Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg sätter stopp för ytterligare ett privat bostadshus som hyrs ut till turister

Från 2019
Uppdaterad 21.10.2019 08:47.
Hand som håller i ett kreditkort medan den andra handen knackar på ett tangentbord till en bärbar dator.
Bildtext Huset hyrs ut också på dygnsbasis via olika bokningssidor.
Bild: Aleksandr Davydov

Ett småhus i Gammelboda i Ekenäs finns listat på flera bokningssidor för inkvartering. Staden har nu reagerat eftersom ägaren låtit bli att ta bort annonserna trots att bostaden är registrerad för åretruntboende.

Det är frågan om ett 180 kvadratmeter stort småhus i Gammelboda byggt år 2007.

På en av bokningssidorna står det att man kan bo i huset för mellan kring 2 000 och 2 500 euro per vecka, och för mellan 1 000 och 1 500 euro för ett veckoslut.

Krävs nytt bygglov

Ett av problemen är att området i detaljplanen är avsett för småhus som används som boende.

Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare konstaterat att det krävs olika planbeteckningar när det gäller boende och turismtjänster eftersom de har olika verkningar.

År 2005 har ett bygglov för bostadsbyggnad beviljats för Gammelbodafastigheten. Om ändamålet för en byggnad ändrar krävs ett nytt bygglov.

Enligt uppgifter som staden begärt från magistraten är ingen bosatt i huset.

I juni i år tog miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg ställning till ett motsvarande fall.

"Skapar otrygghet"

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Mikael Nylund (SFP) poängterar att nämnden inte är emot att fastigheter hyrs ut, men att det ska ske inom vissa ramar.

Nylund menar att en dylik verksamhet där en fastighet hyrs ut på dygnsbasis i ett område som är avsett för åretruntboende skapar otrygghet för grannarna.

De som bor i närheten vet inte vem som finns i fastigheten och det finns ingen social kontroll jämfört med om det bor människor en längre tid i huset, säger han.

Tillfällig inkvartering okej

Enligt Nylund är det helt i sin ordning om man som privatperson vill hyra ut sin bostad sporadiskt när man själv är borta.

Det är också tillåtet att ha en inneboende eller hyra ut sitt boende för en längre tid. Den som är osäker uppmanar Nylund att vara i kontakt med byggnadstillsynen.

Det går också att ansöka om undantagslov av staden om man vill bedriva en verksamhet som är emot detaljplanen

Hot om vite på 10 000 euro

I augusti var byggnadsinspektören i kontakt med ägaren som då lovade avlägsna hyresannonserna från nätsidorna senast veckan därpå. Annonserna finns ändå fortfarande kvar.

Ägaren har också per brev uppmanats att omedelbart sluta med verksamheten.

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt på sitt möte i onsdags (16.10) att ägaren med hot om vite på 10 000 euro omedelbart ska sluta hyra ut fastigheten i strid med byggnadslov och detaljplan.

Nämnden gör ingen polisanmälan eftersom gärningen anses ringa.

Ska tala med andra kommuner

För att få en klar riktlinje kommer Raseborg nu att tala med andra kommuner och utarbeta rådgivande regler för när det är tillåtet att hyra ut sin fastighet.

Möjligheten att hyra ut privata bostäder är ett fint komplement till hotellinkvartering, menar Mikael Nylund.