Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ökade utgifter i Borgå stads budget för 2020 - Jukka-Pekka Ujula: Dags att trycka på bromsen

Från 2019
Uppdaterad 15.10.2019 11:12.
tre personer granskar budget
Bildtext Finansdirektör Henrik Rainio, stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula och biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Ovanligt stora skatter från företag gör att Borgå mår bra 2020. Men en recession kan få stora konsekvenser. Med bevarad skattesats och fem miljoner euro till i lån byggs nästa års budget för Borgå.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula presenterade på tisdag sitt budgetförslag för 2020. I ett pressmeddelande säger han att utgångspunkterna är goda, men att den ekonomiska utvecklingen och befolkningsutvecklingen ger anledning till oro.

- Ekonomin är i balans, befolkningen växer, bostäder byggs och influtna samfundsskatter är exceptionellt höga. Läget håller i många hänseenden ändå på att försvagas. Staden måste lösa många utmaningar i en nära framtid, säger han.

Stadsstyrelsen börjar behandla budgeten den 21 oktober och fullmäktige ska besluta om budgeten och skattesatserna den 13 november.

Stadens skulder har ökat de senaste åren på grund av exceptionellt stora investeringar.

Man håller i en hög papper framför skärm
Bildtext Stadens ekonomi står inför en svår ekvation, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Borgå har under de senaste åren investerat över 120 miljoner euro i skol- och daghemsbyggnader.

Investeringar på 28,7 miljoner

Nästa år kommer investeringsnivån att vara på en lägre nivå. Budgetförslaget innehåller investeringar på 28,7 miljoner euro för 2020.

De mest betydande byggprojekten nästa år är daghemmet Skogsstjärnan och Jokilaakson koulu.

Under närmaste år satsar staden på utvecklingen av motionsområdet i Kokon.

Budgeten i siffror

Mera lån

Stadens lånebelopp stiger nästa år med cirka 5 miljoner euro. Stadens skulder kommer då att stiga till cirka 178 miljoner euro, vilket är cirka 3 500 euro per invånare.

Borgå stads ekonomi försvagas tydligt 2020 då verksamhetsutgifterna växer starkt.

Årsbidraget är cirka 24 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat är bara lite positivt, cirka 1 miljon euro. Stadens inkomstskattesats föreslås bli kvar vid 19,75 procent och även fastighetsskattesatserna föreslås vara oförändrade.

Skatter från företag ovanligt höga 2019 och 2020

Stadsdirekör Jukka-Pekka Ujula anser att det är dags för en kontrollerad inbromsning. Ännu går det bra för Borgås ekonomi, men det beror på de stora inkomsterna från samfundsskatten.

De gröna ljusen staden kör mot kommer snart att svänga mot rött, säger Ujula.

Samfundsskatteintäkten har varit cirka 15 miljoner euro under de första åren på 2010-talet. För 2020 förutses det en intäkt på cirka 32 miljoner euro.

- Nästa år kommer inte att vara det största problemet, efter det finns det stora orosmoment, säger Ujula till Yle Östnyland.

Det är väldigt viktigt att erkänna att det kanske finns möjlighet att spara genom att se på hur mycket lokaler vi har

Jukka-Pekka Ujula, stadsdirektör i Borgå.

Stadsdirektören säger att driftskostnaderna inte får öka så snabbt som de gjort nu.

- Det är väldigt viktigt att erkänna att det kanske finns möjlighet att spara genom att se på hur mycket lokaler vi har. Använder vi alla resurser så optimalt som möjligt eller finns det annat att göra, säger Jukka-Pekka Ujula.

Enligt stadsdirektören finns det mycket att diskutera gällande stadens servicenivå. Den lagstadgade servicen måste staden trygga men det som finns utöver det kan diskuteras.

- Servicenivån vi har i Borgå är väldigt bra, så man kan tänka på annorlunda sätt hurdan servicenivå vi ska ha. Det är en fråga vi måste utreda och diskutera de närmaste månaderna.

Det finns inte planer på personalnedskärningar, men Ujula påpekar att staden måste se över i hurdan takt man anställer fler.

Vårdreformen kan förändra läget

- Stadens ekonomi kommer att stå inför en svår ekvation, om även antalet personer i arbetsför ålder minskar. I ljuset av nuvarande prognoser ser det ut som om att vi måste balansera stadens ekonomi under de närmaste åren, särskilt när våra verksamhetsutgifter har vuxit starkt.

Stadens verksamhetsförutsättningar kan också förändras snabbt i och med att riksomfattande eller regionala projekt blir av.

- En eventuell social- och hälsovårdsreform eller en separat lösning för Nyland skakar stadens serviceproduktion och finansiering i grunden, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Artikeln uppdaterades 15.10 kl. 11.11 med fler citat av Ujula.

Diskussion om artikeln