Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ny rapport: Åbos spårväg betalar sig tillbaka på mindre än tio år

Från 2019
Uppdaterad 16.10.2019 07:01.
En framtidsvision över kollektivtrafiken vid Åbo teknologicentrum med gula snabbspårvagnar, fotgängare och bilar.
Bildtext En framtidsvision av spårvägtrafik vid Åbo teknologicentrum.
Bild: Sigge Arkitekter Ab/ Sigge Arkkitehdit Oy

Teknologiska forskningscentralen VTT anser att en ny spårväg ger Åbo mera inkomster i form av sålda tomter, mera skatteinkomster och biljettintäkter.

VTT anser i sin rapport att staden på mindre än tio år skulle få tillbaka de investeringar som spårvägen kräver.

Det förutsätter ändå en positiv ekonomisk utveckling och att Åbo lyckas med sina planerings- och utvecklingsprojekt.

Rapporten granskar spårvägen ur tre synvinklar; fastighetspris och markanvändning, stadsutveckling, samt stadens image, livskraft och dragningskraft.

Man har undersökt spårvägar och deras påverkan på samhället bland annat i Aarhus i Danmark.

Däremot tar VTT inte ställning till vilketdera alternativ som är bättre; spårväg eller superbussar.

Åbo har svårt att bestämma vad man vill ha

Stadsdirektör Minna Arve föreslog i våras att Åbo skulle satsa på spårvagnar, men ärendet drogs i april bort från stadsstyrelsens lista.

Det var meningen att frågan om spårväg eller superbuss skulle avgöras i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige efter sommaren, men ärendet har inte lyfts fram ännu.

Illustrerande bild av gula superbussar i kollektivtrafiken utanför Åbo Domkyrka, med fotgängare, cyklister, bilar och gröna träd.
Bildtext Så här skulle superbussen se ut i Åbos kollektivtrafik. Bussen har ett helt eget körfält.
Bild: Sigge Arkitekter Ab

Det som föreslås är två linjer från Åbo centrum, en till stadsdelen Kråkkärret och en till Reso.

Att bygga spårvägen beräknas kräva infrastrukturinvesteringar på mer än 300 miljoner euro, varav statens andel skulle vara runt 30 procent.

Staden kommer att dra nytta av VTT:s utredning då man fortsätter planera för spårväg eller superbuss.

Diskussion om artikeln