Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HUS: Verksamheten vid Nya barnsjukhuset på en god nivå

Från 2019
Sjukvårdare går i en sjukhuskorridor.
Bildtext Vårdare vid Nya barnsjukhuset i Mejlans har vittnat om om stora problem med för lite personal och problem med själva sjukhusbyggnaden på sjukhuset. Bilden är tagen på Nya barnsjukhuset den 30 augusti 2019.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Enligt de uppgifter som samlats hittills i chefsöverläkaren Markku Mäkijärvis utredning om Nya barnsjukhuset i Helsingfors är kvaliteten, patientsäkerheten, personaldimensioneringen och arbetsbördan på samma nivå som innan flytten till det nya barnsjukhuset som skedde för ett år sedan.

I september rapporterade Yles grävande redaktion MOT om vårdare som vittnade om stora problem med för lite personal och problem med själva sjukhusbyggnaden.

Sjukhuset öppnade i Mejlans, Helsingfors i september 2018. Våren 2019 kontaktas MOT för första gången av personal vid sjukhuset.

Vårdarna var också oroliga för patientsäkerheten på sjukhuset. Flera föräldrar uppgav också att de delar vårdarnas oro.

Sammanlagt intervjuade MOT ett 20-tal vårdare och föräldrar till långtidssjuka barn som berättade om den rådande oron kring patientsäkerheten på sjukhuset.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS svarade på kritiken genom att inleda en utredning ledd av Markku Mäkijärvi. Utredningen har framskridit så att de siffror som beskriver verksamheten vid sjukhuset har samlats in.

HUS styrelse kommer att få ta del av en muntlig delrapport som gäller utredningen under sitt styrelsemöte den 4 november. Enligt HUS innehåller de insamlade siffrorna inte grunder för de påståenden som tagits upp i offentligheten.

– Nu har vi noggrant analyserat de siffror som verksamhetsplaneringen, resursplaneringen och budgeteringen vid alla HUS enheter grundar sig på. Det finns inga spår av att det skulle råda en avvikande situation på sjukhuset på basis av de här siffrorna, säger Mäkijärvi i ett pressmeddelande.

Mer övertid än vanligt

Enligt Mäkijärvi har det förekommit mer övertidsarbete i början av året än vanligt, men att det berott på att man jobbat i en ny miljö.

– Mängden övertid har nu ändå stabiliserats. Flytten verkar inte ha orsakat stora förändringar i det analyserade materialet. Det här tyder på personalens professionalitet och engagemang i en förändringssituation, säger han.

Enligt uppgifterna från utredningen har vårdkvaliteten, patientsäkerheten, personaldimensioneringen och arbetsbördan hela tiden varit på en god nivå.

HUS uppger att antalet anställda som säger upp sig vid Nya barnsjukhuset är hälften mindre än antalet anställda som säger upp sig vid sjukvårdsdistriktets andra enheter.

– Under februari-april har det varit något fler som sagt upp sig än vanligt, men nu har uppsägningsmängden stabiliserats. Ifall uppsägningarna handlar om någon specifik olägenhet, hoppas vi att det kommer fram i de intervjuer som vi ska göra i nästa steg av utredningen, säger Mäkijärvi i pressmeddelandet.

Det är medlemmar i personalen och chefer som ska intervjuas. Utredningen ska bli färdig under det här året.

Diskussion om artikeln