Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kofverhag gårds nya ägare vill köpa mera mark i Hangö – bjuder 350 000 euro för knappt 60 hektar

Från 2019
Uppdaterad 11.10.2019 16:04.
Stort hus vid havet, gråsten.
Bildtext Det var en uppmärksammad affär när huvudbyggnaden på Kofverhag gård tidigare i år såldes till Simon Hallqvist.
Bild: Yle/Tove Virta

Investeringsbolaget Hallqvist, med Simon Hallqvist som ensam ägare, vill köpa fem fastigheter i Koverhar i Hangö.

Totalt rör det sig om knappt 40 hektar mark och knappt 20 hektar vatten. Stadsstyrelsen i Hangö föreslås gå med på köpet på sitt möte på måndag (14.10).

Naturupplevelser, i första hand hand jakt och fiske, är vad Kofverhag gårds rätt nya ägare, Simon Hallqvist Ab och Simon Hallqvist vill bygga runt gården i Koverhar i Hangö.

För att kunna förverkliga de här företagsplanerna anser Hallqvist att de närliggande markområdena också behöver utvecklas.

Våtmarker och vilthägn

I planerna finns att skapa några våtmarker genom att dämma upp lämpliga, redan försumpade markområden samt att bygga ett vilthägn, skriver Simon Hallqvist i sitt köperbjudande.

Ett vilthägn är ett stycke inhägnat naturområde där markägaren håller vilda djur. Syftet brukar vara att det ska vara lättare att hålla kolla på stammen och mindre tidskrävande att skjuta djuren.

Vilthägnet kommer med tiden också att producera en hel del lokalt viltkött, skriver Hallqvist.

En vitsvanshjort vid utkanterna av en trädgård. Sommar
Bildtext Den här halvtama hjorten håller till i Bromarv och kommer inte att flytta till vilthägnet i Hangö.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Hangös stadsdirektör Denis Strandell och stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen har tagit del av investeringsbolagets köperbjudande.

De föreslår att stadsstyrelsen ska ge klartecken till Hangö stadsfullmäktige att sälja mark- och vattenområdet i Koverhar för 350 000 euro.

En karta där fastigheter som önskas köpas har utmärkts med rött.
Bildtext De omtåden som har utmärkts med röda linjer är de som Hallqvist önskat köpa.
Bild: Lantmäteriverket

Ett område på cirka 9 000 kvadratmeter, som stadens vattenbolag Hangö Vatten behöver för en vattentäkt, ska dock inte omfattas av köpet.

Hallqvist köpte Kofverhag gård våren 2019 av Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse. Gården består av ett bostadshus och andra byggnader samt en skogsareal på knappt 150 hektar och drygt 20 hektar åkermark.

Bygga vid stranden

De områden Hallqvist nu vill köpa betecknar han som en flaskhals mellan Kofverhag gårds största ägor.

På områdena han vill köpa finns också tre strandbyggrätter. Dem vill Hallqvist ha. Han uppger att ett villkor för köpet är att byggnadsrätterna vid strand "blir inkluderade i eventuella kommande planer". Staden bör med andra ord lova att inte stryka byggrätterna om det görs upp nya planer för området.

I Hallqvists planer för Kofverhag gårds framtid ingår förutom jakt och fiske också möjligheter till "övernattning och traktering året runt av bland annat mindre företagsgrupper och familjer".

Stycket efter sista mellanrubriken samt uppgiften om Kofverhag gårds storlek samt lades till fredagen 11.10.2019 vid 15.50-tiden.

Artikeln bygger på uppgifter i Hangö stadssstyrelses föredragningslista för mötet 14.10.2019 samt ett brev daterat 7.10.2019 av Simon Hallqvist till stadsdirektören och stadsgeodeten.

Diskussion om artikeln