Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nytt beslut i frågan om Tritonia – Åbo Akademi flyttar sina bibliotekstjänster till Academill

Från 2019
Uppdaterad 17.10.2019 10:41.
Vetenskapsbiblioteket Tritonia i Vasa.
Bildtext Vetenskapsbiblioteket Tritonia i Vasa.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Åbo Akademis rektor Moira von Wright har beslutat att inleda planeringen för att flytta bibliotekstjänsterna vid vetenskapsbiblioteket Tritonia till campus Academill. Tanken är att biblioteksservicen blir en del av Åbo Akademis eget bibliotek.

Tritonia i Vasa som erbjuder bibliotekstjänster för personal och studerande vid stadens fem universitet och högskolor kommer att måsta flyttas då den måste bli mer ekonomiskt hållbar. Detta har lett till att samtliga parter i samarbetet kring Tritonia har sagt upp sina avtal som upphör i årsskiftet.

Svenska handelshögsskolan meddelade tidigare i höst att man kommer att samarbeta med stadsbiblioteket i Vasa. Nu flyttar även Åbo Akademi sina tjänster men väljer att satsa på ett eget bibliotek.

– Samarbetet mellan universiteten och högskolorna i Vasa kommer givetvis att fortsätta i samma goda anda som hittills. Vi har för avsikt att inleda förhandlingarna om ett nytt samarbetsavtal med alla berörda parter, för att säkerställa servicen under en övergångsperiod efter årsskiftet, och för att tillsammans utveckla tjänsterna och serviceutbudet, meddelar rektor Moira von Wright.

Åbo Akademi skriver på sin hemsida att man efter omfattande interna diskussioner och noggranna överväganden har ledningen beslutat inleda planeringen för att vissa delar av biblioteksverksamheten i Vasa skulle skötas inom ramen för Åbo Akademis eget bibliotek.

Vad beträffar andra delområden, såsom digitala tjänster och universitetspedagogik, är målsättningen att samarbetet med de andra högskolorna i Vasa skulle fortsätta. Även Åbo Akademis personal som nu jobbar vid Tritonia på Brändö i Vasa kommer att flyttas till Academill då servicen är upprättad där.

Nöjd rektor

Lisbeth Fagerström, rektor för Åbo Akademi i Vasa, är nöjd med beslutet att inleda planeringen för att flytta bibliotekstjänsterna till Academill. Mängden böcker som ska flyttas är stor.

Fagerström säger att man köpt in många böcker under årens lopp men hon ser positivt på bibliotekets framtid.

- Det att vi satsar på biblioteksverksamhet i egen regi är nog en bra sak, säger Fagerström.

Var biblioteket kommer att placeras i Academill är enligt Fagerström för tidigt att säga. Hon kan inte heller uttala sig om det kommer att behövas göra förstärkning i konstruktionen.

– Det tror jag att ingen vet ännu men saken kommer att utredas, men det finns nog utrymme för ett bibliotek i huset, säger Fagerström.

Hon påpekar att det är frågan om en planering och att många frågor fortfarande är öppna.

– Biblioteksverksamheten i dag består av flera olika delar och vi har inte slagit fast några detaljer.

Vasa universitets rektor är inte sårad

På Vasa universitet säger rektor Jari Kuusisto att verksamheten fortsätter som planerat. Också i framtiden kommer Vasa universitet att erbjuda goda bibliotekstjänster, inte bara fysiska böcker utan allt det som ett bibliotek erbjuder i dag.

- De som vill vara med är med. Men ÅA:s meddelande var lite oklart för mig, tänker de flytta allt eller lämnar de kvar något, säger rektor Jari Kuusisto.

Att fortsätta som planerat innebär att Vasa universitet kommer att gå vidare med planerna på att flytta Tritonias verksamhet till en annan byggnad på campusområdet.

Jari Kuusisto säger att det blir enklare att planera framtiden nu när de vet vem som är med och inte. Det de behöver fundera på är byggnadstekniska lösningar och hur mycket utrymme de behöver.

- Byggnaden är för stor, för massiv och för dyr. Vi har inte råd att fortsätta så som det är i dag. Det kanske är så att det är en för fin plats för att lagra böcker på.

På frågan om det är en besvikelse att övriga högskolor i Vasa nu drar sig ur samarbetet kring Tritonia säger Kuusisto att det är de andras beslut att dra sig ur om de vill göra det.

- Både servicen på biblioteket och utrymmen kommer att förbättras. Vi ska skapa ett nytt och modernt bibliotek. Visst kostar det att flytta ett bibliotek men alla gör som de vill om de vill vara med eller inte, säger Kuusisto.

Jari Kuusisto säger att bibliotekstjänsterna också förändrats mycket sedan Tritonia skapades. Det handlar inte alls i så stor grad längre om fysiska böcker utan om gemensamma lärmiljöer. Att ta del av kunskap är inte heller längre lika platsbundet.

Uppdaterad 17.10.2019 kl. 15.10 med Lisbeth Fagerströms kommentarer
Uppdaterad 18.10.2019 klockan 10.41 med Jari Kuusistos kommentarer.

Diskussion om artikeln