Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Invånare i Hindsby i Sibbo vill ha kommunalt avlopp: "När deadlinen kommer emot så börjar folk bli lite oroliga och få panik"

Från 2019
En medelålders man i arbetskläder står i en höstig skog. Han ser in i kameran.
Bildtext Jonas Lindström hoppas på kommunalt avlopp till Hindsby.
Bild: Yle/Mira Bäck

Om några veckor gäller nya krav för hur avloppsvattnet ska behandlas och för många börjar det bli bråttom. I Hindsby i Sibbo jobbar bybor för att få ansluta sig till det kommunala avloppssystemet.

- Det finns ett behov när bestämmelserna blir strängare. Här är ganska många hushåll som inte har sådana system som uppfyller dagens krav, säger Jonas Lindström.

Han och några andra Hindsbybor har tagit sig an uppgiften att utreda vilka bybor som behöver och vill ha kommunalt avlopp.

Miljöskyddslagen har uppdaterats och från och med slutet av oktober gäller nya krav på behandlingen av avloppsvatten för dem som bor nära stranden eller på grundvattenområde.

En stor del av Hindsby är grundvattenområde.

- Sedan har vi hela ådalen här, och Bybäcken, säger Lindström.

På bilden finns text som berättar om vem som bör ha sitt avloppssystem i skick före den sista oktober 2019.
Bildtext Klicka på bilden för att se den större. Observera att frikortet för personer födda 1943 och tidigare endast gäller ägare av fasta bostäder, inte fritidsbostäder.
Bild: Miljöministeriet

Lindström och några andra planerar att kartlägga intresse för området från Hindsbyvägens början åtminstone till Västervägen under vintern. Det gäller alltså byns centrum där det redan finns kommunala vattenledningar.

Just eftersom det finns kommunalt vatten i byn sedan tidigare så tycker Lindström att det borde vara ganska självklart att kunna ansluta byn till det kommunala avloppssystemet också.

I och med att de nya kraven snart börjar gälla så har många Hindsbybor skrapat sig i huvudet och undrat vad de ska göra.

På bilden syns en skylt där det står Hindsby.
Bildtext Häråt ligger Hindsby. En stor del av byn ligger på grundvattenområde och nära vattendrag, så det skulle gälla att få avloppssystemen i skick.
Bild: Yle/Mira Bäck

Enligt Lindström har vissa börjat fundera på att uppdatera sina avloppssystem redan för tio år sedan.

- Sedan har man ibland fått besked från kommunen om att man inte behöver göra något eftersom kommunen har planer på att hämta avlopp till området. Men när det bara har skjutits framåt och när deadlinen börjar komma emot så börjar folk bli lite oroliga och få panik, säger Lindström.

Svagt intresse

Lindström berättar att kommunen har mätt intresset för kommunalt vatten genom att dela ut lappar som byborna har fått fylla i.

- Jag förstod att det var få som lämnade in lapparna. Jag tror att de som lämnade in lapparna var intresserade, men det var ganska få. Jag tror att man måste få i gång folk på lite annat sätt, säger Lindström.

Han tror inte att byborna som kartlägger intresset kommer att göra det genom lappar i postlådor. Lindström vill hellre diskutera saken ansikte mot ansikte.

Här är ganska många hushåll som inte har sådana system som uppfyller dagens krav

Bybon Jonas Lindström

En orsak till att få svarat på kommunens enkät kan också vara att byborna inte riktigt tror att det ska föra något med sig.

- Man har lite fått den bilden av kommunen att man kan fylla i lappar men att det inte i all hast kommer något avlopp, för det är ganska dyrt och krångligt att bygga någonting här i byn, säger Lindström.

En diskho med rinnande vatten och skum på väg ner i avloppet.
Bildtext Hindsbyborna skulle vilja veta om de kommer att få kommunalt avlopp, eller om de behöver förnya sina egna fastighetsvisa avloppssystem.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Även om det kan gå länge innan någonting blir klart så skulle Lindström önska att planeringsarbetet skulle komma i gång på allvar.

- Därför har vi försökt engagera oss, för att visa att det finns intresse, säger Lindström.

Byborna vill förstås veta om de i all hast ska förnya sina egna avloppsystem, eller om det faktiskt kommer att bli kommunalt avlopp på området.

- Man skulle hoppas på att få veta om det är realistiskt att få avlopp hit, att inte folk nu mera skulle behöva tänka på om de i panikfart ska fixa egna system och lösa det själva, säger Lindström.

Kan anslutas om intresse finns

Enligt affärsverksdirektör Matti Huttunen från Sibbo vatten kan Hindsbyborna anslutas till det kommunala avloppsvattennätet om det finns tillräckligt stort intresse för det i byn.

- Det är en bra tid sedan vi kartlade intresset där. Över lag var det väldigt få som var intresserade av kommunalt avlopp, klart under 50 procent, säger Huttunen.

På båda sidor om en sandväg ligger trähus i rött och gult. Vid sidan av vägen står ett träd och färggranna lövhögar kantar vägen.
Bildtext Idyllisk höstdag i Hindsby.
Bild: Yle/Mira Bäck

Enligt kommunens linjedragning blir det inget kommunalt avlopp om inte över hälften av fastigheterna på området vill ansluta sig.

Därför har saken inte gått vidare och just nu finns det inte planer på att ansluta byn till det kommunala avloppsnätet.

- Men om intresset ökar så finns byn kvar på våra listor, säger Huttunen.

Han berättar att man också grävde ner stomrör för avloppsvatten då den stora stomvattenlinjen i Söderkulla byggdes förra året, just med tanke på att Hindsbyområdet i framtiden möjligtvis skulle kunna anslutas.

Huttunen tycker att det är bra att byborna själva är aktiva.

- Det är bara att så snabbt som möjligt samla in namn och leverera listan till oss så behandlar vi saken och tar det i beaktande när nästa investeringsprogram ska göras upp, säger Huttunen.

Kan ta flera år

Om Hindsbyborna samlar in namn under vintern så betyder det att ärendet kan behandlas tidigast 2020 när investeringsprogrammet för följande år görs upp.

- Det betyder att arbetena kunde påbörjas tidigast 2021, säger Huttunen.

Fastighetsägare som vet att avloppsnätverket ska utvidgas till området inom en nära framtid kan ansöka om tidsbundet undantagslov från skyldigheten att förnya avloppssystemet.

Det är ändå oklart om det räcker med att invånarna i området aktivt jobbar för att få ansluta sig till kommunens avloppssystem, eller om det måste finnas ett beslut från Sibbo vatten om att det faktiskt kommer att ske.

Yle Östnyland har försökt nå kommunens miljöövervakningsenhet för att kolla upp det här, men har inte lyckats.

Diskussion om artikeln