Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Flera arbetare vid skeppsvarvet i Åbo har insjuknat i allvarlig pneumokocksjukdom

Från 2019
Varvsarbetare på Meyer Turku.
Bildtext Bland de insjuknade finns personer ur olika yrkesgrupper, olika nationaliteter och olika företag.
Bild: Yle/Adrian Grönqvist

Ett tjugotal vuxna i arbetsför ålder har under sensommaren och början av hösten vårdats vid Åbo Universitetscentralsjukhus för lunginflammation på grund av pneumokockinfektion. De som insjuknat har jobbat på fartyg som är under byggnad vid skeppsvarvet i Åbo.

Bland de insjuknade finns personer ur olika yrkesgrupper, olika nationaliteter och olika företag. Gemensamt för patienterna har varit att alla jobbat en längre tid med att slutföra inredningen i ett fartyg.

– Alla insjuknade har behövt vård vid sjukhuset. De har haft hög feber och lunginflammation, men de har också tillfrisknat fort och kunnat åka hem för fortsatt vård där, berättar Esa Rintala, överläkare vid polikliniken för infektionssjukdomar vid Åbo Universitetscentralsjukhus.

Läget utreds i samarbete av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo stad, företagshälsovården, Arbetshälsoinstitutet och Institutet för hälsa och välfärd.

Vaccination av personalen på varvet inleds

Vaccination av personalen på varvet inleds och handhygienen effektiveras. Pneumokockinfektionerna vid varvet kan förhindras med vaccination och god hygien.

Pneumokockvaccination erbjuds i första hand till dem som har heltidsbyggarbete med att färdigställa fartyg. Vaccinationerna inleds denna vecka.

Samtidigt har hygienåtgärder redan vidtagits för att minska risken för droppsmitta.

En person tvättar händerna.
Bildtext God handhygien är viktig för att minska spridningen av pneumokockerna.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Man fäster nu också särskild vikt vid influensavaccinering och korrekt användning av andningsskydd.

Pneumokocken är en allmän bakterie. Den förorsakar infektioner i övre luftvägarna, till exempel infektioner i bihålorna eller mellanöronen.

Den kan också ge upphov till allvarliga sjukdomar som kräver sjukhusvård, till exempel hjärnhinneinflammation, lunginflammation och sepsis (blodförgiftning).

Pneumokocken sprids genom droppsmitta då man hostar och nyser. Den smittar också genom beröring.

I allmänhet förorsakar pneumokocken inte epidemier. Men i Norge och Nordirland har man tidigare konstaterat liknande klungor av pneumokocksjukdomar bland personer som arbetat på varv med att bygga fartyg.

Infektionsrisken anses öka på grund av omständigheterna, tobaksrökning och det stora antalet människor på byggplatsen i slutskedet av fartygsbygget.

700-800 fall per år i Finland

Många helt friska personer bär på pneumokocker i nässvalget och kan sprida på bakterien utan att själv veta om det och utan att själv insjukna.

Antalet allvarliga, laboratoriebekräftade pneumokockfall uppgår till 700–800 årligen i vårt land. De flesta som insjuknar är äldre eller har någon långvarig sjukdom som ökar risken för pneumokocksjukdom.

Tobaksrökning och infektioner förorsakade av luftvägsvirus, bland annat influensaviruset, kan utsätta personer för pneumokocksjukdom.

Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt konstateras årligen 60–80 allvarliga infektioner som beror på pneumokockbakterien. I år har 62 fall tills vidare rapporterats till registret för smittsamma sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet.

Pneumokockvaccinering hör till det nationella vaccinationsprogrammet för barn och har effektivt reducerat förekomsten av pneumokocksjukdomar i Finland.

Diskussion om artikeln