Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Högre arbetslöshetsunderstöd i början, lägre senare – arbetsminister Harakka kan tänka sig en gradering

Från 2019
Uppdaterad 12.10.2019 11:42.
Arbetsminister Timo Harakka (SDP)
Bildtext Arbetsminister Timo Harakka (SDP)
Bild: Lehtikuva

Arbetsministern, socialdemokraten Timo Harakka ställer sig inte helt negativ till idén att gradera arbetslöshetsunderstödet. En gradering skulle ändå inte få betyda att stödet som helhet minskar, säger Harakka.

Timo Harakka tog ställning till den pågående diskussionen om att omfördela det inkomstrelaterade arbetslöshetsunderstödet i Yles Morgonettan på lördagsförmiddagen.

I bland annat Sverige och Danmark får man mer stöd i början av arbetslöshetsperioden och mindre senare.

I Finland har åtminstone arbetsgivarsidans Näringslivet EK och Kommunarbetsgivarna talat för en liknande modell. Bland fackförbunden har STTK och Akava meddelat att de är redo att diskutera saken.

I Morgonettan sade Harakka att han är öppen för att utreda frågan, men på vissa villkor.

– Om man med en gradering menar en nedskärning i stödet, är det ingen metod som hör till den här regeringens verktygslåda, sade Harakka.

Men en gradering där tyngdpunkten i stödet förskjuts är arbetsministern alltså redo att överväga.

Han tillägger ändå att det av allt att döma inte finns tillförlitlig forskning om hur en gradering skulle påverka sysselsättningen.

"Positiv anda i arbetsgrupperna"

För tillfället sitter sju olika arbetsgrupper och grunnar på hur man kunde nå upp till den sysselsättningsnivå som regeringen har satt upp som mål.

Det handlar om en ökning av antalet sysselsatta med 60 000 samt en sysselsättningsgrad på 75 procent av den arbetsföra befolkningen.

Arbetsgrupperna består av representanter för såväl arbetsgivarsidan som arbetstagarparterna samt företagarna.

I offentligheten har det förekommit en del kritik mot arbetsgrupperna. Bland annat har EK:s Jyri Häkämies sagt att takten i dem är för sävlig och ambitionsnivån för låg – detta i Verkkouutiset i veckan.

Arbetsminister Harakka svarade på kritiken genom att poängtera vikten av att det nu råder en konstruktiv och tillitsfull anda i diskussionerna.

Enligt arbetsministern stämmer inte heller tolkningen att regeringen skulle ha överlåtit ansvaret för att komma på metoderna för att nå sysselsättningsmålet till arbetsmarknadsparterna.

– Det är Arbets- och näringsministeriets skyldighet att hålla i det här och det är vi som sätter agendan. Och jag lovar Häkämies att det ännu kommer att bli fart på diskussionerna, sade Harakka.

Arbetsministern intygade också att han alltjämt tror att det är möjligt att nå regeringens sysselsättningsmål, trots försämrade ekonomiska utsikter.

Diskussion om artikeln