Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo får borgmästare 2021

Från 2019
Åbo stads vapen på en gammaldags lampställning som är fastskruvad i en yttervägg.
Bildtext Arkivbild. Åbo stadsfullmäktige röstade idag för att införa borgmästare.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Åbo väljer att införa borgmästare i stället för stadsdirektör. Beslutet togs på stadsfullmäktigemötet på måndagskvällen.

Borgmästarmodellen innebär att Åbo stadsfullmäktige väljer en borgmästare och tre biträdande borgmästare för en fyraårsperiod. Borgmästaren i Åbo fungerar som ordförande för stadsstyrelsen samt stadsstyrelsens koncernsektion.

De tre biträdande borgmästarna fungerar som ordförande för sina respektive ansvarsområdens nämnder, samt som viceordförande för stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige väljer också koncernchef.

Ska stärka demokratin

Tanken med borgmästarmodellen är att förstärka det demokratiska beslutsfattandet genom att koppla beredningen av strategiska ärenden till beslutsfattandet på ett starkare sätt. Det här framkommer i Styrgruppens rapport om bedömning av Åbo stads ledningssystem.

Kommunalvalsresultatet syns också omedelbart i valet av stadens ledning, vilket sannolikt förändrar kommunalvalskampanjen i Åbo på så vis att borgmästarkandidaterna har en mer framträdande roll i kampanjen.

I Helsingfors och Tammerfors har borgmästarmodellen ökat de politiska direktörernas synlighet i offentligheten, vilket också kan påverka stadens image, antingen positivt eller negativt.

En svaghet i borgmästarmodellen anses vara att politiken personifieras och makten koncentreras,
medan det kollektiva beslutsfattandet försvagas. Detta kan leda till att populariteten för ”vanliga”
förtroendeuppdrag minskar.

Också långsiktigheten i beslutsfattandet försvagas när borgmästaren väljs för en fyraårsperiod. En stadsdirektörs mandat behöver inte vara tidsbundet, även om Åbos nuvarande stadsdirektör Minna Arve har ett tidsbundet kontrakt på fyra år.

En annan skillnad mellan borgmästare och stadsdirektör är att borgmästaren också är ordförande för stadsstyrelsen.

Majoriteten röstade för borgmästare

Beslutet togs genom omröstning på måndagens stadsfullmäktigemöte i Åbo med rösterna 50-15. Samlingspartiet, De gröna, SDP, SFP och Kristdemokraterna röstade för borgmästarmodellen.

Majoriteten av Vänsterpartiet, Centern och Sannfinländarna hade i stället valt att utveckla den nuvarande stadsdirektörsmodellen.

Borgmästaren i Åbo införs efter kommunalvalet 2021.

Diskussion om artikeln