man gör i ett mera öppet skollandskap.

- Vi har en viss erfarenhet av att arbeta efter den modell man har i Sipoonlahden koulu, men i de nya lokalerna kommer ett ännu mera mångfacetterat samarbete än tidigare att krävas, säger Holmkvist.

Många föräldrar till barn i Söderkulla skola har motsatt sig planerna på att barnen ska integreras i den finskspråkiga skolan. Kan det här resultera i en ”flykt” av skolelever till andra skolor i kommunen?

- Säkert är det många föräldrar som kommer att göra det valet och det är fint att man i Sibbo har den möjligheten, men helst skulle vi ha kvar våra elever. Vi vill inte bli av med en enda, säger rektor Jan-Erik Holmkvist.

Jan-Erik "Janne" Holmkvist, rektor för Söderkulla skola.
Bildtext Rektor Jan-Erik Holmkvist.
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

Boxby skola är alternativet

Föräldern Marika Ståhl-Railila är en av de föräldrar som har fattat det drastiska beslutet att flytta barnen till en annan skola.

Hon har ansökt om en sekundär skolplats i en byskola, nämligen Boxby skola. Hon hoppas att båda hennes barn ska få plats där nästa höst.

– Det är ett drastiskt beslut och det är jättesvårt, men det går emot alla mina principer att sätta mina barn i en så stor skola som Sipoonlahden koulu. Jag känner till Boxby skola och vet att den är trygg, säger Ståhl-Railila.

Många föräldrar är bland annat oroliga för de öppna läromiljöerna.

Ståhl-Railila beskriver sig själv som mer traditionell och säger att hon tycker om att alla barn har sin egen plats i klassrummet.

– Jag tycker att trygghet är det viktigaste och upplever att tryggheten inte finns på samma sätt i en stor lokal där man inte har sin egen plats. Jag är mest orolig för hur det går för barn med specialbehov, säger Ståhl-Railila.

Det är helt enkelt ledsamt att kommunen kan göra så här. Jag är besviken på deras beslut

― Föräldern Marika Ståhl-Railila
Marika Ståhl-Railila
Bildtext Marika Ståhl-Railila.
Bild: Rufus Henriksson

Möte mellan föräldrar och kommun - dagen före beslut

Marika Ståhl-Railila konstaterar ändå att det finns olika tänkesätt i frågan om öppna läromiljöer. Många psykologer har lyft fram att barnen antingen är vinnare eller förlorare i en sådan miljö.

– Det är helt enkelt ledsamt att kommunen kan göra så här. Jag är besviken på deras beslut.

I onsdags, dagen innan bildningsutskottet möttes, hade föräldrarna en träff med kommunen för att få svar på sina frågor.

Ståhl-Railila upplevde att svaren var bristfälliga.

– Svaren var egentligen ganska skrattretande, och väldigt politiska. Till exempel konstaterade de bara att elever med specialbehov klarar sig i Sipoonlahden koulu, men de kunde inte säga på vilket sätt och hur de har planerat det, säger hon.

Hon tycker också att föräldrarna och personalen kopplades in i ett alltför sent skede. Hon anser att de borde ha hörts redan i början av året och inte någon dag innan beslutet fattas.

Gäller att anpassa sig till beslutet

Nu gäller det för personalen att anpassa sig till beslutet, och de har ett drygt halvår på sig. Sen ska allt rivas upp igen 2024 när den nya Söderkulla skolan är färdig.

Enligt Marika Ståhl-Railila skulle kommunen ha kunnat informera föräldrar, personal samt Hem och skola mycket bättre än de nu gjorde.

– De tog ansvar för det på mötet och kommundirektör Mikael Grannas sa att de borde ha kommit dit tidigare, men det hjälper ju inte situationen nu mera, säger Ståhl-Railila.

Söderkulla skolas rektor Jan Erik Holmkvist säger att det nu gäller att finna sig i gjorda beslut och att arbeta därefter.

- Det positiva är att vi nu har ett beslut. Det svåra har varit att det har funnits många olika alternativ. Här hjälper det inte att tycka någonting längre utan vi tjänstemän får lov att rätta oss efter det som bestämts, säger Holmkvist.

11.10.2019: Förälder upprörd över beslut om Söderkulla skola: "Det känns ledsamt att kommunen kan göra så här"

20:44

Diskussion om artikeln