Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Cancerpatienters rehabilitering beror till stor del på eget initiativ - Ledande överläkare: "Så ska det inte vara"

Från 2019
Närbild på en mans arm i en sjukhussäng.
Bildtext Det finns i nuläget ingen rutin på att ha en rehabiliteringsplan som följer med cancerpatienten genom hela vårdprocessen.
Bild: Mostphotos / Mrdoomits

Årligen uppmärksammas bröstcancer med den så kallade rosa månaden som infaller i oktober. Bröstcancer är bara en av många cancerformer som ungefär 35 000 finländare insjuknar i årligen. Cancervården i Finland har kommit långt, men när det kommer till rehabilitering så har den under en lång tid fått ge väg för cancerforskning och medicinska behandlingar.

Eva-Maria Strömsholm var 27 år när hon drabbades av en ovanlig form av äggstockscancer, som bland annat krävde cellgiftsbehandlingar, flera operationer och att en njure togs bort. Cancern blev bättre men kom tillbaka med ny kraft ett år senare och nya behandlingar påbörjades. Över tio år har gått och idag upplever Eva-Maria att hon mår helt okej.

- Jag var mitt uppe i livet med studier och arbete när jag drabbades, så det kändes väldigt tungt och det var jobbigt att gå genom så här mycket i den åldern, berättar hon.

Det var inte bara under tiden som behandlingarna pågick som Eva-Maria hade en tung tid.

- Efter att jag hade fått alla behandlingar och livet skulle gå vidare, så märkte jag snabbt att det var inte så där bara att gå vidare, säger hon.

Porträtt på kvinna med mörkt hår
Bildtext Eva-Maria Strömsholm var 27 år gammal när hon drabbades av cancer. Det tog flera år innan behandlingarna var över, men att återgå till livet som det var innan upplevde hon var svårare än vad hon hade trott.
Bild: Anne Yrjana

Erbjöds ingen rehabilitering

Bortsett från en sjukskötare som undrade om Eva-Maria Strömsholm kanske ville prata med någon så erbjöds hon ingen rehabilitering i samband med behandlingarna.

På frågan hurdan rehabilitering Eva-Maria Strömsholm saknade under sin sjukdomsperiod, svarar hon:

- Jag blev sängliggande då jag blev så dålig och fick ont i rygg och axlar. Så någon slags fysisk rehabilitering tror jag skulle ha varit bra för mig. Kanske lite gymnastik eller tänjning skulle ha kunnat hjälpa just då.

Om det skulle ha haft någon betydelse i dag är naturligtvis svårt att säga och som Eva-Maria själv säger så är det lätt att vara efterklok.

- Men vem vet, kanske det skulle ha förebyggt att jag inte skulle behöva ha värk i rygg, skuldror och axlar tio år senare? Jag tror åtminstone att ju tidigare man påbörjar rehabilitering i någon form, så desto bättre, säger hon.

Därför efterlyser hon individuella rehabiliteringsplaner i samband med att cancerpatienter får sina diagnoser. Att ha rehabiliteringen i åtanke redan från början anser hon vara ett sätt att underlätta cancerpatienters återhämtning efter att behandlingarna är över.

Rehabilitering kan prioriteras bättre

Cancervården i Finland är bland de bästa i världen. Fungerande screening och snabba diagnoser är två faktorer som är bidragande till att cancervården fungerar väl här i landet.

På cancerkliniken vid Helsingfors universitets centralsjukhus berättar ledande överläkare Johanna Mattson att rehabilitering för cancerpatienter inte har glömts bort, men det har inte prioriterats lika mycket som medicinsk forskning.

- Under de senaste decennierna så har största fokus varit på att förbättra själva cancerbehandlingarna och forskningsresultaten. Därför tror jag att betydelsen av rehabilitering inte uppmärksammats tillräckligt. Men nu är det dags att börja göra mer för den saken, säger Mattson.

Vårdplanerna är alltid individuellt anpassade enligt den cancer som patienten drabbats av. Vid utformningen av vården utgår man från nationella och internationella rekommendationer som arbetats fram gemensamt med andra sjukhus. Eftersom rehabilitering inte ännu nämns i de rekommendationerna, så har rehabiliteringen ofta fallit bort.

Läkare står vid sjukhusmaskin.
Bildtext Ledande överläkare Johanna Mattson tror att rehabilitering snart kommer vara en del av cancerpatienters vårdplaner.
Bild: Privat

Under de senaste åren har ändå en del hänt gällande hur cancerpatienter vårdas, säger Mattson.

- När jag var en ung cancerläkare och patienter frågade vad de kunde göra får att återhämta sig så svarade vi läkare att det inte fanns så mycket de kunde göra, förutom att ta emot behandlingarna som vi erbjöd. Men idag vet vi bättre och vi vet hurdan service vi kan erbjuda för att cancerpatienter ska återhämta sig bättre, berättar hon.

Tredje sektorn är viktig för rehabiliteringen

Ledande överläkare Mattson tror ändå det är bra att ansvaret för de olika delarna av cancervården är fördelat.

- Det är inte universitetssjukhusets roll att dela ut pilatesbollar. Här ska fokus vara på forskning och behandling. Men det skulle vara väldigt viktigt att läkarna här fick rutin på att ta i beaktande rehabilitering när vården planeras och för att det ska ske så måste vi få med det i rekommendationerna.

Som det ser ut i dag så är det inte rutin på att ha en rehabiliteringsplan som följer med cancerpatienten genom hela vårdprocessen. I stället påbörjas rehabiliteringen ofta efter att behandlingarna är avslutade och ansvaret för de olika delarna av rehabiliteringen är utspridda.

Det finns flera organisationer inom tredje sektorn som jobbar med rehabilitering under och efter en cancerdiagnos. En våning upp i byggnaden finns ett exempel på en sådan organisation, då Södra Finlands Cancerförening har en mottagningspunkt där. Här jobbar rådgivande sjukskötare Satu Forsström med att erbjuda råd till de cancerpatienter som uppsöker henne.

- Den rehabilitering som vi erbjuder tar ofta vid efter att behandlingen är över och den är ofta i formen stöd och gemenskap genom att sammanföra cancerpatienter med varandra. Den psykosociala biten erbjuds på cancerkliniken, berättar Forsström.

Kvinna visar broschyrer för olika cancerrehabilitering
Bildtext Satu Forsström är rådgivande sjukskötare på Södra Finlands Cancerförening. Hon jobbar med att erbjuda stöd till cancerpatienter och till deras anhöriga.
Bild: Charlotte Winberg / Yle

Rehabiliteringsplaner måste bli rutin i cancervården

Trots att cancervården som erbjuds på kliniken för cancersjukdomar innefattar psykosocial rehabilitering, så har det inte ännu blivit rutin på att infoga den i cancervården, förutom i de fall där patienterna ber om det.

Ledande överläkare Mattson anser att vilken rehabilitering en patient får inte ska vara beroende av hens eget initiativ, utan att det bör screenas redan i ett tidigt skede vilka behov patienten kan tänkas ha.

Som patient kan man inte be om den hjälp man inte vet om att man behöver, anser hon.

På frågan om det är möjligt att erbjuda individuellt anpassade vårdplaner till alla cancerpatienter svarar Mattson:

- Ja, det är möjligt, och jag tror det kommer bli verklighet inom en nära framtid.

Diskussion om artikeln