Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sjuka och undernärda människor plockar det te vi dricker – Finnwatch slår larm om förhållandena på teplantager

Från 2019
Uppdaterad 16.10.2019 10:28.
Indiska kvinnor i delstaten Assam plockar teblad.
Bildtext Indiska kvinnor i delstaten Assam plockar teblad.
Bild: /All Over Press

Förhållandena på indiska och lankesiska teplantager är torftiga och ofta undermåliga, säger medborgarrörelsen Finnwatch som har intervjuat 120 anställda vid sex plantager i Indien och Sri Lanka.

Plantagerna har enligt Finnwatch inte nåtts av den utveckling och den tillväxt som det omgivande samhället har upplevt. Många av de anställda på plantagerna lever under fattigdomsgränsen.

De plantager som Finnwatch granskat levererar te till de största finländska tehusen Nordqvist och Forsman och till internationella varumärken som Twinings och Unilever.

Forskaren Anu Kultalahti vid Finnwatch säger att lönerna inom branschen är skamlöst låga. I delstaten Assam i norra Indien är de lägre än minimilönerna inom lantbrukssektorn.

På Sri Lanka var lönerna enligt Kultalahti hälften av vad de anställda skulle behöva för att kunna leva ett drägligt liv. Lönen för dem som plockar teblad för det te som dricks i Finland kan enligt Kultalahti vara under två euro per dag.

En anställd på en plantage i delstaten Kerala i Indien sprutar bekämpningsmedel.
Bildtext En anställd på en plantage i delstaten Kerala i Indien sprutar bekämpningsmedel.
Bild: /All Over Press

Ättlingar till kolonialtidens skuldslavar

De anställda både i Indien och på Sri Lanka är dessutom ofta undernärda. Naturaförmånerna för dem som bor på plantagerna är ofta undermåliga. Det handlar bland annat om boende och hälsovård. Speciellt kvinnorna är utsatta.

– Största delen av teplantagernas nuvarande anställda är ättlingar till kolonialtidens skuldslavar och de är fortfarande beroende av sina arbetsgivare till exempel i fråga om boende och hälsovård, säger Kultalahti.

Det finns inom tebranschen flera olika certifikat som är avsedda att ta itu med de sociala utmaningarna inom teproduktionen. Certifikat som är vanliga i Finland är enligt Finnwatch Rainforest Alliance, Rättvis handel och UTZ. Alla granskade plantager har certifierats av de här organisationerna.

Kultalahti säger att certifieringen inte har lyckats förbättra de anställdas löner eller deras förhandlingsposition. Bara Rättvis handel-certifieringen har varit till någon nytta för de anställda och deras familjer, anser de anställda som Finnwatch intervjuat. De här familjerna bor på plantagerna.

Finnwatch anser att Rättvis handel är att rekommendera för både konsumenter och producenter eftersom föreningens kriterier för certifiering är de mest ambitiösa bland organisationer som utfärdar certifikat.

Finnwatch efterlyser klart bättre förhållanden för människorna på plantagerna. För att råda bot på de låga lönerna kräver Finnwatch konkreta åtgärder av alla inblandade företag inom tehandeln.

Enligt Finnwatch måste också konsumenterna vara beredda att betala mer för sitt te om det behövs för att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas.

Diskussion om artikeln