Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Prästgårdsbacken i Borgå saneras - djupa gropar och avstängda vägar förbättrar avlopp och belysning

Från 2019
Arbetare i en djup grop.
Bildtext Hushållens avlopp förnyas längs Gamla Kungsvägen i Borgå.
Bild: Yle / Leo Gammals

Det arbetas flitigt längs Gamla Kungsvägen på Prästgårdsbacken i Borgå. Under hösten saneras vattentjänstnätet och på våren förnyas elnätet och belysningen.

- Hela området saneras, så det är ett långt byggarbete som i sin helhet tar flera år, säger arbetsledare Lauri Vuorikkinen från Borgå vatten.

Med hela området avser Vuorikkinen både Kvarnbacken och Prästgårdsbacken som saneras av Borgå vatten, Borgå energi och teleoperatörer under de kommande tre-fyra åren.

Vattenrör för nya avlopp.
Bildtext Nya vattenrör för hushållen på Prästgårdsbacken.
Bild: Yle / Leo Gammals

Denna måndag i oktober har vattenverket grävt djupa gropar för att åtgärda vattentjänstnätet längs Gamla Kungsvägen och vid Östra Långgatan.

- Vi börjar med att gräva ner rör och ledningar djupt ner i marken och täcker sedan med sand upp till gatan. Sedan fortsätter elen och teleoperatörerna med att gräva upp egna spår för att lägga sina kablar, säger Vuorikkinen.

Arbetet avbryts vid årsskiftet och tas upp igen på våren när snön smält och tjälen gått.

- I samband med att gatorna öppnas och Borgå vatten har sitt stora saneringsprojekt så sanerar vi vårt elnät till jordkablar och förnyar på samma gång gatubelysningen, säger planeringschef Kari Janhunen.

Vägarbete i småhusområde.
Bildtext Saneringar innebär avstängda vägar och tunga maskiner nära husen.
Bild: Yle / Leo Gammals

Borgå energi ska ta bort alla luftledningar i området för att i stället lägga markkabel och möjligen fjärrvärme.Teleoperatörerna förbättrar redan befintliga eller bygger nya fiberoptiska nät.

Energiverket ska sanera på ett större område än vattenverket.

- Vi har som mål att få hela Prästgårdsbacken ner i jorden, alltså kablarna ner i jorden. Vi passar på nu när man öppnar gator och så har vi synergi med att återställa det sen, säger Janhunen.

Saneringar drar ut på tiden

Staden har tidigare kritiserats för att byggarbeten drar ut på tiden eller inte slutförs inom angiven tidtabell.

Inför firandet av Finlands 100-års jubileum installerades ny gatubelysning längs Mannerheimgatan. Trottoaren fick ny gatsten och gång- och cykelbanan ny asfaltsbeläggning. Byggarbetet pågick i drygt sex månader.

I mars 2017 satte staden sedan igång ett omfattande saneringsarbete kring Krämaretorget. Byggarbetena som beräknats ta cirka en månad försenades och fick avslutas efter sommaren.

Grävskopa gräver ner vattenrör.
Bildtext Vattenrören är på plats vid Pastor Viréns park och täcks med sand.
Bild: Yle / Leo Gammals

Omfattande byggarbeten innebär ofta besvär för invånarna. Nu i medlet av oktober är vägen avstängd vid Adertonbackagränd och Pastor Viréns park.

- Flera undrar också att varför kan inte vi sätta ner våra kablar medan det stora diket för vatten- och avloppssaneringen är öppen. De vill inte att vi ska ha våra kablar så att säga på sina rör ifall de behövs åtgärdas för då är våra kablar i vägen, säger Janhunen.

Uppgrävda gator som täckts igen eller till och med asfalterats för att kort därefter grävas upp igen är något som både förvånat och irriterat invånarna.

- Nej, det är det här som vi försöker undvika. Så här har det kanske någon gång varit i tiderna, säger Janhunen.

Grävskopor gräver ner vattenrör.
Bildtext Grävskopor täcker vattenrör med sand.
Bild: Yle / Leo Gammals

Vatten- och energiverken har kommit överens om att förrän ytor återställs, det vill säga asfalteras, så gräver Borgå elnät upp på sidan om.

Janhunen betonar att det stora arbetet längs Gamla Kungsvägen i huvudsak rör vattenverket, medan energiverket och teleoperatörerna kommer att koncentrera sig på de övriga gatorna runt omkring.

- Vårt arbete går snabbare att utföra när vi väl har fått grönt ljus av Borgå vatten, men vi stänger inte av gator helt och hållet. Vi är på sidan om. Visserligen är det smala gator, så lite besvär blir det.

Vattencisterner för nya avlopp.
Bildtext Vattencisterner för nya avlopp till hushållen vid Östra Långgatan.
Bild: Yle / Leo Gammals

Arbetet på och kring Gamla Kungsvägen påbörjas när Borgå vatten är klar. På så sätt kan energiverket få allt jobb gjort på en gång.

- Då är det inte vinter mera. Det är överlag betydligt dyrare att gräva under vintern när det fryser så vi bygger bara när tjälen har gått. För vår del så startar vi först efter vintern, säger Kari Janhunen.

Diskussion om artikeln